Напрямки наукових досліджень

Оновлено: 12.11.2015

Тематика випускних робіт ступення вищої освіти бакалавр,  магістр та  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

Актуальні проблеми методики навчання математики (мета:  формування та розвиток у майбутнього вчителя математики творчого підходу до організації навчально-виховного процесу у в освітніх закладах сучасного типу. На основі досягнень сучасної психології і дидактики розглянути різноманітні шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення математики і можливості керування цією діяльністю. Впровадження компетентнісного підходу у сучасній школі). 

  • Актуальні проблеми сучасної алгебри та геометрії (мета: вивчення алгебр з заданими властивостями на підгрупи, розгляд актуальних проблем сучасної геометрії та розробка науково-дослідної проблематики, що вивчається в межах роботи проблемної групи).

  • Актуальні проблеми сучасного математичного аналізу (мета: поглиблене вивчення підсумовування розбіжних рядів, дослідження  диференціальних операторів, отримання умов, достатніх для підсумовування розбіжних рядів матричними методами).

 Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом Математики НАН України та АПН України.