Програма конкурсу

Оновлено: 19.12.2019

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯМІСЬКОГО КОНКУРСУ

«ФІЗИКА І ЖИТТЯ - 2019»

 1.      Мета і основні завдання конкурсу

1.1.           Розвивати задатки, схильності, здібності вихованців, учнів, задовольняти їх інтереси, духовні запити і потреби.

1.2.           Формувати інтерес до вивчення фізики і популяризувати її в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3.           Сприяти реалізації компетентнісного, особистісно-зорієнтованого і діяльнісного підходів у позашкільній та шкільній освіті.

1.4.           Сприяти формуванню наукового світогляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.5.           Удосконалювати роботу з дітьми і молоддю за такими напрямами як науково-технічний, дослідницько-експериментальний.

1.6.           Створити сприятливі умови для оновлення матеріально-технічної та навчальної бази у кабінетах фізики загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.7.           Інтегрувати елементи навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів в інші складові структури освіти (школи, вищі навчальні заклади).

1.8.           Поліпшувати умови і механізми здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих загальноосвітніми та спеціалізованими навчальними закладами.

1.9.           Модернізувати позашкільну освіту з фізики шляхом удосконалення, підтримки та розвитку її в сучасних умовах, створити додаткові можливості для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

1.10.       Сприяти масовому залученню учнів основної школи до участі в позаурочній роботі з фізики.

1.11.       Сприяти розвитку регіональній, міжрегіональній і міжнародній співпраці у сфері позашкільної освіти.

1.12.       Сприяти реалізації Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2020 року (постанова КМУ № 785 від 27.08.16 року).

  1. 2.      Організаційний комітет конкурсу

2.1. Керівництво міського конкурсу «Фізика і життя-2017» (надалі конкурс) здійснює управління освіти Херсонської міської ради.

2.2. Організатором та координатором конкурсу є кафедра фізики та методика її навчання факультету фізики, математики та інформатики Херсонського державного університету.

2.3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу здійснюється організаційним комітетом, склад якого затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

2.4. Організаційний комітет має право заключати договір про співпрацю із спів організаторами конкурсу, іншими юридичними і фізичними особами з метою ефективної організації, активізації і стимуляції учасників конкурсу.

2.5. Організаційне, науково-методичне забезпечення, проведення і підготовку до конкурсу та контроль за дотриманням вимог даного Положення забезпечує організаційний комітет.

2.6. До складу оргкомітету можуть входити керівники гуртків, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі вищих навчальних закладів, методисти.

2.7. З метою координації підготовки і проведення конкурсу організовуються координаційні семінари.

2.8. Адреса організаторів: кафедра фізики та методика її навчання факультет фізики, математики та інформатики Херсонського державного університету, м. Херсон, вул. Університетська 27 (головний корпус ХДУ, 4-й поверх), телефон 8(0552) 32-67-68; управління освіти Херсонської міської ради, м. Херсон, вул. Комунарів 15, телефон/факс: 423335.

  1. 3.     Учасники конкурсу

3.1. До участі в конкурсі запрошуються команди 7-х, 8-х і 9-х класів від загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста Херсона.

3.2. Команди 7-х, 8-х і 9-х класів формуються з 3-4 учнів.

3.3. Керівником команди є вчитель фізики, або керівник гуртка.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс включає: заочний тур, відбірковий тур і фінал.

4.2. Заочний тур. Кожна команда до 31 жовтня 2016 р. подає заявку на участь (додаток №1) до оргкомітету. Склад команди затверджується дирекцією навчального закладу.

4.3. Кожна команда в період з 1 по 14 листопада 2016 р. отримує: рекомендації щодо організації підготовки завдань до конкурсу, орієнтовані критерії оцінювання виконаних завдань, сценарій заочного, відбіркового турів та фіналу у районному й обласному етапі.

4.4. Завдання (додаток №2) необхідно виконати і надіслати (паперовий і електронний варіант) оргкомітету до 1 березня 2017 р.

4.5. Оцінювання результатів роботи учасників у заочному турі відбувається з 1 по 8 березня 2017 р.

4.6. За результатами заочного туру відбирається до 6 команд кожної вікової групи, для участі у відбірковому турі. Командам, які пройшли у відбірковий тур, повідомляють і надсилаються запрошення на подальшу участь у конкурсі. (6-8 березня 2017 р.)

4.7. Відбірковий тур. Оргкомітет визначає час і місце проведення відбіркового туру окремо для команд 7-х, 8-х і 9-х класів та знайомить з цим учасників.

4.8. Термін проведення відбіркового туру – з 9 по 21 березня 2017 р.

4.9. Команди, які за результатами відбіркового туру зайняли з 1-го по 4-е місця проходять у фінальні змагання.

4.10. Фінал проходитиме з 23 по 31 березня 2017 р.

4.11. Оргкомітет визначає час і місце проведення фінальних змагань окремо для команд 7-х, 8-х і 9-х класів та знайомить з цим учасників.

4.12. Оголошення результатів і визначення переможців у командному заліку відбувається безпосередньо на місцях після проведення фіналу.

 

5. Зміст і структура завдань.

5.1. Завдання носять комплексний характер, які включають в себе: складання задач-творів, виготовлення виробу (робочої моделі, приладу, установки), підготовка цікавих демонстрацій.

5.2. Завдання передбачається виконувати групою з 3-4-х учнів відповідної вікової групи.

5.3. Зміст завдань поданий у додатку №2.

5.4. Завдання пропонується виконувати: на заняттях гуртка і факультативу, у період навчальної практики і курсах за вибором (елективних курсах), як додаткове домашнє завдання, самостійна робота учня тощо.

5.5. Звіт виконаних завдань, проходить у формі змагань із відповідними етапами.

6. Підведення підсумків конкурсу

6.1. Склад членів журі конкурсу для заочного, відбіркового туру і фіналу затверджується наказом управління освіти Херсонської міської ради.

6.2. До складу журі входять: учителі фізики загальноосвітніх навчальних закладів, керівники гуртків фізико-технічного напряму, методисти з предмета, викладачі вищих навчальних закладів.

6.3. Підведення підсумків здійснюється після проведення заочного туру, відбіркового туру й фіналу.

6.5. Рішення журі на кожному етапі конкурсу є остаточною і апеляції не підлягає.

6.6. Командна першість у заочному турі визначається за результатами отриманих балів при перевірці виконаних завдань комісією, створеною оргкомітетом (вимоги і критерії оцінки паперового варіанту виконаних завдань додадуться після оформлення заявки). За найкращими результатами вибираються до шести команд 7-х, 8-х і 9-х класів, які проходять у відбірковий тур. Змагання проводяться окремо між командами 7-х, 8-х і 9-х класів.

6.7. Командна першість у відбірковому турі визначається за кількістю балів, одержаних за презентацію результатів виконаних завдань конкурсу, передбачених даним Положенням (сценарій презентації для відбіркового туру районного і обласного етапу, вимоги і критерії оцінки отримають учасники після оформлення заявки). Команди, які зайняли з 1-го по 4-е місця, продовжують змагання у фіналі.

6.8. Командна першість у фіналі серед команд учасниць визначається за сумою балів, одержаних за презентацію результатів завдань конкурсу, передбачених даним Положенням у фіналі (сценарій презентації для фіналу районного і обласного етапу, вимоги і критерії оцінки додадуться після оформлення заявки). Визначаються 1-і, 2-і і 3-і місця між командами 7-х, 8-х і 9-х класів.

6.9. Переможець конкурсу «Фізика і життя» визначається серед команд, які пройшли у фінал, за сумою балів, здобутих ними у відбірковому турі і фіналі.

6.10. У разі виникнення двох і більше претендентів серед команд на певне місце у відбірковому турі (фіналі) за остаточною сумою балів, для команд-претендентів проводиться вікторина. У вікторині бере участь 1 учень від команди. Команда, яка перемогла у вікторині, вважається переможцем.

7. Нагородження учасників конкурсу

7.1. Команди, які зайняли І, ІІ і ІІІ місця у міському конкурсі, нагороджуються грамотами від управління освіти Херсонської міської ради.

7.3. Керівники команд-призерів відзначаються подяками від організаторів конкурсу.

7.4. Для керівників команд, за результатами змагань конкурсу, випускатиметься збірник із усіма роботами учасників, з метою використання його у навчальному процесі.

7.5. Роботи учасників обласного етапу конкурсу будуть опубліковані у науково-методичних журналах «Фізика в школах України» і «Фізика та астрономія в сучасній школі.

 

 

Вироблені установки, моделі, прилади, обладнання для цікавих демонстрацій після завершення конкурсу залишається у власності команд. Організаторам залишається паперовий і електронний варіант оформлених результатів міського конкурсу «Фізика і життя – 2017» з правом використання даних матеріалів і розробок за власним розсудом із збереженням авторських прав команд на оригінальні ідеї.

 

За невиконання або невчасне виконання певного із пунктів положення, оргкомітет конкурсу має право зняти команду зі змагання.

Заявка на участь у конкурсі