Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 25.07.2013

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо Вас на кафедру ботаніки факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету, викладачі якого готують фахівців за наступними напрямами підготовки та спеціалізаціями

Напрям підготовки: 6.040102. Біологія.

Спеціалізації: Ботаніка та мікологія

                    Мікробіологія і вірусологія

Інформаційна листівка-запрошення

ПРОГРАМА

 ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з БІОЛОГІЇ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

(денна, заочна форми навчання)

Галузь знань: 0401. Природничі науки

Спеціальність:

8.04010208. Ботаніка.

Програма.doc (178.5 Kb)

Характеристика спеціалізацій

Після закінчення спеціалізацій «Ботаніка та мікологія», «Мікробіологія і вірусологія» студенти будуть

знати:

- філогенію рослин, грибів та мікроорганізмів;

- будову та закономірності функціонування організмів рослин, грибів, бактерій та вірусів;

- основи геоботаніки та географії рослин;

- видовий склад судинних рослин, водоростей, грибів та лишайників півдня України.

уміти:

- визначати видовий склад природної, інтродукованої, лікарської та синантропної флор судинних рослин, мохоподібних та водоростей;

- використовувати рослини при створенні фітоландшафтних композицій відкритого та закритого ґрунту;

- застосовувати рослини дендрофлори у практиці озеленіння та кімнатні рослини у формуванні офісних та житлових інтер'єрів;

- виготовляти мікропрепарати бактерій, грибів та рослин;

- ставити досліди з вивчення біології мікроорганізмів;

- ідентифікувати фітопатогенні, сапрофітні, мікоризоутворюючі гриби, лишайники, бактерії та віруси;

- вирощувати культури грибів та бактерій;

- розрізняти їстівні та отруйні гриби; працювати з лабораторним обладнанням.

 

Після закінчення спеціалізації випускники можуть працювати:

- науковими співробітниками в існуючих біосферних заповідниках «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна» та Чорноморському;

- у новостворених національних природних парках «Джарилгацький» та «Азово-Сиваський»;

- у запроектованих НПП «Олешківські піски» та «Нижньодніпровський»;

- на гідробіологічній станції НАН України (Херсон);

- в степовому філіалі ім. В. Н. Віноградова Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та арголісомеліорації;

- в управліннях екології та природних ресурсів в Херсонській та Миколаївській областях;

- в державному підприємстві “Науково-дослідному господарстві “Новокаховське” Нікітського ботанічного саду-Національного наукового центру;

- в обласній карантинній інспекції;

- в спеціальних підрозділах правоохоронних установ;

- в районних та міських санітарних станціях;

- в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій;

- в спеціалізованих медичних та мікробіологічних лабораторіях.

 

По закінченню спеціалізації випускники можуть вступити до аспірантури за спеціальностями:

03.00.05 – ботаніка

03.00.21 – мікологія

та працювати у вищих навчальних закладах.