Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 07.10.2019

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології для здобуття ступеня вищої освіти магістр

на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)