Навчально-методична робота

Оновлено: 23.09.2013

На кафедрі ботаніки викладачами читається ряд нормативних курсів ботанічного циклу природничо-математичних дисциплін. Заняття проводяться для студентів факультету біології, географії і екології та для студентів і слухачів інших факультетів Херсонського державного університету.

   

З програмами, планами лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять,  завданнями для самопідготовки та списками рекомендованої літератури можна ознайомитись на сторінках кафедри ботаніки в бібліотеці Херсонського Віртуального університету. Матеріали знаходяться в теках з назвою відповідної нормативної чи варіативної дисципліни. Нижче наведено їх перелік з посиланням на місце розташування навчально-методичного комплексу дисципліни на сторінках Херсонського віртуального університету.  

 Викладачі кафедри є керівниками навчальної (польової), пропедевтичної, виробничої (педагогічної) практик студентів 1-5 курсів напрямку підготовки 6.040102. Біологія*, спеціальностей 7.04010201. Біологія*, 8.04010201. Біологія*. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують курсові та випускні роботи з ботаніки, заповідної справи, мікробіології, екології, методики навчання біології.

   
   

 

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри ботаніки

 Підручники та посібники 

 1. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Мохоподібні та лишайники.- Навч. пос. з методики визначення мохоподібних і лишайників. - Херсон: Айлант, 2001.- 68 с.
 2. Бойко М.Ф., Чорний С.Г. Екологія Херсонщини.- Херсон: Терра, 2001. - 156 с.
 3. Литвиненко О.І., Пугачова Н.І., Ігнатюк Л.М. Матеріали до особистісно-орієнтованого оцінювання досягнень учнів загальноосвітніх шкіл. – Херсон, 2000. – 28 с.
 4. Бойко М.Ф., Чорний С.Г., Блінова О.Є., Кошелєва В.Д., Речицький О.Н. та ін. Підготовка магістрів в Інституті природознавства Херсонського державного університету: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 88 с.
 5. Бойко М.Ф., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. Польовий практикум з дисциплін кафедри ботаніки. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - 92 с.
 6. Шмалєй С.В., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д., Бойко М.Ф. та ін. Дипломні роботи з дисциплін природознавства: Методичний посібник. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 52 с.
 7. Шмалєй С.В., Бойко М.Ф., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д. та ін. Екстерни Інституту природознавства: Методичні рекомендації. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 120 с.
 8. Карташова І.І. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів психолого-природничого факультету вищого навчального закладу денної і заочної форми навчання з курсу "Шкільний курс біології та методика його викладання. - Херсон, 2002. - 98 с.
 9. Карташова І.І., Квасницька Технологія уроку: Метод. посібник. - Херсо:, Літера, 2003. - 96 с.
 10. Карташова І.І. Ботаніка для вчителя і учня (історія, дивовижне, пізнавальне). - Херсон: ПП Вишемірський, 2006. - 196 с.
 11. Карташова І.І. Котовська Т.М. Формування екологічно мотивованої діяльность молодших школярів. - Херсон: РІПО, 2009. - 90 с.
 12. Карташова І.І., Квасницька Технологія уроку: Метод. посібник. - Херсо:, Літера, 2003. - 96 с.
 13. Карташова І.І., Мойсієнко І.І., Мельник Р.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів психолого-природничого факультету вищого навчального закладу денної і заочної форми навчання з курсу "Шкільний курс біології та методика його викладання. - Херсон, 2003. - 84 с.

Програми та методичні рекомендації 

 1. Бойко М.Ф. Програма. Ботаніка. Для студ. ден., заоч. та екст. форми навч. вищ. пед. навч. закл. зі спеціальності 8.010103.ПМСО. ”Біологія”: Херсон: Айлант, 2000.- 19 с.
 2. Бойко М.Ф. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з ботаніки (систематика прокаріотів, грибів, нижчих рослин – водоростей ). -Херсон: Айлант, 2000.- 24 с.
 3. Бойко М.Ф.. Самостійна робота студентів з ботаніки (систематики прокаріотів, грибів та рослин). Метод. реком. - Херсон: Айлант, 2000.- 19 с.
 4. Бойко М.Ф. Основи наукових досліджень. Біологія: Метод. реком. - Херсон: Айлант, 2001.- 12 с.
 5. Бойко М.Ф. Лабораторний практикум для студентів-біологів. Систематика прокаріотів, грибів, водоростей. - Херсон: Айлант, 2001.- 36 с.
 6. Бойко М.Ф. Основи флористики і геоботаніки.: Метод. матеріали.- Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.-16 с.
 7. Бойко М.Ф. Заповідна справа: Навчально-методичні рекомендації для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання спеціальності 8.070801. "Екологія. Охороно навколишнього середовища". - Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - 28 с.
 8. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І. Ботаніка. Систематика фотосинтезуючих прокаріотів, грибів, рослин. Лабораторний практикум. - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.- 52 с.
 9. Богдан О.В. Зошит для виконання лабораторних робіт з ботаніки (для студентів спеціальності “Екологія” денного та заочного відділення). - Херсон: Айлант, 2007. - 90 с.
 10. Москов М.В., Венгер С.С., Москова Т.М. Зошит до викладання лабораторного практикуму з фізіології рослин.-Херсон, 1999.-105 с.
 11. Москов М.В., Венгер С.С., Москова Т.М. Зошит польової практики з фізіології рослин.-Херсон, 1999.-62 с.
 12. Венгер С.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робот з мікробіології ХДПУ.-Херсон, 2001-31с.
 13. Венгер С.С., Москов М.В. Навчально-методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Фізіологія рослин" (для студентів біологічних спеціальностей). - Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - 40 с.
 14. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І. Екологічна стежка “Плавні Нижнього Дніпра”.: Метод. реком. для проведення екскурсій – Херсон: Стар, 2000. - 6 с.
 15. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І. Екологічна стежка: Урочище “Вірьовчина балка” у м. Херсоні. Методичні рекомендації для проведення екскурсій. - Херсон: Стар, 2000. - 6 с.
 16. Москов М.В. Фізіологія рослин. Навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення за спеціальністю “Біологія”. – Херсон, 2000. – 99 с.
 17. Павлова Н.Р. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу біогеографії. - Херсон, 2001. – 33 с.
 18. Бойко М.Ф., Павлова Н.Р. Систематика рослин та грибів. Лабораторний практикум для студентів-біологів. - Херсон: Айлант, 2008. - 96 c.