Новини

 • 17 червня 2020 р.

  12 червня відбулася зумзустріч зі студентами 331 та 321 груп. Мета зустрічі - екзамен з Практичної граматики англійської мови. Главацька Ю.Л. повідомила, що фінальна оцінка, яку отримує студент, складається з трьох складників: середнє арефметичне за виконання всіх видів роботи, аналіз простого речення та аналіз складнопідрядного й складносурядного речень. Деякі студенти отримали автоматично оцінки, з якими погодилися. Решту студентів було опитано. Викладач задавав 2 питання теоретичного та практичного спрямування. Всі студенти склали іспит.

 • 9 червня 2020 р.

  9 червня 2020 року пройшов перший екзамен з Практичної фонетики англійської мови у групі 121. Екзамен проводила доц. Главацька Ю.Л. Всі студенти вийшли на зв"язок. Студенти промовляли слова, фрази та речення, акцентуючи увагу на правильності артикуляції того чи того звука. Також було реконструйовано низку діалогів, які студенти вивчали протягом семестру. Останнім етапом екзамену було читання окремих пасажів художніх текстів з акцентом на коректну інтонацію та вимову слів.

 • 4 червня 2020 р.

  Залік 101.2., 121 практична граматика англійської мови 04.06.2020 Французова К.С.

 • 3 червня 2020 р.

  Скриншот. Екзамен_431 група з.в._Практика усн. та писемного перекладу_03.06.2020_Французова К.С.

 • 1 червня 2020 р.

  Залік 101.1 Практична граматика англійської мови 01.06.2020 Французова К.С.

 • 1 червня 2020 р.

  Екзамен_221 група_Теорія та практика перекладу_01.06.2020_Французова К.С.

 • 30 травня 2020 р.

  30 травня о 13.00 на платформі ЗУМ відбувся захист курсових робіт студентів 331 групи заочного відділення.

 • 29 травня 2020 р.

  29 травня 2020 року доц. Главацькою Ю.Л. було проведено екзамен із дисципліни "Новітні досягнення з фахових дисциплін" зі студентами 101М групи заочної форми навчання. Екзамен проходив у два етапи: перше питання стосувалося теоретичних питань, які було презентовано в електронному тексті лекцій та презентаціях; друге питання торкалося проблем перспективної кваліфікаційної роботи. Всі студенти старанно поставилися до підготовки до екзамену. Екзаменатор врахував оцінки за самостійне виконання, оцінку за тестування та відповідь під час екзамену.

 • 28 травня 2020 р.

  Екзамен 201 група Практична граматика англійської мови 28.05.2020 Французова К.С.

 • 28 травня 2020 р.

  28 травня о 13.30 було проведено екзамен з дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" зі студентами 4 курсу заочного відділення. Студенти відповідали на екзаменаційні питання  та роповідали про оповідання, які вони прочитали (Independant Reading).

 • 26 травня 2020 р.

   Екзамен_221 група_Практична граматика англійської мови 26.05.2020. Французова К.С.

 • 22 травня 2020 р.

  22 травня о 13.30 було проведено езамен з дисципліни "Практична граматика англійської мови" зі студентами 331 групи заочного відділення. Екзаменатор - доцент Л.Короткова.  Студенти виконували тестові завдання, вправи та  відповідали на теоретичні питання.

 • 21 травня 2020 р.

  Практичне заняття з Практики усного та писемного мовлення з студентами 331 групи заочної форми навчання. Тема заняття - "Подорож"

 • 20 травня 2020 р.

  Захист курсових робіт гр.: 331, 321. 20.05.20. о 10.00 на платформі ЗУМ. Члени комісії:Главацька Ю.Л., Хан О.Г., Гізер В.В.  Студенти: 331: Жолква А., Картавцев С., Матіс М., Михайлов В., Омельянчук К., Осадча Ю., Сімчук Р., Федіна О. 321: Обозна К., Коваль І., Шевчук С.

 • 20 травня 2020 р.

  Заняття з дисципліни Комунікативні стратегії першої іноземної мови на першому курсі магістратури в групі 101М присвячено питанню Voice pitch and its influence on the interlocutor (20.05)

 • 20 травня 2020 р.

  20.05.2020 у форматі зумконференції відбувся захист курсових робіт студентів 3 курсу спеціальностей 035.04 Філологія (германські мови та літератури)(переклад включно)(переклад) і 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика). Студенти презентували свої наукові доробки, акцентуючи увагу на предметі, об"єкті, завданнях дослідження. Кожному студентові були задані запитання, які він вносив до протоколу захисту курсових робіт. Комісія з захисту курсових робіт: доц. Главацька Ю.Л., доц. Короткова Л.В., доц. Французова К.С.

 • 19 травня 2020 р.

  Практичне заняття з дисципліни "Теорія та практика перекладу" зі студентами 2 курсу денної форми навчання спеціальності  035.10 Філологія (прикладна лінгвістика), 19 травня 2020 р.   

  Практичне заняття_Теорія та практика перекладу 221 група 19.05.2020.docx (1.2 Mb)

 • 15 травня 2020 р.

  15 травня 2020 року доц. Главацька Ю.Л. провела лекційне заняття зі студентами 1 курсу РВО Магістр з дисципліни "Новітні досягнення з фахових дисциплін". Тема лекцїї: "Комунікативні ситуації міжетнічної взаємодії в масмедійному дискурсі". Лекцію було презентовано у форматі Power Point. Лекторка закцентувала увагу на кооперативних і конфліктогенних ситуаціях міжетнічної взаємодії у медійних текстах американських та англійських ЗМІ.

   

 • 15 травня 2020 р.

  15 травня 2020 року завідувачка кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики провела зустріч-консультацію зі студентами РВО Бакалавр (4 курс) спеціальностей 035.04 Філологія (германські мови та літератури)(переклад включно)(переклад) та 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) щодо правил вступу на РВО Магістр. Главацька Ю.Л. окреслила покроковий алгоритм реєстрації для складання ЄВІ, подачі документів, важливих дат. Главацька Ю.Л. також привітала всіх студентів з успішними результатами перевірки кваліфікаційних робіт програмою Unicheck на предмет унікальності. Також було обговорено питання подачі кваліфікаційних робіт та супровідних документів на кафедру.

 • 15 травня 2020 р.

  15 травня 2020 року відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу, написаних під керівництвом доц. Акішиної М.О. та Главацької Ю.Л. У роботі конференції взяли участь 7 студентів (Альтгауз О., Давиденко Є., Пічугова А., Семенова А., Жмакіна Т., Недозименко Д., Банніков Д.). Студенти презентували свої наукові дослідження та відповідали на запитаня. Викладачі корегували відповіді, акцентували увагу на слабкі та сильні сторони наукових розвідок.

 • 14 травня 2020 р.

  Заняття з Усного та писемного мовлення  у 201 групі (14.05), вивчаємо тему Plants: domestic and wild.

 • 14 травня 2020 р.

  14.05.20. відбувся передзахист кваліфікаційних робіт (проєктів) Спеціальності 035.04Філологія (германські мови та літератури(переклад включно) (переклад))

  Освітньо-професійної програми «Філологія(германські мови та літератури (переклад включно)»:

  Базенко К., Ведмідської М., Власиневич К., Гречаної В., Зінюк Ю., Зубко І., Недозименко В., Соловйова Н., Попової М., Сломінської К., Токаренко К.  

   

 • 13 травня 2020 р.

  Комісія у складі доц. Борисової Т. та Короткової Л. від 13.05.2020
  прісутні 11 студентів : 421 гр: Фогель П., Ангеловська В., Пилипчук В., Іноземцев Е., Кучів С., 431 гр (заочна) Омельянова А., Гуляк М., 431 гр. (денна) Савелова Т., Гусарева К., Чернішева Ю., Луценко Д.


 • 13 травня 2020 р.

  13 травня доц. Главацька Ю.Л. провела практичне заняття з дисципліни "Практична фонетика аглійської мови" зі студентами групи 121, спеціальності 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика). Студенти читали жарти та короткі оповідання англійською мовою, намагаючись проілюструвати свої практичні навички вимови та інтонації.

 • 12 травня 2020 р.

  12 травня 2020 відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт СВО "Бакалавр" студентів денної та заочної форм навчання. Комісія у складі: доц. Гізер В.В. та доц. Шапошник О.М.

 • 9 травня 2020 р.

  Щиро вітаємо студентку 4 курсу, 431 групи, спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та літератури)(переклад включно)(переклад) СОЛОВЙОВУ КАТЕРИНУ з перемогою у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із спеціальності "Переклад", який відбувся у квітні цього року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Соловйова Катерина отримала Диплом другого ступеня. Найщиріщі вітання науковому керівникові - кандидату філологічних наук, доценту кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики ГІЗЕР В.В.
  Так тримати!!!

 • 27 лютого 2020 р.

  Увага!

  Англійськомовний розмовний клуб розпочав свою роботу! Скоординована робота студентів — першокурсників та учнів 9 — 11 класів Херсонської спеціалізованої школи № 52 виявилася плідною. Модератори зустрічі — Катерина Французова та Юлія Главацька — заохотили учасників клубу до активного опрацювання усного розмовного мовлення. Студенти зробили перший крок у здоланні мовного бар'єру, запам'ятовували нові слова та фрази, тренувалися сприймати мову на слух. Перша зустріч «Мобільні телефони: за та проти» відкрила двері у подальшу активну співпрацю ФІФ із закладами середньої освіти.

  У роботі клубу взяв участь стейкхолдер освітньої програми першого (бакалаврського) рівня — заступник директора Херсонської спеціалізованої школи № 52, вчитель-методист, вчитель англійської мови Пшеніцина Оксана Анатоліївна.

 • 22 листопада 2019 р.

  22 листопада 2019 викладачами кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики було проведено зустріч зі школярами ЗОШ № 30, 52, 57 на тему: «Життя сучасного студента ФІФ. Особливості роботи філолога-перекладача». У роботі також брали участь студенти перших курсів СВО Магістр і Бакалавр спеціальностей 035.041 Філологія (германські мови та літератури)(переклад включно), перша – англійська), 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика). Модераторами заходу були: доц. Главацька Ю.Л., доц. Французова К.С., ст.викл. Шапошник О.М. 

 • 20 травня 2019 р.

  20 травня 2019 у Коворкінг-холі ХДУ було проведено вокшоп «Декілька ефективних способів як вивчити нові слова та розпочати розмову з іноземцем». У роботі вокшопу брали участь студенти ФІФ, які опановували навички розмовного мовлення у рамках роботи першої лінгвістичної школи ФІФ. Модераторами заходу були: доц. Главацька Ю.Л., доц. Французова К.С., доц. Акішина М.О., ст.викл. Шапошник О.М.