Всі новини

 • 11 червня 2018 р.

  Щиро вітаємо!
   
   Голяку Сергія Кіндратовича, к.б.н., доц., доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, Возного Сергія Степановича, к.фіз.-вих., доц., завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник для студентів «Фізіологічні основи фізичної культури та спорту».
 • 1 червня 2018 р.

  До уваги учасників освітнього процесу!

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 за № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року» та Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 16 травня 2018 року до Переліку наукових фахових видань України включено друковані (електронні) періодичні видання (списки додаються)

   

  Список

  друкованих періодичних видань,

  стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

   

  Категорія «В»

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

  Галузі науки та рік включення до Переліку фахових видань

  1

  Communications and Communicative Technologies

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  соціальні комунікації (2015)

  2

  European Journal of Management Issues

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні (2015)

  3

  Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

  4

  Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

  Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий

  Actual problems automation and informational technologies

   Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

   

  технічні

  (2017)

   

  5

  Вісник Дніпропетровського університету.

  Серія: МЕХАНІКА

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  технічні

  (2015)

  6

  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні

   (2016)

  7

  Дослідження з історії і філософії науки і техніки

  Исследования по истории и философии науки и техники

  Studies  in history and philosophy of science and technology

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  філософські

  (09.00.09 -філософія науки) (2015)

  8

  Дослідження з лексикології і граматики української мови

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2015)

  9

  Економіка природокористування і сталий розвиток

  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії

  наук  України»

  економічні (2016)

  10

  Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках

  Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках

  Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  політичні

  (2016)

   

  11

  Журнал з геології, географії та екології

  Журнал по геологии, географии и экологии

  Journal of Geology, Geography and Geoecology

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  геологічні (2015)

   

  12

  Ірпінський юридичний часопис

  Університет державної фіскальної служби України

  юридичні (2014)

  13

  Мінеральні ресурси України (МРУ)

  Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДП)

  геологічні

  технічні

  (2016)

  14

  Наукові вісті КПІ

  KPI Science News

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  фізико-математичні

  технічні

  хімічні

  (2015)

  біологічні

  (2016)

  15

  Питання прикладної математики і математичного моделювання

  Вопросы прикладной математики и математического моделирования

  Problems of applied mathematics and mathematical modeling

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

  16

  Проблеми політичної історії України

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  (2015)

  17

  Сучасні дослідження з німецької історії

  Современные исследования по немецкой истории

  Modern Studies in German History Moderne Forschungen zur deutschen Gescichte

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні (2015)

   

  18

  Український смисл

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2014)

  19

  Філософія та політологія в контексті сучасної культури

  Философия и политология в контексте современной культуры

  Philosophy and political sciences in the context of modern culture

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філософські (2015)

   

   

  Список

  друкованих (електронних) періодичних видань,

  що включаються до Переліку наукових фахових видань України

  І. Категорія «А»

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузь науки,

  код (шифр) спеціальності або

  галузь знань

  1

  Технічна електродинаміка

  Техническая  электродинамика

  Technical Electrodynamics

   

  Інститут електродинаміки НАН України

  технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02)

   

  спеціальності 141, 123, 152

  2

  Офтальмологічний журнал

  Офтальмологический журнал

  Journal of Ophthalmology (Ukraine)

  ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.

   В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України

  медичні (14.01.18)

   

  спеціальність 222

  3

  Наука та інновації

  Наука и инновации

  Science and Innovation

  Національна академія наук України

  економічні (08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02)

   

  спеціальності 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

  4

  Фізика конденсованих систем

  Condensed Matter Physics

  Інститут фізики конденсованих систем НАН України

  фізико-математичні (група спеціаль-ностей 01.04.00)

   

  спеціальності 104, 105

   

  ІІ. Категорія «Б»

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузь науки,

  код (шифр) спеціальності або

  галузь знань

  1.  

  Електроніка та системи управління

  Electronics and Control Systems

  Національний авіаційний університет

  технічні (01.05.00, 05.13.00, 05.22.01)

   

  спеціальність 151

  1.  

  Електронне моделювання

  Электронное моделирование

  Electronic modeling

  Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці

  ім. Г. Є. Пухова НАН України

  технічні (01.05.00, 05.13.00)

   

  спеціальності 151, 121, 122, 125

   

  Список

  друкованих періодичних видань,

  стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

   

  Категорія «В»

  № з/п

  Назва друкованого періодичного видання

  Засновник (співзасновники)

   

  Галузі науки та рік включення до Переліку фахових видань

  1

  Communications and Communicative Technologies

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  соціальні комунікації (2015)

  2

  European Journal of Management Issues

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні (2015)

  3

  Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

  4

  Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

  Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий

  Actual problems automation and informational technologies

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  технічні

  (2017)

  5

  Вісник Дніпропетровського університету.

  Серія: МЕХАНІКА

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  технічні

  (2015)

  6

  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  економічні

   (2016)

  7

  Дослідження з історії і філософії науки і техніки

  Исследования по истории и философии науки и техники

  Studies  in history and philosophy of science and technology

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  філософські

  (09.00.09 -філософія науки) (2015)

  8

  Дослідження з лексикології і граматики української мови

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2015)

  9

  Економіка природокористування і сталий розвиток

  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук  України»

  економічні (2016)

  10

  Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках

  Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках

  Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  політичні

  (2016)

   

  11

  Журнал з геології, географії та екології

  Журнал по геологии, географии и экологии

  Journal of Geology, Geography and Geoecology

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  геологічні (2015)

   

  12

  Ірпінський юридичний часопис

  Університет державної фіскальної служби України

  юридичні (2014)

  13

  Мінеральні ресурси України (МРУ)

  Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДП)

  геологічні

  технічні

  (2016)

  14

  Наукові вісті КПІ

  KPI Science News

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  фізико-математичні

  технічні

  хімічні

  (2015)

  біологічні

  (2016)

  15

  Питання прикладної математики і математичного моделювання

  Вопросы прикладной математики и математического моделирования

  Problems of applied mathematics and mathematical modeling

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  фізико-математичні

  (2015)

  16

  Проблеми політичної історії України

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні

  (2015)

  17

  Сучасні дослідження з німецької історії

  Современные исследования по немецкой истории

  Modern Studies in German History Moderne Forschungen zur deutschen Gescichte

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  історичні (2015)

   

  18

  Український смисл

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філологічні (2014)

   

  19

  Філософія та політологія в контексті сучасної культури

  Философия и политология в контексте современной культуры

  Philosophy and political sciences in the context of modern culture

  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

  філософські (2015)

   

   

 • 31 травня 2018 р.

             Інформуємо, що опубліковано монографію "Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств". Автори Сотула О.С., Саічин О.С.

             У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та інших країн романо-германської правової сім’ї в частині забезпечення кримінально-правової охорони життя людини. Визначено теоретичні основи розслідування умисних вбивств, особливості розслідування їх окремих видів та тактика розшуку і затримки підозрюваних і обвинувачуваних у їх вчиненні. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-германської правової сім’ї у сфері нормотворення.
             Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів юридичних факультетів і юридичних закладів, може бути корисною для працівників право-охоронних та судових органів.

 • 25 травня 2018 року відбувся другий інструктовано-методичний семінар щодо роботи з інформаційно-аналітичною системою «Наукова та науково-технічна діяльність університету».

  29 травня 2018 р.

  Організатором заходу виступили проректор з наукової роботи Сергій Омельчук, проректор з фінансово-господарської та науково-методичної роботи Максим Вінник, керівник відділу з питань інтелектуальної власності Валерія Блах, в.о. керівника відділу по роботі з обдарованою молоддю Юлія Береза та асистент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Максим Полторацький.

  Cемінар проведено з представниками кафедри практичної психології, кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, кафедри корекційної освіти, кафедри мовної освіти, які є пілотними в апробації  інформаційно-аналітичної системи «Наукова та науково-технічна діяльність університету». Зокрема було представлено оновлений варіант цієї системи.  

 • 18 травня 2018 р.

  Традиційно в народному зразковому музеї історії ХДУ під час проведення Днів науки відбулася презентація наукової школи доктора педагогічних наук, професора Шарко Валентини Дмитрівни.

 • 2 травня 2018 р.

  Щиро вітаємо!
   
      Сидорович Марину Михайлівну, доктора педагогічних наук, професора кафедри біології людини та імунології з отриманням патенту України на корисну модель №124152 «Спосіб визначення вирівняності (однорідності) ростових якостей насіння цибулі за біометричними показниками проростків».
 • 26 квітня 2018 р.

  Шановні колеги!

  Вітаємо Вас з Міжнародним днем інтелектуальної власності!

  У цей день хочемо побажати успіхів, творчих ідей і вдалих рішень експертам, дослідникам, науковцям! Та щиро побажати Вам ніколи не зупинятися на досягнутому, мріяти і втілювати у життя найсміливіші ідеї, ставити все нові й нові цілі та завжди досягати мети! Ми впевнені, що кожна Ваша ідея робить вагомий внесок у розбудову України, бо саме винахідницька і раціоналізаторська діяльність є рушійною силою модернізації країни.

 • 23 квітня 2018 р.

  23 квітня – Всесвітній день книг і авторського права


          Вітаємо вас з Всесвітнім днем книги та авторського права! Це подвійне свято носить дуже символічний характер. Адже започаткування інституту авторського права у 15 ст. було пов’язано саме з відкриттям друкарства, і появою можливості для будь-якого автора навіки вписати в історію своє ім’я. Таким чином до найвизначніших надбань людської цивілізації належить книга. Завдяки їй ми отримуємо простий і зрозумілий доступ до ідей і знань, моральних і духовних цінностей. Книга – це вікно у світ простору і часу, що відкриває перед нами різні цивілізації і соціальні культури, історичні повороти і неминучий прогрес.

          Даниною поваги до книг та авторів, до тих, чий внесок сприяв соціальному та культурному прогресу людства, стало встановлення Всесвітнього дня книги та авторського права, який увійшов у міжнародний календар за рішенням ЮНЕСКО в 1995-му році. Чудова традиція святкування  народилась у Каталонії, де 23 квітня  – у День Святого Георга – традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Цього дня також було прийнято дарувати книги близьким. Однак серйознішою причиною для вибору саме цієї дати послужило те, що багато відомих письменників народились 23 квітня. 

          У Всесвітній день книг і авторського права ми приєднуємося до привітань на адресу всіх авторів. Бажаємо вам нових відкриттів, реалізації творчих задумів, глибокого натхнення і легкого пера! Ваша роль у розвитку сучасної культури безцінна. Нехай ваш талант і надалі продовжує служити збереженню і примноженню духовного багатства кожної держави і світу в цілому!

   

 • 19 квітня 2018 р.

  Вітаємо доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики та методики іі навчання  Шарко Валентину Дмитрівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів, працівників системи післядипломної педагогічної освіти «Навчання дорослих: дидактико-технологічний аспект».

   

 • 17 квітня 2018 р.

  Шановні колеги!

  25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбудеться Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським», присвяченому 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського.

  Інформаційне повідомлення_Всеукраїнський форум НУШ_В.О.Сухомлинський.doc (86.5 Kb)

 • 13 квітня 2018 р.

  11 квітня 2018 року відбувся семінар-нарада за участю голів редакційних колегій та відповідальних секретарів збірників наукових праць, голів та вчених секретарів спеціалізованих учених рад, ученого секретаря університету, представників відділу з питань інтелектуальної власності, Наукової бібліотеки тощо. Семінар присвячено питанням атестації науково-педагогічних працівників, діяльності спеціалізованих вчених рад, а також підвищенню якості наукових фахових видань університету.

  Проректор з наукової роботи Сергій Омельчук зауважив, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» науковим фаховим виданням, включеним до Переліку наукових фахових видань України на день набрання чинності цим наказом, присвоюється категорія «В» строком на два роки. Якщо протягом цього строку стосовно видань категорії «В» до МОН не будуть подані документи, що підтверджують дотримання вимог для присвоєння категорії «А» або категорії «Б», ці видання будуть вилучені з Переліку. Також було звернуто увагу на необхідності доопрацювання англійського інтерфейсу web-сайтів наукових фахових видань.

  Крім цього, наголошено на необхідності забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів ученими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection або Scopus, а рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років.

  Сергій Омельчук звернув увагу голів спеціалізованих вчених рад на відповідальність за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів та наголосив на необхідності забезпечення високого наукового рівня дисертацій, оцінки рівня фахової підготовки дисертантів, набуття ними дослідницьких компетентностей, дотримання принципів академічної доброчесності та якісної підготовки матеріалів атестаційних справ, ураховуючи те, що аналіз дисертаційних справ, які розглядала атестаційна колегія МОН України впродовж 2016-2018 років, показав наявність систематичних порушень нормативно-правових актів з питань захисту дисертацій.

   

 • 28 березня 2018 р.

  28 березня відбувся інструктовано-методичний семінар з представниками кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, кафедри практичної психології, кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, кафедри корекційної освіти, кафедри мовної освіти щодо роботи з інформаційно-аналітичною системою «Наукова та науково-технічна діяльність університету». Організатором заходу виступили проректор з наукової роботи Сергій Омельчук, проректор з фінансово-господарської та науково-методичної роботи Максим Вінник, керівник відділу з питань інтелектуальної власності Валерія Блах та асистент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Максим Полторацький. Також на семінарі були присутні завідувач кафедри мовної освіти Наталія Чабан, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин Юлія Ушкаренко, директор Наукової бібліотеки ХДУ Нателла Арустамова.

  Мета заходу –  запровадження та апробація інформаційно-аналітичної системи «Наукова та науково-технічна діяльність університету».

 • 21 березня 2018 р.

  Щиро вітаємо!

  з отриманням диплому доктора наук Поповича Ігора Степановича!
  Бажаємо міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та подальших наукових здобутків!

 • 19 березня 2018 р.

  Щоро вітаємо доцента кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики!

  Круглика Владислава Сергійовича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.

  Бажаємо міцного здоров'я та подальших наукових звершень!   

 • 14 березня 2018 р.

  Щиро вітаємо професорів факультету біології, географії та екології
  Бойка Михайла Федосійовича та Ходосовцева Олександра Євгеновича з отриманням патента України на корисну модель №123378 «Спосіб оцінки ступеня змін псамофітних екосистем під дією інфляційних та демутаційних процесів із використанням асоціацій лишайників та мохоподібних».
  Бажаємо міцного здоров'я, творчої енергії та натхнення!
 • 12 березня 2018 р.

  Вітаємо!

  з отриманням диплому доктора наук Штепенко Олександру Геннадіївну!

  Бажаємо міцного здоров`я, невичерпного оптимізму та далекоглядності у задумах.
 • 12 березня 2018 р.

  Вітаємо!

  з отриманням диплому кандидата наук

  Гнєдкову Ольгу Олександрівну, Григорєву Валентину Борисівну та Чиньону Інну Ігорівну!

  Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні.
 • 12 березня 2018 р.

  Щиро вітаємо викладача факультету філології та журналістики!

                                                            Омельчук Юлію Олександрівну
                                  та наукового керівника Главацьку Юлію Леонідівну
  з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
  спеціальності 10.02.04 - германські мови.
   
  Бажаємо міцного здоров'я та подальших наукових здобутків.
 • 1 лютого 2018 р.

  30 січня 2018 року проректор з наукової роботи професор Сергій Омельчук провів нараду-семінар із завідувачами кафедр, помічниками деканів та завідувачами загальноуніверситетських кафедр з наукової роботи. Під час заходу було проаналізовано узагальнені результати науково-дослідної роботи університету за 2017 рік та окреслено шляхи підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності учасників освітнього процесу в 2018 році.
  У своїй доповіді Сергій Омельчук відзначив ключові аспекти науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок держбюджету, госпрозрахункових та ініціативних тем кафедр, а також із підготовки наукових кадрів ХДУ, наукових видань, наукових шкіл, спеціалізованих вчених рад, студентської наукової роботи тощо. Докладно проректор з наукової роботи зупинився на публікаційній активності викладачів вишу. До того ж пройшло активне обговорення зазначених вище питань.
  Також керівник Наукової бібліотеки Нателла Арустамова проінформувала присутніх про тестовий доступ до інформаційних ресурсів компанії EBSCO, що є одним з найбільших у світі постачальників журналів в електронному і друкованому форматі. Бази даних EBSCO містять понад 6 тисяч електронних версій відомих журналів, газет, бюлетенів новин, близько 1300 брошур, енциклопедій, довідників і реферативних збірників, більшість з яких повнотекстові. EBSCO надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих спеціалізованих матеріалів соціально-гуманітарної, економічної, медичної, технічної та іншої тематики за 60 пошуковими ознаками.

             

 • 15 січня 2018 р.

  Щиро вітаємо викладача факультету технологій та сфери обслуговування:
   
  - Дзюндзю Оксану Валентинівну, кандидата технічних наук, доцента кафедри готельно-ресторанної справи з отриманням патента України на корисну модель №121995 «Спосіб приготування вареників «Херсонські».

   

 • 15 січня 2018 р.

  Вітаємо кандидата біологічних наук, доцента кафедри фізичної терапії та здоров’я людини Козій Тетяну Петрівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - науковий твір «Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія очної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів «Інноваційні засоби реабілітації».
   
  Вітаємо кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Казаннікову Олену Василівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - науковий твір «Практикум для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки «Дошкільна освіта» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів «загальна психологія».
   
 • 9 січня 2018 р.

  14 та 18 грудня 2017 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулися VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для здобувачів освіти закладів фахової передвищої та вищої освіти Херсонської області.
  Вітаємо переможців!
  ІІ (обласного) етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка
  ( заклади вищої освіти, гуманітарний напрям)
  І місце – Журавльова Єлизавета Олександрівна, студентка ІV курсу факультету філології та журналістики;
  ІІ місце – Ріпа Ярослава Ігорівна, студентка І курсу факультету філології та журналістики, та Яворська Ірина Володимирівна, студентка ІІІ курсу факультету культури і мистецтв;
  ІІІ місце – Матішак Аліна Василівна, студентка ІІІ курсу та Кравець Яна Ігорівна, студентка І курсу факультету філології та журналістики.
   
  ІІ (обласного) етапу ХVIII Міжнародного конкурсу з української мови
  імені Петра Яцика серед закладів вищої освіти
  (V рівень, факультет філології та журналістики)
  І місце - Журавльова Єлизавета Олександрівна, студентка ІV курсу факультету філології та журналістики;
  ІІ місце – Мандич Тамара Михайлівна, студентка І курсу магістратури факультету філології та журналістики;
  ІІІ місце – Ястреб Наталія Олександрівна, студентка ІІІ курсу факультету філології та журналістики.

   

 • 29 грудня 2017 р.

                                                                                                                    
                                                                                                      Шановні колеги!
                                                                Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
  Бажаємо сімейного добробуту, здоров'я, любові й миру! Нехай Новий рік буде добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення на нові здобутки й наукові досягнення.
                                                                                                                                         Проректор з наукової роботи
                                                                                                                                         та наукові відділи ХДУ

   

 • 27 грудня 2017 р.

 • 8 грудня 2017 р.

  Шановні декани факультетів та завідувачі загальноуніверситетських кафедр!
   
  Відповідно до листа Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації 12-15 грудня 2017 року відбудеться ІІ Міжнародний інтернет-марафон за концепцією «Нова українська школа». Спікерами на цьому заході виступатимуть представники Міністерства освіти і науки України та підпорядкованих установ, керівники та педагогічні працівники закладів освіти Естонії, Фінляндії та Нідерландів.
  Участь у ІІ Міжнародному інтернет-марафоні, відвідування онлайн-семінарів є безкоштовним. За додатковими умовами передбачено можливість отримати сертифікат підвищення кваліфікації тривалістю 2 ECTS.
  Реєстрація здійснюється онлайн за посиланням: https://goo.gl/vfvwYZ
  Просимо довести до відома наукових та науково-педагогічних працівників зазначену вище інформацію.

   

 • 6 грудня 2017 р.

                                          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5 грудня 2017 року в Департаменті освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації за результатами розгляду документів та публічного захисту наукових досліджень було визначено претендента на призначення обласної стипендії кращому молодому науковцеві Херсонської області за підсумками 2017 року.
   
  Стипендія присуджується за особливі досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які забезпечують реалізацію стратегічних цілей, завдань, пріоритетів і напрямів сталого економічного й соціального розвитку Херсонської області.
   З-поміж дев`ятьох учених віком до 35 років, що представляли Інститут зрошувального землеробства, Інститут рису НААН, Інститут тваринництва степових районів, Херсонський державний університет, Херсонську державну морську академію, Херсонський державний аграрний університет, Херсонський економічно-правовий інститут, - шляхом таємного голосування членів комісії, до якої ввійшли депутати Херсонської обласної ради, науковці вишів та наукових установ області, представники громадських організацій, тощо, переможцем визнано РОМАНА МОЛІКЕВИЧА, кандидата географічних наук, асистента кафедри соціально-економічної географії ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ! Тема дослідження «Геопросторовий аналіз медико-географічної ситуації в контексті формування мережі госпітальних округів Херсонської області».
   Щиро вітаємо Романа як кращого молодого науковця Херсонської області 2017 року й бажаємо нових наукових перемог!

   

                                         

 • 1 грудня 2017 р.

                                                                          
                                                                         Вітаємо!
                                                            Чиньону Інну Ігорівну
                                  та наукового керівника Блинову Олену Євгенівну
  з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
  спеціальності 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи.
   
  Бажаємо міцного здоров'я та подальших наукових здобутків
 • 1 грудня 2017 р.

                                                                           
                                                                   Вітаємо!
                                                Поповича Ігоря Степановича
                      та наукового консультанта Блинову Олену Євгенівну
  з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук
  зі спеціальності 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи.
   
  Бажаємо подальших професійних успіхів на науковій ниві, міцного здоров'я та благополуччя
 • 22 листопада 2017 р.

  Шановні колеги!
  На сайті https://openscience.in.ua/ua-journals можна ознайомитися з таблицею українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і / або Web of Science.
  Дата останнього оновлення: 27.10.2017.
  Журнали, що входять Scopus і або Web of Science.doc (306.5 Kb)

   

 • 20 листопада 2017 р.

    
   
  16 листопада 2017 року в Херсонському державному університеті, який цьогоріч відзначає свій 100-річний ювілей, відбувся Всеукраїнський науковий форум (з міжнародною участю) «Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти», основна мета якого – визначення основних орієнтирів та шляхів формування ефективної системи освіти й науки в університеті з урахуванням європейських та національних пріоритетів.
  Модератор Форуму проректор з наукової роботи Сергій Омельчук зазначив, що в ньому взяли участь понад 400 науковців майже із 70 вишів України, Білорусі, Грузії, Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, США. До того ж на пленарному засіданні присутні близько 150 провідних учених із м. Слупськ (Польща), м. Барановичі (Білорусь), Києва, Одеси, Миколаєва, Бердянська тощо.
  Відкрила Форум в. о. ректора університету, голова програмного комітету Форуму, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Наталія Тюхтенко, яка побажала всім успіхів в роботі, здоров’я, миру і процвітання. Наталія Анатоліївна зазначила, що науковий форум з міжнародною участю дасть нові поштовхи для дослідження різних аспектів наукової діяльності, дозволить поглибити розвиток наукових шкіл університету, підписати нові угоди про співпрацю з університетами України та Європи.
  Під час урочистого відкриття Форуму з вітальним словом до присутніх звернувся Народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент НАПН України, почесний доктор наук ХДУ Олександр Співаковський: «Сьогодні дуже важливо зрозуміти, що ми відповідаємо в першу чергу за капіталізацію людини, за те, щоб вона завжди могла мати свої амбіції, бажання і можливість їх реалізації. Ми відповідальні не за кількість знань, не за кількість інформації і фактів, які викладаємо на лекціях, лабораторних і практичних заняттях. Ми повинні сформувати в нашого студента сталу мотивацію до навчальної діяльності, де якраз наукова складова є дуже важливою. Навчити молоду людину думати, порівнювати, проводити власні дослідження і робити відповідні висновки — ось це є нашим головним завданням. Тим, що ми називаємо формуванням відповідної компетентності. Тому розуміння того, що університет є майданчиком, у якому якраз поєднано викладацьку діяльність з науковою, повинна стати стрижнем нашої спільної роботи». Олександр Володимирович побажав учасникам Форуму, аби в рамках тих дискусій і доповідей, які вони готували, мали можливість зробити ще один крок в розбудові вищої освіти. А Херсонському державному університетові побажав, щоб це було перше, але не останнє сторіччя, яке могли б тут святкувати викладачі, студенти, гості, науковці – ті, хто відповідає за майбутнє нашої України.
  Привітав учасників Форуму й ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, почесний професор ХДУ Станіслав Ніколаєнко, професійна доля якого теж дуже тісно пов’язана з вишем-ювіляром. У вітальній промові Станіслав Миколайович згадав про те, що у своєму розвиткові та становленні університет пройшов значний шлях від Юр`ївського вчительського інституту до Херсонського державного університету. І значна заслуга в цьому належить саме професорсько-викладацькому складу та ректорам, які протягом усього цього часу робили значний внесок у розвиток учительської, педагогічної та гуманітарної освіти як України, так і Європи.
  Від імені Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова ХДУ привітав декан факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Віктор Синьов.
  Під час пленарного засідання надзвичайно актуальними були доповіді вчених, присвячених міжнародній співпраці Херсонського державного університету із закордонними вишами-партнерами. Зокрема, ректор Поморської Академії в м. Слупськ (Польща), доктор біологічних наук, професор Збігнєв Осадовський у своїй доповіді висвітлив особливості досвіду міжнародної мобільності студентів як результату трансформації взаємодії ВНЗ-партнерів в освітньому середовищі. Завідувач кафедри дошкільної освіти і технологій закладу освіти Барановицького державного університету (м. Барановичі, Білорусь) Наталія Дубешко зачитала вітальний адрес від ректора Барановицького державного університету Василя Кочурка й у доповіді звернула увагу на досягнення, проблеми та перспективи співпраці українського й білоруського університетів у рамках євроінтеграційних процесів.
  Декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Любов Петухова разом із доцентом кафедри дошкільної освіти, кандидатом педагогічних наук Оленою Анісімовою в бінарній доповіді висвітлили питання дослідження Фребельпедагогіки як інноваційної освітньої технології підготовки фахівців європейського рівня. Зокрема, Любов Петухова наголосила на важливості реалізації закордонного досвіду ідей гуманістично орієнтованої педагогіки в процесі взаємодії різних національних педагогічних систем.
    
   
  Директор навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України Артем Кияновський визначив роль фізмату ХДУ в підготовці вчителів фізики області. До того ж окреслив сучасні проблеми вітчизняної вищої педагогічної освіти, зосередивши увагу аудиторії на негативному впливові зовнішніх чинників на становлення особистості.
  Декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Шапошникова у своїй доповіді «Соціальні технології формування професійної активності в умовах вищого навчального закладу» наголосила на актуальності вивчення особливостей сучасного студентства як соціальної групи, його проблем і ступеня усвідомлення професійного вибору. Ірина Шапошникова як висновок зазначила, що потрібно готувати не професіонала високої якості за своєю спеціальністю, а фахівця, який прийде на роботу за спеціальністю.
  Ключовій ролі Херсонського державного університету в об`єднанні зусиль і впровадженню європейських природоохоронних директив на Херсонщині присвячено доповідь директора Біосферного заповідника НААН України «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна, кандидата біологічних наук Віктора Гавриленка.
  Приємно несподіваним для присутніх був відеовиступ випускниці університету 1986 року, а нині проректора з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філологічних наук, професора Олени Бондаревої, яка з високих київських пагорбів, з трепетом душевним привітала свою alma mater – Херсонський державний університет – з високим ювілеєм.
  Проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Галина Савіна зачитала вітальний адрес від ректора Херсонського національного технічного університету, голови ради ректорів Херсонської області Юрія Бардачова й у своїй доповіді зупинилася на причинах трансформації структури економіки в епоху інформаціоналізму.
  Завідувач кафедри реклами та зв`язків із громадськістю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор, президент Академії української преси Валерій Іванов, який із 2005 року пов’язаний із Херсонським державним університетом, зокрема з відкриття спеціальності «Журналістика», окреслив особливості освітніх проектів Академії української преси, докладно висвітливши основні напрями спільної роботи – це Школа соціальної журналістики, де презентуються суспільно важливі теми та проект «Медіаграмотність для громадян».
  Крім пленарного засідання, у рамках Форуму працювало 15 тематичних платформ: «Актуальні питання медіаосвіти в Україні та світі», «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в аспекті реформування освітньої галузі», «Відновлення та корекція психосоматичного здоров’я людини: оздоровчо-лікувальні можливості регіону», «Генезис національного законодавства у світлі Євроінтеграції», «Заповідна справа і сталий розвиток регіонів», «Мистецька освіта в контексті культурного розвитку суспільства», «Інформаційні технології, математична та фізична освіта на Херсонщині: історія, сьогодення та перспективи розвитку», «Олімпійська освіта в системі освітнього процесу факультетів фізичного виховання та спорту ВНЗ», «Освітній менеджмент у Херсонському державному університеті: теорія, історія, практика», «Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону», «Психолого-історико-соціальні дослідження: перспективи та виклики», «Стратегії вдосконалення підготовки кадрів для природничої освіти та системи корекційно-реабілітаційної допомоги», «Сучасні технології в підготовці педагогів, майстрів та фахівців готельно-ресторанної справи», «Філологічні науки й лінгводидактика: ідеї, постаті, контакти», «Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв`язків».
  До того ж під час Форуму президент Академії української преси, член Комісії з журналістської етики, професор Валерій Іванов провів зі студентами й викладачами Херсонського державного університету цікавий і змістовний майстер-клас з медіаосвіти.
  Форум дав змогу узагальнити результати теоретичних пошуків, наукових здобутків та практичного досвіду наукової спільноти, активізувати науково-дослідницьку діяльність в умовах інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору.
  У рамках ювілейного Форуму також діяли книжково-ілюстративні виставки-експозиції «Наукові досягнення Херсонського державного університету», зокрема: «Університетська освіта третього тисячоліття», «Наукові фахові видання ХДУ», «Науковці ХДУ – освітньому процесу», «Патентна діяльність ХДУ», «Науково-дослідницька робота студентів». Окремим блоком представлено матеріали археологічних експедицій.
  Почесними грамотами, грамотами й подяками Херсонського державного університету відзначено понад 30 провідних учених України, Польщі й Білорусі за активну творчу співпрацю та з нагоди 100-річного ювілею університету.
  Звання «Почесний професор Херсонського державного університету» присвоєно ректорові Поморської академії (м. Слупськ, Польща) професора Збігнєва Осадовського.
  Удостоєні звання «Почесний доктор наук Херсонського державного університету» Олена Бондарева, проректор із науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор; Віктор Гавриленко, директор Біосферного заповідника НААН України «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України; Юрій Ромаскевич, головний лікар Херсонського обласного центру громадського здоров`я, доктор медичних наук, професор; Віктор Синьов, декан факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Ольга Сухомлинська, головний науковий співробітник відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Марія Шеремет, завідувач кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
  Званням «Почесний працівник Херсонського державного університету» відзначено Кшиштофа Сікору, президента Університету економіки в Бидгощі (Польща), голову регіонального Олімпійського комітету в Бидгощі.
  Сергій Омельчук,
  проректор з наукової роботи
  Херсонського державного університету

   

 • 14 листопада 2017 р.

  Програма Всеукраїнського наукового форуму Херсонського державного університету

  Програма Всеукраїнського наукового форуму ХДУ.pdf (1.4 Mb)

 • 10 листопада 2017 р.

  10 листопада світ відзначає Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development) – важливу дату в календарі кожної країни, покликану нагадувати суспільству про роль і користь науки в житті кожного. Це досить молоде свято, яке з’явилося тільки у 1999 році. Незважаючи на це, Всесвітній день науки з кожним роком відзначається все ширше і ширше, і до святкування долучається все більше країн.
   
  Шановні науковці! Ваші знання і досвід,пошук нового є тим підґрунтям, завдяки якому живе й розвивається українська наука і виховується майбутнє нації, її сила і честь. У цей святковий день бажаємо Вам натхнення, нових чудових відкриттів, творчих успіхів, миру і здоров’я.
   
  Всім, хто любить науку,
  Хоча б її поважає,
  Приємних відкриттів
  Вам за життя бажаємо.
   
  Ну а тим, хто не любить -
  Бажаємо науку любити,
  Тому що, на жаль,
  Нам ніяк без неї не прожити!

   

 • 8 листопада 2017 р.

  Шановні викладачі та студенти!
  Пропонуємо ознайомитися із переліком наукових видань, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science, за напрямами діяльності та галузями.
  Журнали, що входять до наукометричних баз даних.xlsx (99.1 Kb)
 • 31 жовтня 2017 р.

  Вітаємо редакційні колегії журналу «Чорноморський ботанічний журнал» та збірника наукових праць «Природничий альманах (серія біологічні науки)» із включенням до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН від 24.10.2017 № 1413)
    
 • 31 жовтня 2017 р.

   
  Щиро вітаємо кандидата технічних наук, доцента кафедри готельно-ресторанної справи Дзюндзю Оксану Валентинівну  з отриманням патента України на корисну модель № 119846 «Спосіб виробництва кексу «Новинка»
   
  Патент.tif (29.1 Mb)
 • 31 жовтня 2017 р.

      
  25 жовтня 2017 року в Херсонському державному університеті проводився cемінар-нарада із завідувачами кафедр з питань організації та підвищення ефективності науково-дослідної роботи та підготовки звіту з НДР за 2017 рік.
  На порядок денний було винесено питання щодо підготовки звіту з наукової роботи структурних підрозділів університету за 2017 рік. Під час виступу проректор з наукової роботи  зупинився на кожному пункті звіту, пояснюючи змістове їх наповнення. До того ж актуальними були питання щодо організації І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та запровадження рейтингових систем наукових досягнень учасників освітнього процесу.
  Цікавим був виступ працівника Наукової бібліотеки ХДУ Олени Блинової щодо правил оформлення наукових робіт, які подаються до репозитарію університету.
  Захід пройшов з активним обговоренням зазначених вище питань.
   
 • 17 жовтня 2017 р.

  Шановні співробітники університету!
  Для обговорення пропонуємо проект Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів, розроблений робочою групою МОН України.
  Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 23 жовтня 2017 року на електронні адреси: , ,

   Регламент роботи Національного репозитарію академічних текстів.pdf (450.6 Kb)

 • 9 жовтня 2017 р.

  Шановні колеги!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського наукового форуму (із міжнародною участю)
  «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

   Науковий форум ХДУ.doc (421.5 Kb)

 • 26 вересня 2017 р.

  Вітаємо викладачів кафедри екології та географії  Давидова Олексія Віталійовича та Зінченко Марію Олександрівну з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчальний посібник «Географія. Робочий зошит для лабораторних занять»;
  - навчальний посібник «Геоморфологія. Робочий зошит для лабораторних занять».
 • 12 вересня 2017 р.

  Відділ по роботі з обдарованою молоддю пропонує для обговорення проект "Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади". Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 14 вересня 2017 року на електронну адресу .

  Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади.doc (119 Kb)

 • 5 вересня 2017 р.

  Щиро вітаємо викладача кафедри готельно-ресторанної справи факультету технологій та сфери обслуговування Ярошенко Наталю Юріївну з отриманням патента України на корисну модель № 118014 «Спосіб приготування пряника «Кунжутний»

 • 26 липня 2017 р.

  Шановні головні редактори наукових видань ХДУ та науковці!

  Пропонуємо до вашої уваги оновлений перелік документів для надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради університету.

   Перелік документів для надання монографії грифа затвердження вченої ради університету.doc (54.5 Kb)

  Перелік документів для надання науковим виданням (журналам, вісниками, тезам, матеріалам конференцій, електронним виданням) грифа затвердження вченої ради університету.doc (45 Kb)

   

 • 25 липня 2017 р.

  Рада молодих учених та аспірантів спільно з відділом по роботі з обдарованою молоддю пропонує для обговорення проект "ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Херсонського державного університету". Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 23 серпня 2017 року на електронну адресу .

  Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДУ.doc (71.5 Kb)

 • 14 червня 2017 р.

  Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Саган Олену Валеріївну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчально-методичний посібник «Методика навчання інформатики в початкових класах».
 • 18 травня 2017 р.

                                                                                                            
                                                                                                Шановні колеги!
                                                                               Щиросердно вітаю Вас із Днем науки!
        Працювати в Херсонському державному університеті і не займатися наукою – неможливо. Це ви, професори і доценти, викладачі і асистенти, аспіранти й докторанти – генератори великих ідей, гордість Херсонського державного університету! Переконаний, що ви й надалі сприятимете прогресові наукової думки й розвиткові української науки. Чимало імен наших видатних учених вписано в історію вітчизняної і світової науки – і ми пишаємося ними!
        Нехай і надалі у вас буде натхнення для плідної наукової роботи, бажання навчатися та досягати нових відкриттів! Бажаю невтомного прагнення до наукового пізнання, нестримного розвитку й найвищих досягнень у вашому служінні на благо УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ!
   
  З повагою – проректор з наукової роботи Сергій Омельчук
 • 18 травня 2017 р.

  17 травня 2017 року в рамках святкування Днів науки та 100-річчя ХДУ відбулася презентація наукової школи професора Олени Євгенівни Блинової.
          Видатну особистість нашого міста й просто людину з неймовірним ентузіазмом та почуттям гумору прийшли привітати ректор університету Василь Миколайович Стратонов, проректор з наукової роботи Сергій Аркадійович Омельчук, декан факультету Ірина Василівна Шапошникова, а також аспіранти, друзі, однодумці, члени студентського наукового товариства та ради молодих учених.
          Відкрила урочистий захід керівник музейно-архівного центру ХДУ Ірина Самсакова, яка розповіла про життєвий та наукових шлях Олени Євгенівни – людини, що багато років працює в нашому виші. Ірина Владиленівна поділилася своїми враженнями: «Мені по-особливому приємно було готуватися до сьогоднішньої зустрічі. Адже із Оленою Євгенівною мене пов’язують багато років тісної співпраці».
          Олена Євгенівна розповіла про свою наукову школу, її напрями діяльності, ознайомила з кожним представником. До її склад входять 13 науковців, з яких 7 – мають наукове звання кандидат психологічних наук. Гордістю школи є кандидат психологічних наук ігумен Нещеровського Спасо-Преображенського монастиря архімандрит Іоасаф. Усі учні професора Олени Блинової відзначили, з одного боку, вимогливість та принциповість наставника, а з іншого – доброту, почуття гумору, безмежну працелюбність та любов до життя, своєї професії, а особливо до психології.
         Наприкінці зустрічі Олена Євгенівна прочитала власний вірш, що стало приємним сюрпризом для присутніх.
        Шановна Олено Євгенівно! З нагоди Дня науки та 100-ліття ХДУ бажаємо Вам незгасної творчої енергії, здоров’я, благополуччя, оптимізму, нових наукових звершень та відкриттів.
                                                                        
   
 • 26 квітня 2017 р.

                                                                           ВІТАЄМО!
                                                              ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ
                                       ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІІ ступеня
  З дисципліни «Кримінальне право» – ТАЛАШ ВІКТОРІЮ ЮРІЇВНУ – студентку 4 курсу, 412 групи юридичного факультету.
 • 26 квітня 2017 р.

  Шановні співробітники Херсонського державного університету!
  Сердечно вітаємо Вас із Всесвітнім днем інтелектуальної власності!
  Бажаємо всім авторам, винахідникам, патентовласникам, творчим особистостям та й усій інтелектуальній спільноті успіхів у своїх справах, творчої наснаги та найінноваційніших розробок, що матимуть світове значення!
 • 26 квітня 2017 р.

  Вітаємо д.ю.н., доцента кафедри галузевого права Сотулу Олександра Сергійовича з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - монографія «Кримінально-правова охорона життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання».
   
  Вітаємо д.філол.н., доцента кафедри німецької мови Романову Наталю Василівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчальний посібник «Deutsch als zweites Fach».
 • 24 квітня 2017 р.

      23 квітня – Всесвітній день книг і авторського права
  До найвизначніших надбань людської цивілізації належить книга. Завдяки їй ми отримуємо простий і зрозумілий доступ до ідей і знань, моральних і духовних цінностей. Книга – це вікно у світ простору і часу, що відкриває перед нами різні цивілізації і соціальні культури, історичні повороти і неминучий прогрес.
  Даниною поваги до книг та авторів, до тих, чий внесок сприяв соціальному та культурному прогресу людства, стало встановлення Всесвітнього дня книги та авторського права, який увійшов у міжнародний календар за рішенням ЮНЕСКО в 1995-му році. Чудова традиція святкування народилась у Каталонії, де 23 квітня – у День Святого Георга – традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Однак серйознішою причиною для вибору саме цієї дати послужило те, що багато відомих письменників народились 23 квітня.
  У Всесвітній день книг і авторського права  Херсонський державний університет приєднується до привітань на адресу всіх авторів. Бажаємо їм глибокого натхнення та легкого пера! Ваша роль у розвитку сучасної культури безцінна. Нехай ваш талант і надалі продовжує служити збереженню і примноженню духовного багатства кожної держави і світу в цілому!
   
 • 13 квітня 2017 р.

                                                                                   ВІТАЄМО!
                                                                    ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ
                                              ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІ ступеня
  З дисципліни «Українська мова і література» – МАНДИЧ ТАМАРА МИХАЙЛІВНА – студентка 4 курсу, 412 групи факультету філології та журналістики.
 • 12 квітня 2017 р.

                                                                               ВІТАЄМО!
                       ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
                                      З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом І ступеня
  З мистецтвознавства – ДЕМИДОВУ МАРГАРИТУ ВОЛОДИМИРІВНУ – студентку 2 курсу, 221 групи факультету культури і мистецтв.
  Диплом ІІІ ступеня
  З мистецтвознавства – ЦИГАНОВУ МАРІЮ МИКОЛАЇВНУ – студентку 2 курсу, 221 групи факультету культури і мистецтв.
                                                                               ВІТАЄМО!
                                                                ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ
                                        ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІІ ступеня
  Зі спеціальності «Технологічна освіта» – СОЦЕНКА ВІТАЛІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА – студента 5 курсу, 111-М групи факультету технологій та сфери обслуговування.
 • 10 квітня 2017 р.

                                                                           ВІТАЄМО!
                                                            ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ
                                      ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІ ступеня
  Зі спеціальності «Хореографія» – ЯКОВЕНКА МИКОЛУ АНАТОЛІЙОВИЧА – студента 5 курсу, 131-М групи факультету культури і мистецтв
   
                                                                          ВІТАЄМО!
                  ПЕРЕМОЖЦЯ VII МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА
                                        СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Диплом ІІІ ступеня
  ШОВКОПЛЯС ВІКТОРІЮ ВАЛЕРІЇВНУ - студентку 3 курсу, 312 групи факультету філології та журналістики
 • 7 квітня 2017 р.

  6 квітня 2017 року на базі Херсонського державного університету відбулося урочисте відкриття Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови і літератури». Конкурс організований відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року №1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» факультетом іноземної філології. Для участі у Конкурсі завітали студенти із 16 вишів України.
  Кваліфіковане журі, до складу якого увійшли провідні науковці з галузі романо-германських мов і літератур, оцінюватиме теоретичні та творчі здібності студентів, котрі представляють кращі наукові школи та освітні заклади України.
 • 6 квітня 2017 р.

                                                                                            ВІТАЄМО!
                     ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
                                              З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІ ступеня
  З філософських наук – ШАПОВАЛ АННУ ВІТАЛІЇВНУ – студентку 2 курсу, 211 групи факультету культури і мистецтв; ЩЕТИНУ ЮЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ - студентку 3 курсу, 311 групи факультету культури і мистецтв;
  Диплом ІІІ ступеня
  З галузі «Гендерні студії в сучасній Україні» – МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДРУ СЕРГІЇВНУ – студентку 4 курсу, 431 групи факультету психології, історії та соціології.
 • 31 березня 2017 р.

                                                                                ВІТАЄМО!
                      ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З
                                       ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом І ступеня
  З галузі «Гендерні дослідження» - СТАДНІК ІРИНУ ОЛЕГІВНУ – студентку 4 курсу, 411 групи факультету філології та журналістики
 • 30 березня 2017 р.

                                                                                                     ВІТАЄМО!
                                        ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
                                                     З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІІ ступеня
  • З галузі «Географічні науки» – БОНДАР ЮЛІЮ АНАТОЛІЇВНУ – студентку 4 курсу, 421 групи факультету біології, географії і екології.
 • 27 березня 2017 р.

                                                                                          ВІТАЄМО!
                         ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
                                         З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом І ступеня
  • З галузі «Психологія» - ЧИЖ АЛЬОНУ СЕРГІЇВНУ – студентку 4 курсу, 431 групи факультету психології, історія та соціології.
  Диплом ІІ ступеня
  • Зі спеціальності «Соціолінгвістика» – НОВИКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ВІТАЛІЇВНУ – студентку 3 курсу, 351 групи факультету філології та журналістики.
  • Зі спеціальності «Менеджмент» – КАУР АЛІСУ ОЛЕКСАНДРІВНУ – студентку 5 курсу, 181-М групи факультету економіки і менеджменту.
  • З галузі «Педагогічні науки» – ЄРЕМЕНКО АНАСТАСІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ – студентку 3 курсу, 351 групи факультету природознавства, здоров’я людини і туризму.
  • З галузі «Фізичне виховання та спорт» за напрямами «Здоров’я людини та фізична реабілітація» та «Спорт (за видами)» – СТРОГАН ДАР’Ю ОЛЕКСАНДРІВНУ – студентку 5 курсу, 111-М групи факультету фізичного виховання і спорту.
   Диплом ІІІ ступеня
  • З галузі «Соціальні комунікації» – ГЛАЗУНОВА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА – студента 5 курсу, 161-С групи факультету філології та журналістики.
  • З галузі «Дошкільна освіта» – ШУРДУ ЖАННУ ІЛЛІВНУ – студентку 2 курсу, 271 групи факультету дошкільної та початкової освіти.
  • З галузі «Початкова освіта» – КРАЄВУ ЖАННУ ЮРІЇВНУ – студентку 5 курсу, 111-М групи факультету дошкільної та початкової освіти
  • З політичних наук – ДЕМИДОВУ МАРГАРИТУ ВОЛОДИМИРІВНУ – студентку 2 курсу, 221 групи факультету культури і мистецтв та ШАПОВАЛ АННУ ВІТАЛІЇВНУ – студентку 2 курсу, 211 групи факультету культури і мистецтв;
  •З галузі «Переклад» - ВЕРЕЩАК АНАСТАСІЮ СЕРГІЇВНУ - студентку 4 курсу, 431 групи факультету іноземної філології
   
   
                                                                                          ВІТАЄМО!
                                                                            ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ
                                                  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 Н.Р.
  Диплом ІІ ступеня
  • З дисципліни «Українська мова» – ПЛАТОНОВУ АНАСТАСІЮ ВАЛЕРІЇВНУ – студентку 3 курсу, 361 групи факультету філології та журналістики.
  Диплом ІІІ ступеня
  • З дисципліни «Фізика» – ЩЕРБЮКА ВЛАДИСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА – студента 5 курсу, 111-М групи факультету фізики, математики та інформатики
 • 11 січня 2017 р.

  Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти
  Денисенко Вероніку В’ячеславівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчальне видання «Методичні рекомендації щодо аналізу педагогічної діяльності вчителя, викладача».
   
  Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри філології Сидоренко Наталю Іванівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчально-методичний посібник «Основи культури і техніки мовлення».
   
  Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри природничо-математичних дисциплін
  Борисенко Наталю Михайлівну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчально-методичний посібник «Людина і світ з методикою навчання: теорія і практика».
 • 23 грудня 2016 р.

  21 грудня 2016 року відбулося засідання науково-технічної ради Херсонського державного університету. На засіданні представлено результати виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та ознайомлено з наказом МОН України від 31.10.2016 № 1296«Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок»
  У роботі НДР взяли участь члени науково-технічної ради, керівники НДР ХДУ. Доценти Кравцов Г.М. та Шашкова Н.І. прозвітували про результати виконання завершальних держбюджетних науково-дослідних робіт «Розроблення системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів» та «Процесна організація управління підприємствами сфери послуг в Україні», які виконувалися за рахунок коштів державного бюджету. Наукові дослідження здійснювалися відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
  Професори Ходосовцев О.Є., Федяєва В.Л. та доцент Песчаненко В.С. проінформували про результати виконання перехідних держбюджетних науково-дослідних робіт «Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освітньої сфери в контексті єдиного європейського простору», «Молекулярна філогенія, таксономія та різноманіття фітобіоти та ліхенобіоти Північного Причорномор’я», «Методи комп’ютерної алгебри та інcерційного моделювання в системах статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення».
  Засідання проходило з використанням мультимедійних презентацій та у форматі запитань і відповідей. У процесі ознайомлення та обговорення результатів роботи висловлено зауваження та пропозиції, які будуть враховані в подальшій діяльності.
  Науково-технічна рада схвалила й затвердила результати виконання держбюджетних науково-дослідних робіт.
   
  До того ж проректор з наукової роботи повідомив, що відповідно до наказу МОН від 31.10.2016 № 1296 «Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок» науково-дослідні роботи, що були подані на конкурс щодо виконання в 2017 році за кошти державного бюджету, отримали такі бали:
  - Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного Причорномор’я: закономірності та можливості управління процесом (керівник – д.б.н., проф. Мойсієнко І.І.) – 65 балів;
  - Моделювання і прогнозування інтегральних економічних показників в системах підтримки прийняття рішень (керівник – д.е.н., доц. Шашкова Н.І.) – 46,5 балів;
  - Розроблення технологій інсерційного моделювання законодавчих актів України (на прикладі податку на додану вартість) (керівник – д.ф.-м.н., доц. Песчаненко В.С.) – 44,5 балів;
  - Соціально-психологічні засади готовності українського суспільства до розв’язання проблем внутрішньої вимушеної міграції (керівник – д.психол.н., проф. Блинова О.Є.) – 39,5 балів.
 • 15 грудня 2016 р.

  Вітаємо д.п.н., доцента кафедри культурології Лимаренко Лідію Іванівну з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
  - монографія «Студентський театр у системі професійної підготовки майбутніх педагогів»;
  - навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Тренінг із техніки мовлення».
   
  Вітаємо д.е.н., професора кафедри економічної теорії Ушкаренко Юлію Вікторівну з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
  - монографія «Теоретичні основи і прикладні проблеми управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості»;
  - монографія «Сільськогосподарська кооперація в еволюційному вимірі».
   
  Вітаємо к.п.н., доцента, декана факультету природознавства, здоров’я людини і туризму Глущенко Ірину Іванівну з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчально-методичний посібник для вчителів-логопедів «Корекція лексичної сторони мовлення на логопедичних заняттях у молодших школярів із затримкою психічного розвитку»;
  - навчально-методичний посібник для вчителів-логопедів «Діагностика лексичної сторони мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку»;
  - навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів ІІ курсу бакалаврського рівня напряму підготовки (спеціальності) «Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів «Логопедія з практикумом»;
  - навчально-методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів ІІІ курсу бакалаврського рівня напряму підготовки (спеціальності) «Корекційна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів «Логопедія з практикумом».
   
  Вітаємо викладача кафедри німецької мови Бандурко Зінаїду Валеріївну з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчальний посібник «Латинська мова».
 • 5 грудня 2016 р.

  Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри ботаніки Карташову Ірину Іванівну з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
  - навчально-методичний посібник «Педагогіка. Теорія навчання біології»;
  - навчально-методичний посібник «Методика навчання біології»;
  - навчально-методичний посібник «Теорія і практика формування екологічної культури».
 • 1 грудня 2016 р.

                                                        Рейтинг збірників наукових праць
                                               Херсонського державного університету
                                                        за показниками Index Copernicus
                                                               (станом на 01.12.2016 р.)
   
  Збірники ХДУ
  ICV2015
  1
  Збірник наукових праць “Інформаційні технології в освіті”
  67.34
  2
  Журнал “Науковий вісник ХДУ. Серія “Лінгвістика”
  35.56
  3
  Збірник наукових праць “Науковий вісник ХДУ. Серія “Економічні науки”
  33.56
  4
  Збірник наукових праць “Педагогічні науки”
  30.27
  5
  Збірник наукових праць “Науковий вісник ХДУ. Серія “Психологічні науки”
  29.77
  6
  Збірник наукових праць “Науковий вісник ХДУ. Серія “Юридичні науки”
  28.77
  7
  Журнал “Чорноморський ботанічний журнал”
  -
   
 • 30 листопада 2016 р.

                                                                               Вітаємо!
            
   До наукових видань ХДУ, індексованих у наукометричній базі INDEX COPERNICUS, увійшли:
  • науковий журнал “Науковий вісник ХДУ. Серія “Лінгвістика”
    (гол.редактор – д.філол.н., проф. Олексенко В.П.);
  • збірник наукових праць “Науковий вісник ХДУ. Серія “Юридичні науки”
    (гол.редактор – д.ю.н., проф. Стратонов В.М.);
  • збірник наукових праць “Педагогічні науки”
    (гол.редактор – д.п.н., проф. Федяєва В.Л.);
  • збірник наукових праць “Науковий вісник ХДУ. Серія “Психологічні науки”
    (гол.редактор – д.психол.н., проф. Блинова О.Є.);
  • збірник наукових праць “Науковий вісник ХДУ. Серія “Економічні науки”
    (гол.редактор – д.е.н. Шашкова Н.І.)
 • 18 листопада 2016 р.

  17 листопада з нагоди 99-ї річниці від дня заснування Херсонського державного університету та Міжнародного Дня студента відділ з питань інтелектуальної власності, відділ по роботі з обдарованою молоддю, архівно-музейний центр та Наукова бібліотека ХДУ організували виставку, на якій протягом усього дня гості університету, професорсько-викладацький склад, студенти та співробітники змогли ознайомитися з науковими часописами, періодичними виданнями університету, монографічними працями викладачів, науковими досягненнями студентського наукового товариства, патентною діяльність тощо. До того ж на виставці було представлено матеріали «Науковці ХДУ – вищій школі», «Науковці ХДУ – шкільній освіті», «ХДУ на сторінках преси», «Від Юр’ївського вчительського інституту до Херсонського державного університету».
                           
 • 15 листопада 2016 р.

  Щиро вітаємо викладачів факультету технологій та сфери обслуговування:
  - Якимчука Дмитра Михайловича, кандидата технічних наук, доцента кафедри готельно-ресторанної справи з отриманням патента України на корисну модель № 110627 «Система опалення приміщень закладів готельно-ресторанних господарств»
  - Ярошенко Наталю Юріївну, викладача кафедри готельно-ресторанної справи з отриманням патента України на корисну модель № 110626 «Спосіб приготування пряника»
 • 9 листопада 2016 р.

   8 листопада 2016 року відбувся семінар-консультація під головуванням                            
  проректора з наукової роботи професора Сергія Омельчука
  Захід пройшов за участю завідувачів кафедр, помічників деканів з наукової роботи. На порядок денний було винесено питання щодо оформлювання звітів з науково-дослідної роботи за 2016 рік та планування науково-дослідної роботи на 2017 р. До того ж було уточнено інформацію з оформлення документів для проходження стажування науково-педагогічних працівників у ВНЗ України.
  Захід пройшов з активним обговоренням зазначених вище питань.
   
  За матеріалами семінару
  інформацію підготувала
  О.Компаній

   

  Переглядів(469)   Детальніше