Сервис электронной переписки

 

Office 365

 

Подробнее

Увага! Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних праціників з 27.02.19 по 28.03.19

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Wednesday, February 27, 2019

Факультет

Посада

Кількість посад

біології, географії і екології

декан

1

Кафедра

Посада

Кількість посад

ботаніки

завідувач

1

викладач

2

біології людини та імунології

завідувач

1

соціально-економічної географії

завідувач

1

німецької та романської філології

доцент

1

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

завідувач

1

фізики та методики її навчання

професор

1

образотворчого мистецтва і дизайну

асистент

1

корекційної освіти

доцент

1

практичної психології

доцент

1

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

професор

1

 

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Вимоги до претендентів на посаду:

декана факультету – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук, та/або вченого звання професора або доцента відповідно до профілю факультету; почесних звань; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

завідувача кафедри – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук та вченого звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри; почесних звань; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

професора – наявність наукового ступеня доктора наук та/або вченого звання професора; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

-  наявність вченого звання доцента та/або наукового ступеня доктора наук (доктора філософії) і стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри не менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи;

асистента – наявність наукового ступеня та/або вчене (почесне) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи.

 

Перелік документів для участі у конкурсі:

-     заява на ім’я в.о. ректора про участь у конкурсі, написана власноруч (заяву візують завідувач кафедри, декан факультету, учений секретар, начальник відділу кадрів, начальник планового відділу, керівник навчально-методичного відділу. Після цього заява реєструється у загальному відділі університету);

-     особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене (почесне) звання (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ);

-     список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);

-     відзив на відкрите лекційне заняття (для претендентів на посаду професора, доцента та старшого викладача кафедри) або практичне (семінарське, лабораторне) заняття (для претендентів на посаду старшого викладача, викладача та асистента кафедри);

-     витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;

-     оцінний лист визначення рейтингових балів власної діяльності та додаток до нього.

 Заяви на участь у конкурсі та документи приймаються до 28 березня 2019 року.

 

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27, ХДУ, каб. 406, ученому секретареві.

Publish to Twitter Publish to Facebook Publish to Livejournal Publish to Google Bookmarks Publish to Blogger Publish to LinkedIn

You can: Print versionPrint version Send to friendSend to friend