Сервис электронной переписки

 

Office 365

 

Подробнее

Увага! Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних праціників з 27.02.19 по 28.03.19

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Wednesday, February 27, 2019

Факультет

Посада

Кількість посад

біології, географії і екології

декан

1

Кафедра

Посада

Кількість посад

ботаніки

завідувач

1

викладач

2

біології людини та імунології

завідувач

1

соціально-економічної географії

завідувач

1

німецької та романської філології

доцент

1

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

завідувач

1

фізики та методики її навчання

професор

1

образотворчого мистецтва і дизайну

асистент

1

корекційної освіти

доцент

1

практичної психології

доцент

1

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

професор

1

 

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Вимоги до претендентів на посаду:

декана факультету – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук, та/або вченого звання професора або доцента відповідно до профілю факультету; почесних звань; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

завідувача кафедри – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук та вченого звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри; почесних звань; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

професора – наявність наукового ступеня доктора наук та/або вченого звання професора; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

-  наявність вченого звання доцента та/або наукового ступеня доктора наук (доктора філософії) і стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри не менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи;

асистента – наявність наукового ступеня та/або вчене (почесне) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи.

 

Перелік документів для участі у конкурсі:

-     заява на ім’я в.о. ректора про участь у конкурсі, написана власноруч (заяву візують завідувач кафедри, декан факультету, учений секретар, начальник відділу кадрів, начальник планового відділу, керівник навчально-методичного відділу. Після цього заява реєструється у загальному відділі університету);

-     особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене (почесне) звання (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ);

-     список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);

-     відзив на відкрите лекційне заняття (для претендентів на посаду професора, доцента та старшого викладача кафедри) або практичне (семінарське, лабораторне) заняття (для претендентів на посаду старшого викладача, викладача та асистента кафедри);

-     витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;

-     оцінний лист визначення рейтингових балів власної діяльності та додаток до нього.

 Заяви на участь у конкурсі та документи приймаються до 28 березня 2019 року.

 

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська 27, ХДУ, каб. 406, ученому секретареві.

Publish to Twitter Publish to Facebook Publish to Livejournal Publish to Google Bookmarks Publish to Blogger Publish to LinkedIn

You can: Print versionPrint version Send to friendSend to friend