Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Список наукових праць Чухонцевої Н.Д. https://scholar.google.com.ua/citations?user=DErc1eMAAAAJ&hl=uk

10 лютого 2020 р.
 1. Чухонцева Н.Д. До питання про трагічне у романі П.Загребельного «Євпраксія»         Шістдесятиріччя Великого Жовтня і закономірності літературного процесу: матеріали доп. респ. наук. конф. – Дніпропетровськ. 1977. – С. 106-107.  2 с./ 0,1 д.а.  
 2. Чухонцева Н.Д.К вопросу о трагическом в романе П.Загребельного «Диво»         Эстетические категории в литературоведческом и искусствоведческом анализе: Всесоюзная науч. конф.: тезисы докладов. – Днепропетровск, 1978. – С. 116-117.         2 с./ 0,08 д.а.      
 3. Чухонцева Н.Д.Комическое в цикле романов П.Загребельного о Киевской Руси. – Херсон, 1982. – 49 с. Рукопись предст. Херсонским пед. ин-том.деп. В ИНИОН АН СССР – 2 марта 1982 г. № 9437.  49 с./ 2,04 д.а.    
 4. Чухонцева Н.Д. Історичний роман: погляд у глибину віків       Людина і світ. – 1984. – №8. – С. 38-44.7с./ 0,4 д.а.        
 5. Чухонцева Н.Д. Концепция героического в повестях Б.Лавренёва 20-х годов         Б.А.Лавренёв: художник и время. – Херсон, 1986. – С. 13-14.  2 с./ 0,1 д.а.        
 6. Чухонцева Н.Д. До питання про героїчне у ліриці Валеріана Поліщука     Тези доп. і повід. респ. літ. читань «Літературний процес на Україні 20-30-х років і творчість В.Поліщука. – Рівне, 1987. – С. 54-56.  2 с./ 0,08 д.а.
 7. Чухонцева Н.Д. Фольклорні мотиви й образи в ранній творчості І.Микитенка.Тези наук. конф., присв. 90-річчю від дня народження І.Микитенка. – Кіровоград, 1987. – С. 51-52. 2 с./ 0,1 д.а. Співавтор Тарабура С.О.
 8. Чухонцева Н.Д. Образи мандрівних дяків у комедії І.Карпенка Карого «Чумаки»         Тези доповідей ІІІ-х карпенівських читань. – Кіровоград, 1987. – С. 20-21.         2 с./ 0,1 д.а.        
 9. Чухонцева Н.Д. Из истории украинско-узбекских литературных связей    Тезисы совместных докладов преподавателей и студентов областной научно-практической конференции «Октябрь и наука». – Херсон, 1988. – С.    1 с./ 0,04 д.а.       Хакимова И.
 10. Чухонцева Н.Д. Проблеми культури в романах О.Гончара «Собор» і П.Загребельного «Диво». Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження Олеся Гончара. – Херсон, 1988. 0,3 с./0.01 д.а.  
 11. Чухонцева Н.Д. Образы странниов в творчестве Л.Толстого и в украинской литературе         Наследие Л.Н.Толстого в общественно-культурном развитии ХЫХ-ХХ векав: тезисы науч.-практ. Конференции. – Херсон, 1989. – С. 15-17. 3 с./ 0,12 д.а.    
 12. Чухонцева Н.Д.Литературное краеведение в школе: методические рекомендации     Херсон, 1989. – 50 с. 50 с. / 2,1 д.а.        Мишуков О.В. Хома Т.В.
 13. Чухонцева Н.Д. До питання про особливості історизму і художнього часу у поемі Т.Шевченка «Єретик» Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Т.Шевченка. – Херсон, 1989. – С.2.     0,5 с./ 0,02 д.а.   
 14. Чухонцева Н.Д. Образ М.Куліша у прозі Л.Куліша         Методические рекомендации по использованию материалов региональной научной туденческой конференции «Актуальные вопросы филологии». – Херсон, 1989. –  С. 63.        1 с./ 0,04 д.а. Алексєєв М.
 15. Чухонцева Н.Д. Историзм и динамика жанра Проблемы художественного историзма: тезисы Всесоюзной науч. конф. – Херсон, 1989. – С.21-23.      3 с./ 0,12 д.а.  
 16. Чухонцева Н.Д.Некоторые аспекты взаимосвязи в преподавании зарубежной и украинской литературМежпредметные связи в системе профессиональной підготовки учителя: тезисы науч. конф. – Херсон, 1989. – С. 41-42.  2 с./ 0,1 д.а.         Співавтори Галаган В.В.Демченко А.В.
 17. Чухонцева Н.Д.Остап Вишня як майстер пародії (на матеріалі фейлетону «Антанта»)         Програм-тези науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Остапа Вишні. – Херсон, 1989. – С. 6.        1 с./ 0,04 д.а.        
 18. Чухонцева Н.Д.Уроки позакласного читання за романами «Поетова молодість» Л.Смілянського, «Дочка Прометея» М.Олійника та повістю «Петербурзька осінь» О.Ільченка: методичні рекомендації Херсон, 1989. – 14 с.         14 с./ 0,6 д.а.       Крайня М.І.
 19. Чухонцева Н.Д. Интерпретация судеб Н.Гоголя и Н.Кукольника в повести Ю.Мушкетика «Жовтий цвіт кульбаби»         Актуальне проблемы изучения творчества А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя: тезисы науч.-практ. конф. – Херсон, 1989. С. 94-97.    3 с./ 0, 12 д.а.     
 20. Чухонцева Н.Д.До питання про генезис «арлекінади» Михайля Семенка         Поэзия руського и украинского авангарда: тезисы науч. конф. – Херсон, 1990. – С. 123-124.      2 с./ 0,08 д.а.      
 21. Чухонцева Н.Д.Вчити і виховувати громадянина: з досвіду роботи старшого вчителя української мови і літератури Скадовської СШ № 1 А.М.Бойко    Херсон, 1990. – 8 с.         8 с./ 0,32 д.а. Крайня М.І.
 22. Чухонцева Н.Д.Шкільній практиці активні форми і методи навчання         Херсон, 1990. – 8 с.     8 с. / 0,32 д.а. Крайня М.І.
 23. Чухонцева Н.Д. Виховувати патріота-інтернаціоналіста  Херсон, 1990. – 8 с.         8 с./ 0,32 д.а.       Крайня М.І.
 24. Чухонцева Н.Д. Особенности историзма романа П.Загребельно-го «Диво»         Проблемы художественного историзма: доклады всесоюзной науч. конф. – Ч. 2. – Херсон, 1990. – С. 77-91.       15 с./ 0,68 д.а.    
 25. Чухонцева Н.Д. Особливості історизму повісті Ю.Опільського «Золотий лев» Методические рекомендации и материалы региональной научной студенческой конференции «Актуальные вопросы филологии». – Херсон, 1990. – С.78-79.     2 с. / 0,13 д.а. Григоркін О.
 26. Чухонцева Н.Д. Образ М.Г.Куліша у творах поетів Херсонщини      Програма-тези наукової конференції «Культура Херсонщини». – Херсон, 1991. – С. 11.    1 с./ 0,04 д. а.   
 27. Чухонцева Н.Д. А.Кримський як літературознавець         Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю А.Ю.Кримського. – Херсон, 1991. – С. 7.   1 с./ 0,04 д. а.     
 28. Чухонцева Н.Д. Деякі міркування про мистецьку проблематику в творах Дніпрової Чайки Дніпрова Чайка і розвиток української культури: тези міжвузівської наук. конф. – Херсон, 1991. – С. 7-8.          2 с./ 0,08 д. а.     
 29. Чухонцева Н.Д. Образ Г.Сковороди у творчості П.Тичини      Тези наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження П.Г.Тичини. – Херсон, 1991. – С. 3.       1 с./ 0, 04 д. а. Солодкий С.
 30. Чухонцева Н.Д.  «І відлунює час Патетичну сонату…»    Степ. – 1992. – № 2. – С.74-76.     3 с./ 0,2 д.а.        
 31. Чухонцева Н.Д. Образ Миколи Куліша в українській художній прозі        Тези наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Миколи Куліша. – Херсон, 1992. – С. 34-36.  2 с./ 0,08 д.а.
 32. Чухонцева Н.Д.Деякі міркування про культурологічні концепції неокласиків. Филологический анализ: теория, методика, практика: тезисы науч. студ. конф. – Херсон, 1992, с. 4        1 с./ 0,04 д.а. Співавтор Загороднюк В.
 33. Чухонцева Н.Д.Роль інтеграції літературознав-чих дисциплін у підготовці вчителя-словесника     Шляхи і засоби підготовки вчителя української мови та літератури на сучасному етапі: матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Херсон, 1992. – С. 73-74.     2 с. / 0, 08 д.а.    
 34. Чухонцева Н.Д. Розкриття образу Івана Сірка на уроці позакласного читання за романом Ю.Мушкетика «Яса» Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: тези доп. Наук конф. – Херсон, 1992. – С. 107-109.  3 с./ 0,12 д.а.    
 35. Чухонцева Н.Д. Художня інтерпретація ідей Григорія Сковороди українськими поетами-«шістдесятниками»     Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Г.С.Сковороди: тези доп. респ. наук. конф., присвячені 270-річчю з дня народження українського поета і філософа. – Харків, 1992. – С. 40-41.         2 с./ 0,08 д.а.      
 36. Чухонцева Н.Д. До питання про еволюцію світогляду і творчого методу Миколи Чернявського Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: тези доп. наук. конф.. – Херсон, 1993. – С. 3-4.  2 с./ 0,08 д.а.       Громова Т.М.
 37. Чухонцева Н.Д. Особливості художньої інтерпретації історії українського козацтва в поезії Миколи Чернявського Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: тези доп. наук. конф.. – Херсон, 1993. – С. 25-26.    2 с./ 0,08 д.а.    
 38. Чухонцева Н.Д. Культурологічна спрямованість роману «Диво» П.Загребельно-го        Филологический анализ: теория, методика, практика: сб. науч. статей. – Вып. 4. – Херсон, 1994. – С. 40-46. 7 с./ 0,28 д.а.      
 39. Чухонцева Н.Д. Деякі особливості інтерпретації історичних джерел у романі П.Загребельного «Євпраксія»       Филологический анализ: теория, методика, практика: сб. науч. статей. – Вып. 6. – Херсон, 1994. – С. 133-137.   5 с./ 0,2 д.а.        
 40. Чухонцева Н.Д. Риси експресіонізму в кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна»  Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Олександра Довженка: тези доп. і повід. – Херсон, 1994. – С. 105-106.  2 с./ 0,08 д.а.      
 41. Чухонцева Н.Д. Трагікомічне в оповіданні Івана Дніпровського «Яхта «Софія»»   Художній світ Івана Дніпровського: зб. статей. – Херсон, 1995. – С. 42-51.    10 с/ 0,4 д.а.       
 42. Чухонцева Н.Д. Стильові особливості оповідання Івана Дніпровського «Яхта «Софія»»   Творча індивідуальність Івана Дніпровського: тези  наук. конф. – Херсон, 1995. – С.       2 с./ 0,08 д.а.
 43. Чухонцева Н.Д. Поетичний космос Анатолія Крата          Поетика художнього тексту: матеріали доповідей і повід. Всеукраїнської науково-теорет. конф. – Київ; Херсон, 1996. – С. 238-239. 2 с./ 0,08 д.а. Тарабура С.О.
 44. Чухонцева Н.Д. Образ Тараса Шевченка у романі Володимира Дарди «Переяславські дзвони»       З Україною в серці: зб. ст. – Херсон, 1996. – С.41-44.         4 с./ 0,16 д.а.       Криль О.
 45. Чухонцева Н.Д. Образ степу в романі Сави Божка «В степах» З Україною в серці: зб. ст. – Херсон, 1996. – С.94-98. 5 с./ 0,2 д.а. Тарабура С.О.
 46. Чухонцева Н.Д. Степ і людина в оповіданнях Д.Марковича     Константи. – 1997. – № 2(8). – С. 25-28.   3 с./0,6 д.а. Тарабура С.О.
 47. Чухонцева Н.Д. Микола Чернявський як поет степу         Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: доповіді Міжнародної науково-методичної конференції. – Херсон, 1997. – С. 236-239.        4 с./ 0,16 д.а.        
 48. Чухонцева Н.Д. Художня своєрідність пейзажної лірики Миколи Чернявського херсонського періоду Творчі обрії Миколи Чернявського: зб. ст. – Херсон, 1998. – С. 10-12.    2 с./ 0,08 д.а. Абдуленко К.
 49. Чухонцева Н.Д. Вивчення лірики Миколи Чернявського на уроках літератури рідного краю в 10 класі       Микола Чернявський: літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Херсон, 1998. – С. 44-49. 6 с./ 0,25 д.а.      
 50. Чухонцева Н.Д. Мариністичні мотиви у поезії Яра Славутича  Запорізький збірник: до 90-річчя Яра Славутича. – Київ; Запоріжжя, 1998. – С. 98-102.       5 с./ 0,26 д.а.    
 51. Чухонцева Н.Д. Роль інтеграції літературознавчих дисциплін в активізації пізнавального процесу (на матеріалі уроків позакласного читання за романом Володимира Винниченка «Сонячна машина»)        Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Вип. – Херсон, 1999. – С. 93-99.       7 с./ 0,28 Горбонос Г.
 52. Чухонцева Н.Д. Борис Грінченко як літературний критик         Борис Грінченко: літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1999. – С. 23-26.  4 с./ 0,2 д.а.  
 53. Чухонцева Н.Д. Бароко в літературознавчих розвідках і художньому світі Яра Славутича Поетика Яра Славутича: [колективна монографія]. – Київ;Херсон, 1999. – С. 19-25. 7 с./ 0,28   
 54. Чухонцева Н.Д. Функції застарілої лексики у романі Юрія Мушкетика «Гетьманський скарб» Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. V-VІ. – Херсон, 1999. – С. 197-204.       7 с./ 0,28 д.а. Свістьольнікова О.
 55. Чухонцева Н.Д. Концепція героїчного у романі Ю.Мушкетика «Гетьманський скарб» Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. VІІ. – Херсон, 2000. – С. 90-93.          4 с./ 0,31 д.а. Свістьольнікова О.
 56. Чухонцева Н.Д.Використання художньо-історичних творів про М.Куліша під час уроку-подорожі. Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2000. – С.202-207.         6 с./ 0,35 д.а. Свістьольнікова О.
 57. Чухонцева Н.Д. Творчість Яра Славутича на уроках літератури рідного краю. Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2000. – С. 208-213.       5 с./ 0,29 д.а.         Півкач І.
 58. Чухонцева Н.Д. Проблеми мистецтва у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай»         Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. VІІІ. – Херсон, 2000. – С. 96-102.        7 с./ 0,49 д.а.      
 59. Чухонцева Н.Д. Образ Сковороди в українській поезії другої половини ХХ століття     Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ІХ. – Херсон, 2001. – С. 303-308. 6 с./ 0,25 д.а.      
 60. Чухонцева Н.Д. Функції просторових символів у художніх текстах (на матеріалі творів М.Яцківа та Дж.Фаулза)  Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ІХ. – Херсон, 2001. – С. 309-312.      4 с./ 0,2 д.а. Трусов О.
 61. Чухонцева Н.Д. Семантика символів в українському історичному романі другої половини ХХ століття. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. Х. – Херсон, 2001. – С. 89-92.    4 с./ 0,25 д.а.      
 62. Чухонцева Н.Д.Культурософські ідеї у творчості Томаса Стернза Еліота й Олега Ольжича  Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХІІІ. – Херсон, 2001. – С. 109-111. 3 с./ 0,25 д.а.
 63. Чухонцева Н.Д.Особливості інтерпретації історичних джерел у романі Павла Загребельного «Євпраксія» Південний архів. Історичні науки: зб. наук. праць. – Вип. ІV. – Херсон, 2001. – С. 86-90.      4 c./ 0,16 д.а.      
 64. Чухонцева Н.Д.Підготовка студентів-філологів до здійснення екологічного виховання у середній школі. Збірник наукових праць: педагогічні науки. – Херсон: Айлант, 2001. – Вип. 23. – С. 103-107.                 5 с./0,2 д.а.   
 65. Чухонцева Н.Д.Екологічне виховання засобами літератури      Збірник наукових праць: педагогічні науки. – Херсон: Айлант, 2001. – Вип. 23. – С. 96-103.         8 с./ 0,32 д.а.      
 66. Чухонцева Н.Д.Взаємозв’язок у викладанні зарубіжної і української літератур у 8 – 9 класах. Зарубіжна література. – 2002. – № 7. – С.7-8.   2 с./ 0,12 д.а.
 67. Чухонцева Н.Д.Деякі аспекти взаємозв’язку у викладанні зарубіжної й української літератур у 8 – 9 класах. Відкритий урок. – 2002. – № 13-14.- С.74-76.         3 с./ 0, 2 д.а.       
 68. Чухонцева Н.Д.До проблеми контекстуальної обумовленості просторової символіки (на матеріалі новели Дж.Фаулза «Елідюк») Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХV. – Херсон, 2002. – С. 205-209.      4 c/ 0,5 д.а.         Трусов О.
 69. Чухонцева Н.Д. Художня своєрідність англійської поетичної мариністики епохи романтизму. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХІХ. – Херсон, 2002. – С. 84-89.  5 с./ 0,63 д.а.
 70. Чухонцева Н.Д. Творчо-реферативні роботи з української літератури (11 клас). Абітурієнт: навчально-метод. посібник. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2002. – С. 173-178.    7 с./ 0,28 д.а.      
 71. Чухонцева Н.Д. Історія української літератури Х – ХVШ століть: матеріали і методичні рекомендації для студентів І курсу факультету української філології.         Херсон, 2000. – 26 с.   26 с./ 1,08 д.а.    
 72. Чухонцева Н.Д. Мариністичні мотиви в ліриці М.Чернявського.       Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХІХ. – Херсон, 2002. – С.89-93.         4 с./ 0,5 д.а.         Співавтор Ярошевська Л.Д.
 73. Чухонцева Н.Д. Художні твори про Миколу Куліша       Микола Куліш: літературознавчі розвідки, бібліографічні нариси. Херсон, 2003. – С. 27-30.     4 с./ 0,16 д.а.    
 74. Чухонцева Н.Д.Особливості історизму і поетики ромнів «Княжна Тараканова» Г.Данилевського, «Володарка Понтиди» Ю.Косача Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХІ. – Херсон, 2003. – С. 210-214.     5 с./ 0,2 д.а.        
 75. Чухонцева Н.Д. Спокута і виправдання Петра Калнишевського        Печатное слово. – 2003. – № 5. – С.72-73.   2 с./ 0, 08 д.а.     
 76. Чухонцева Н.Д. Образи поетів у ліриці Миколи Чернявського Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХ. – Херсон, 2003. – С. 62 65.         4 с./ 0,5 д.а.         Ярошевська Л.Д.
 77. Чухонцева Н.Д. Інтерпретація культурних взаємин Візантії і Київської Русі в романі П.Загребельного «Диво»  Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХІІ. – Херсон, 2003. – С. 105-110.  5 с./0,5 д.а.
 78. Чухонцева Н.Д. Бароко в літературознавчих розвідках і художньому світі Яра Славутича Поетика Яра Славутича: [колективна монографія]. – 2-е вид., доп. – Харків; Херсон, 2003. – С. 37-43. 7 с./ 0,4 д.а.        
 79. Чухонцева Н.Д. Проблематика і поетика «Покаянних псалмів» Дмитра Павличка   Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХІV. – Херсон, 2004. – С. 109-116. 7 с./ 0,5 д.а.        
 80. Чухонцева Н.Д.Арчібальд Мекліш та Емілі Дікінсон у перекладах Яра Славутича Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХVІ. – Херсон, 2004. – С. 87-90.  4 с./ 0,3 д.а.
 81. Чухонцева Н.Д. Новели «Панна сотниківна» і «Джума» з роману «Дім на горі» Валерія Шевчука. Печатное слово. – 2004. – № 2/7. – С. 76-78.        3с./ 0,25 д.а.  
 82. Чухонцева Н.Д.Проблеми типології та жанрової диференціації художньо-історичної прози         Печатное слово. – 2004. – № 3/8. – С. 15-17.  3с./ 0,25 д.а.         Кияшко С.
 83. Чухонцева Н.Д.Роман Ліни Костенко  «Маруся Чурай»   Печатное слово. – 2004. – № 3/8. – С. 47-50.    4 с./ 0,3     
 84. Чухонцева Н.Д.До проблеми дослідження діаспори (про діяльність наукової лабораторії «Українська література в англомовному світі»)    Вісник Таврійської фундації (ОВУД): літ.-наук. збірник. – Вип.1.- Київ;Херсон, 2005. – С.78-103.   25 с./ 2 д.а. співавтор Немченко І.В.
 85. Чухонцева Н.Д.Образ Олександра Пушкіна в українській поезії       Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХХІ. – Херсон, 2005. – С. 151-156.  6 с./ 0,76 д.а.      
 86. Чухонцева Н.Д. Вітаємо ювіляра! Печатное слово. – 2006. – № 3/20. – С. 15-17.    3 с./ 12 д.а.
 87. Чухонцева Н.Д. «І щоб останній промінь світла мене за працею застав»: пам’яті Ігоря Проценка        Вісник Таврійської фундації: літ.-наук. зб. – Вип. 2. – Київ; Херсон, 2006. – С. 293-297. 5 с./ 0,31 д.а. співавтора Немченко І.В.
 88. Чухонцева Н.Д.Педагогіка любові         Благословенні зустрічами з вами… – Херсон, 2006. – С. 27. 1/ 0,04 д.а.
 89. Чухонцева Н.Д. Урок літератури рідного краю за драматичною поемою Миколи Братана «Шоста заповідь» Микола Братан: рекомендований бібліографічний покажчик. – Херсон, 2007. – С.25-29.    5 с. / 0,25 д.а.     
 90. Чухонцева Н.Д.Творчі обрії Костя Лаврунова (до 100-річчя від дня народження)       Вісник Таврійської фундації: літ.-наук. зб. – Вип.4. – Київ; Херсон, 2007. – С. 15-25.11  с./ 0,68 д.а.            
 91. Чухонцева Н.Д.Духовний світообраз Федора Достоєвського в оцінці Володимира Соловйова      
 92. Чухонцева Н.Д.Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. ХХХІV. – Херсон, 2006. – С. 93-96/      4 с./ 0,25 д.а.      
 93. Чухонцева Н.Д.Деякі аспекти і форми інтеграції літературознавчих дисциплін
 94. Чухонцева Н.Д.Семантичний простір концептів «море» й «острів» в українській дитячій повісті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. – Вип. VІІІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 325-328.     4 с./0,25 д.а.       
 95. Чухонцева Н.Д.Тестові завдання з курсу «Напрями сучасного літературознавства»   Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з історії української літератури та літературознавчих дисциплін для студентів І – V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 89-100.    12 с./ 0,5 д.а.      
 96. Чухонцева Н.Д.Проблеми мистецтва у романі Павла Загребельного «Диво»          Січеслав. – 2009. - №3 (21). – С.96-100. 5с./ 0,4 д.а.
 97. Чухонцева Н.Д.Дві художні версії одної історичної таєм-ниці (романи «Княжна Тараканова» Григорія Данилевського та «Володарка Понтиди» Юрія Косача)      Вісник Таврійської фун-дації (ОВУД). – Випуск 6. – К.-Херсон: Просвіта, 2009. – С. 141-152.        12 с./ 0,7 д.а.      
 98. Чухонцева Н.Д.Історія української літератури (Х – ХVІІІ ст.).Міфологічні і неоміфологічні школи в літературознавстві.Історія української літератури (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
 99. Чухонцева Н.Д.Напрями сучасного літературознавства. Паспорт кафедри українського літературознавства. –Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 23-45, 206-216, 313-339, 367-382.73с./ 4 д.а.                  
 100. Чухонцева Н.Д.Культурософська проблематика у циклі романів Павла Загребельного про Київську Русь Історико-літературний журнал. 17’2010. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2010. – С. 371-380  10с./0,6 д.а.       
 101. Чухонцева Н.Д. «Степовий менталітет» у ліриці Миколи Чернявського         Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 166. – Вип. 154. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2011. – С. 120-124.  5с./ 0,34 д.а.       
 102. Чухонцева Н.Д.Концепти «гріх» і «спокута» у романах «Село не люди» Люко Дашвар та «Лоліта» Володимира Набокова  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: збірник наукових праць. Випуск ХVІ. – Херсон: ХДУ, 2012. – С.196-202.        7c/ 0,5 д.а.
 103. Чухонцева Н.Д.Транзит поезії крізь час і простір   Василенко М. Транзит самоцвітів: переклади. – Київ; Херсон: Просвіта, 2012. – С. 3-14 [Передмова].   12 / 0,75 д.а.    
 104. Чухонцева Н.Д.Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки      Філологічні трактати: науковий журнал. Том 5, № 1’2013. – Суми: Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2013. – С. 68-71.        4/ 0,35 д.а.
 105. Чухонцева Н.Д.Самоцвіти світової поезії у перекладах Миколи Василенка         Вишиванка: Херсонський літературно-художній збірник. – Число 4. – Київ;Херсон: Просвіта, 2013. – С. 101-105 5/0,3 д.а.       
 106. Чухонцева Н.Д.Міфологеми «першостихій» у ліриці Дніпрової Чайки         Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип.. 1 (29). – Ужгород: УНУ, 2013. – С. 216-220.         5/0,58 д.а. 
 107. Чухонцева Н.Д.Нові обрії Миколи Василенка-перекладача.     Вісник Таврійської фундації. – Вип.. 9. – Київ; Херсон: Просвіта, 2013. – С. 276-282.   7/0,4 д.а.  
 108. Чухонцева Н.Д.Концепт «степ» у художній прозі Дмитра Марковича.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: збірник наукових праць. Випуск ХХІ. – Херсон: ХДУ, 2014. – С.147-152.  6/ 0,7 д.а.  
 109. Чухонцева Н.Д.Міфологема степу в художній прозі Дмитра Марковича         Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. Випуск LX. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 97-104.       8/ 0,93 д.а.
 110. Чухонцева Н.Д.Проблематика і поетика роману «Село не люди» Люко Дашвар     Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова»: монографія / Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського; за заг. ред. С.В.Підопригори. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С.196-211 [Розділ у колективній монографії]. 14/ 0,8 д.а.     
 111. Чухонцева Н.Д.Художній світ роману Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова»: монографія / Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського; за заг. ред. С.В.Підопригори. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С.212-234 [Розділ у колективній монографії]. 22/ 1, 28 д.а.  

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу