Історія кафедри ботаніки

Оновлено: 04.02.2020

Кафедра ботаніки є однією з найстаріших кафедр Херсонського державного університету. Історія її розпочалася восени 1917 року, коли в Херсоні був створений педагогічний інститут на базі евакуйованого Юр’ївського (Тартуського) вчительського інституту. Тут на природничому факультеті засновується кабінет природознавства, з 1924 р. перейменований в кабінет ботаніки, який, в свою чергу, переріс у окрему кафедру.

Підготовка студентів проводилася на багатому місцевому матеріалі, який був добре вивчений відомим вченим зі світовим ім’ям – Й.К. Пачоським. Очевидно, саме з роботою Йосипа Конрадовича та його учениці, Тихонової, які викладали в інституті цикл ботанічних дисциплін, слід пов’язувати заснування кафедри ботаніки як такої. На жаль, долі обох науковців у Херсоні не склалися через запровадження радянського режиму – спочатку виїхав до Польщі Й.К. Пачоський, пізніше була репресована Тихонова.

У 1934 р. при кафедрі ботаніки за ініціативою та проєктом викладача систематики рослин М.С. Кривошея було засновано ботанічний сад (площею 14 га) як навчальну базу для навчальної та науково-дослідної роботи викладачів і студентів природничо-географічного факультету.

З 1972 р. ботанічний сад є заповідним об’єктом – парком-пам’ятником садово-паркового мистецтва. У 2011 році вийшов "Чекліст рослин і грибів Ботанічного саду Херсонського державного університету". У монографії наведені відомості про рослини (мохоподібні, голонасінні, покритонасінні) і гриби (в т.ч. лишайники), які зростають в умовах відкритого грунту Ботанічного саду ХДУ. Загалом колекція Агробіостанції – ботанічного саду нараховує 16 видів мохоподібних, 24 види голонасінних, 555 видів покритонасінних, 60 видів грибів та 23 види лишайників.

У 1945 р. на кафедрі ботаніки започатковано створення гербарію, що нараховує тепер понад 24000 гербарних аркушів. З початку 90-х років ХХ століття гербарій поповнився значною колекцією лишайників – 10000 зразків (Ходосовцев О.Є.), вищих рослин - 100000 гербарних аркушів (Мойсієнко І.І., Мельник Р.П., Бойко М.Ф. та інші), мохоподібних - 4000 зразків (Бойко М.Ф., Загороднюк Н.В.). В 1993 р. гербарій внесено в міжнародний реєстр «Index Herbariorum»; йому надано міжнародний акронім «KHER». Гербарна колекція кафедри широко використовується студентами, магістрантами, аспірантами, науковцями України, Росії, Польщі, Білорусі, Чехії для написання наукових монографій, курсових та випускних робіт.

В 1993 р. при кафедрі відкрита аспірантура, в якій під керівництвом доктора біологічних наук, професора Бойка М.Ф. написали та блискуче захистили кандидатські дисертації викладачі О.Є.Ходосовцев, І.І.Мойсієнко, Р.П.Мельник, В.В.Павлов, Н.В. Загороднюк. Це сприяло створенню і успішному функціонуванню наукової ботанічної школи професора Бойка М.Ф.

Поповнення кафедри випускниками аспірантури дало змогу з 2001 р. стовідсотково забезпечити кадровий склад викладачами, що мають науковий ступінь доктора і кандидата біологічних наук.

Окрім власне навчально-методичної та наукової діяльності, тут проводиться активна видавнича діяльність. Регулярно видаються збірка наукових робіт студентів, аспірантів та викладачів "Наука і методика"., збірки тез доповідей наукових конференцій, що проводяться на кафедрі.

У 2005 році за ініціативою проф. М.Ф. Бойка на кафедрі ботаніки у Херсонському державному університеті започатковано видання "Чорноморського ботанічного журналу", в якому висвітлюється широке коло проблем ботанічної науки. Журнал має міжнародну реєстрацію - ISSN 1990-553X, його включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України 10.02.2010 №1-05/1). Періодичність випуску журналу у 2005-2008 рр. - 2 номери на рік, з 2009 року – 4 номери на рік.

Перехід на сторінку «Чорноморського ботанічного журналу»

Cторінка "Чорноморського ботанічного журналу" на сайті проєкту "Херсонський віртуальний університет"

Оновлено: 04.02.2020