Статті

Оновлено: 29.04.2011

Статті з найвищою оцінкою, які були опубліковані у міжнародній збірці праць конференції:

Ermolayev, V., Mayr, H.C., Nikitchenko, M., Spivakovsky, A., Zavileysky, M. and Zholtkevych, G. (eds.):
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer.
Proc. 7-th Int. Conf. ICTERI 2011
, Kherson, Ukraine, May 4-7, 2011,
CEUR-WS.org/Vol-716, ISSN 1613-0073, urn:nbn:de:0074-716-8

Статті, які були (будуть) опубліковані в українських наукових журналах:

"Інформаційні технології в освіті"- випуск 9 (Херсонський державний університет, педагогічні науки).
Статті з наукових, методичних, організаційних та технологічних проблем створення та застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні вищими та середніми навчальними закладами; програмних засобів навчального призначення; систем дистанційного навчання; безперервної підготовки та перепідготовки кадрів з інформатики.