Conference Venue

Оновлено: 18.01.2011

Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах» проводиться починаючи з 2001 року. Протягом цього часу тематика конференції охоплювала різні аспекти інформатизації освіти, зокрема кваліфікаційні вимоги з комп’ютерної грамотності у системі державної служби, освіті, науці, виробництві; інфраструктура використання ІКТ в навчальному процесі; викладання інформатики в школі та вищих навчальних закладах; використання інформаційних технологій у школі та ВНЗ у процесі вивчення різних дисциплін;  питання підготовки і перепідготовки викладачів; розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення навчального призначення, розвитку дистанційної освіти  та ін.

Проведення конференції було ініційовано проєктом Tempus “Informational infrastructure of HEI”, після чого у різні роки на конференціях були представлені результати різних міжнародних проєктів Tempus, пов’язаних з різними аспектами використання інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, підготовки фахівців у галузі ІКТ, розробкою навчальних програмних середовищ.

Протягом останніх трьох років на конференції активно обговорювались питання взаємодії ІТ-підприємств і університетів, трансфер знань ВНЗ-компанія, компанія-ВНЗ, розробки, що ведуться університетами для прикладних доменів, спеціальних предметно-орієнтованих навчальних середовищ. Тому на конференції 2010 року було вирішено змінити її назву з метою більш точного означення тематики.

Запрошуємо до участі представників вищих навчальних закладів, компаній, організацій, установ, що працюють на ринку ІКТ, професійних асоціацій для обговорення питань інтеграції університетів та бізнесу, потреб ринку праці, забезпечення якості підготовки фахівців з ІКТ, використання результатів досліджень і досвіду університетів у розробці програмного забезпечення і підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

 

ПРИЙНЯТІ СТАТТІ

ПРОГРАМА

ФОТОЗВІТ