Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Алла Цапів: головне для мене — це любов до лінгвістичних досліджень та натхнення, яке я отримую під час роботи

Студенти та викладачі Херсонського державного університету завжди відзначалися плідною науковою, методичною та організаційною діяльністю. Вони ніколи не зупиняються на досягнутому і вдало підкорюють нові вершини освітньо-наукового простору. Наші науковці продовжують дивувати своїми успіхами та перемогами. Завдяки старанням та нескінченній роботі таких людей ХДУ є ким пишатися!

30 липня 2020 р.

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, докторантка кафедри англійської мови та методики її викладання факультету української й іноземної філології та журналістики Алла Цапів вважає, що під час роботи з англійською мовою важливо мати доступ до оригінальних текстів, представити свої здобутки на міжнародній арені, отримувати feedback від компетентних носіїв мови.

У науковому доробку викладачки понад 40 науково-практичних та понад 30 одноосібних публікацій у наукових фахових виданнях України та матеріалах міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

З 2019 року Аллу Цапів призначено заступницею головного редактора наукового вісника ХДУ (серія «Германістика та міжкультурна комунікація» (категорія «Б»). Також вона є членом редакційної колегії періодичного наукового видання Запорізького національного університету «Нова філологія» (категорія «Б»).

Цей навчальний рік став сприятливим для створення різноманітних публікацій. Зокрема, монографій, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації (за редакцією Adam Wrobel, Joanna Skiba): «Narrative modelling of American and Australian fairy narratives for children in a cultural perspective. Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph» та «Narrative game construing of English fairy narratives. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph».

Статей у наукових фахових виданнях України: «Когнітивна ігрова модель нарації «Квест» у казці Роалда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика». Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics» (у співавторстві з Ларисою Бєлєховою), «Дзеркальна оповідь у казкових наративах via наративний прийом мізанабім (mise en abyme)», «Поетика простоти у художніх текстах для дітей. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації», «Амбівалентна адресатність художніх текстів для дітей: взаємодія наратора і фокалізатора», «Стратегії нарації в художніх текстах для дітей», «Сучасні казкові кінонаративи під мікроскопом наратолога: критичний огляд та дискусії».

Статей у наукових періодичних виданнях інших держав: «Конструювання графічних наративів (коміксів) (на матеріалі графічних текстів циклу Fables)».

Наукових праць апробаційного характеру (тези доповідей на наукових конференціях) за темою дисертації: «Деякі аспекти дослідження художнього наративного тексту», «Ольфакційні персонажні образи у повісті Роальда Дала «The Twits».

З 2018 по 2020 рік Алла Цапів навчалась в докторантурі за спеціальністю 035 Філологія. Протягом двох років доцентка працювала над створенням дисертаційної роботи «Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей» (науковий консультант – докторка філологічних наук, професорка Лариса Бєлєхова), хоча ідеї для статей почали виникати ще у 2015-му.

«Навчання в докторантурі було для мене одним з найкращих періодів життя, коли я могла повністю поринути в улюблену справу, ділитись науковими здобутками, багато читати, публікуватись. Я мала змогу попрацювати у центрі братів Грімм при університеті Гумбольдта, що знаходиться у Берліні, відвідати музей казок Г.-Х.Андерсена у м.Копенгаген, взяти участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема Італії, Португалії, Туреччині, Польщі, Ісландії», зазначила доцентка.

Основні положення й результати дослідження повністю викладено у 32 наукових працях, серед яких 1 публікація у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science, 2 одноосібні публікації у зарубіжних колективних монографіях, 15  статей у фахових виданнях України, 4 статті у закордонних періодичний виданнях, 10 тез у збірках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.  Загальний обсяг публікацій становить 11,07 друкарські аркуші. Дисертаційну роботу рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.27 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

«Міжнародна і наукова співпраця, участь у конференціях, спілкування з українськими та зарубіжними науковцями, щоденна кропітка робота над дисертацією, неймовірна підтримка і турбота наукової керівнички, професорки Лариси Іванівни Бєлєхової – це саме ті пазли, з яких складається моя модель успішної наукової роботи», розповіла Алла Цапів.

Викладачка активно співпрацює зі студентами факультету української й іноземної філології та журналістики. У 2019 році стала керівницею Анастасії Гусак, яка здобула І місце у  II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання). У 2020 році Алла Олексіївна виступила офіційним опонентом дисертації Оксани Скобнікової «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Цьогоріч Алла Цапів брала очну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, на яких виступала із доповідями з теми докторського дисертаційного дослідження, зокрема IALS 2019 Wor(l)ds  (Рейкьявік, 2019).

«На міжнародній конференції у Рейк’явіку, яка проходила у травні 2019 року, я мала можливість обговорити концепцію дисертації із всесвітньо відомим лінгвістом Майклом Берком (Michael Burke), який працює у царині стилістики англійської мови та вивчає художні тексти для дітей, та Яном Албером (Jan Alber), всесвітньо відомим наратологом»,прокоментувала Алла Цапів.

У 2020 році участь у конференції з міжнародною участю Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. (Харків; очна); у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон; дистанційна); у I Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі» (Одеса; дистанційна).

«На конференціях завжди виникають жваві дискусії, з’являються нові ідеї, відкриваються обрії для актуальних досліджень», розповіла викладачка.

Бажаємо натхнення і подальших успіхів Аллі Цапів та її обдарованим студентам! Сподіваємось, що далі буде набагато більше наукових публікацій, конференцій та перемог!

Пресцентр ХДУ

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу