Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Кадрове забезпечення освітнього процесу ХДУ

У Херсонському державному університеті кадрова робота спрямована на підвищення професійного та наукового рівня викладачів, формування висококваліфікованого фахового потенціалу.

15 січня 2021 р.

В університеті освітній процес забезпечують 410 науково-педагогічних працівників. До викладацької роботи на умовах сумісництва залучають докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцент.

Викладачів з науковим ступенем: 299 осіб – штатні працівники, у їх складі 59 докторів наук, професорів; 240 кандидатів наук, доцентів та старших наукових співробітників.

Кадровий склад університету станом на 30.11.2020 р. 

У складі науково-педагогічних працівників – 44 співробітники мають почесні звання «Заслужений», «Народний»:

У 2020 році університету вдалося успішно протидіяти тенденції старіння науково-педагогічних кадрів. Середній вік – 45 років. Порівняно з минулими роками зросла кількість викладачів до 30 років та збільшилась чисельність у діапазоні 28-38 років. В першу чергу, це відбувається за рахунок випускників університету, а також випускників аспірантури, які успішно захищають кандидатські дисертації та залишаються працювати в освітньому закладі.

Значну увагу у Херсонському державному університеті приділяють підвищенню професійної майстерності та фахової компетенції викладачів. Протягом 2020 року підвищили кваліфікацію 79 науково-педагогічних працівників, з них 11 – за кордоном. Це майже 21,8 % професорсько-викладацького складу ХДУ.

На стажування до освітнього закладу у 2020 році було зараховано 45 осіб із ЗВО інших міст України.

Підвищення кваліфікації здійснювалося у рамках 65 угод про співпрацю з вишами та науковими установами України. Зазначимо, що 4 з них було укладено у минулому році. Це такі освітні заклади як Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

 Пресцентр ХДУ

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу