Приёмная комиссия

Обновлено: 07.08.2017

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ВСТУПУ ДО ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПОТОЧНОМУ РОЦІ ВАМ НЕОБХІДНО ПЕРЕЙТИ НА УКРАЇНСЬКУ ВЕРСІЮ САЙТУ (У ПРАВОМУ ВЕРХНЬОМУ КУТІ ЗМІНИТИ МОВУ СТОРІНКИ З РОСІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ).

З ПОВАГОЮ, ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ХДУ!

 

Херсонський державний унiверситет

(навчальний заклад IV рівня акредитації)

      Ліцензія Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 р. №102-л). Сертифікат про акредитацію: серія РД – IV № 2270507, виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 року протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642-Л), термін дії до 1 липня 2019 р.

Контактна інформація приймальної комісії ХДУ:

73000, м. Херсон, вул. 40 Років Жовтня, 27, головний корпус, 2 поверх

тел. (0552) 49-43-75; моб. тел.: 0955929149; 0966130516; e-mail:

Вступникам та студентам Херсонського державного університету, які потребують поселення до гуртожитку, надаються місця за їх наявності.  Бажаючим заселитися до гуртожитку слід звернутися до студентського містечка університету (приміщення гуртожитку №4: м. Херсон, вул. Ливарна, 1; тел.: (0552) 32-67-18). 

 

ХДУ запрошує на навчання для здобуття вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра, магістра, науковим ступенем доктора філософії на підставі ліцензії, Умов прийому та Правил прийому на навчання до ХДУ в 2017 році (далі - ПП) та науковим ступенем доктора наук відповідно до ПП.

 З детальною інформацією з питань вступу до ХДУ у 2017 році Ви можете ознайомитися у вкладці «Правила прийому до ХДУ у 2017 році:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХДУ 2017 (ПП) ЗІ ЗМІНАМИ (червень).doc (355 Kb)

Додаток 1 до ПП до ХДУ 2017 - І курс БАКАЛАВР (зі зімінами червень).docx (25.2 Kb) (Перелік ЗНО, творчих конкурсів)

Додаток 2 до ПП до ХДУ 2017 - 1 курс скорочений термін, 2-3 курси БАКАЛАВР (зі змінами квітень).docx (27.6 Kb) (для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста)

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ запрошує на навчання випускників технікумів та коледжів, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня освіти БАКАЛАВРА за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за результатами вступних випробувань.

Додаток 5 до ПП до ХДУ 2017 - МАГІСТРАТУРА (зі змінами червень).docx (32.3 Kb)

Додаток 7 Порядок подання електрон. заяв (зі змінами червень).doc (66 Kb)

Перелік необхідних документів для вступу до ХДУ у 2017 році:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (1 курс РВО Бакалавр);
 • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності, 1 курс РВО Бакалавр );
 • якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові - документи підтверджуючі їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.);
 • медична довідка з Обласного центру здоров’я і спортивної медицини (для вступників на спеціальність 017 фізична культура і спорт та 014.11 середня освіта (фізична культура));
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).

 ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

запрошує на навчання:

- за ступенем освіти БАКАЛАВРА на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

Факультет

Спеціальність/форма навчання

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (біологія) (денна, заочна)

091 Біологія (денна, заочна)

014.07 Середня освіта (географія) (денна, заочна)

103 Науки про Землю (денна, заочна)

101 Екологія (денна, заочна)

106 Географія  (денна, заочна)

Факультет дошкільної та початкової освіти

012 Дошкільна освіта (денна, заочна)

012 Дошкільна освіта скорочений термін (заочна)

013 Початкова освіта (денна, заочна)

013 Початкова освіта скорочений термін (заочна)

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка (Економічна теорія) (денна, заочна)

051 Економіка (Економіка підприємства) (денна, заочна)

073 Менеджмент (денна, заочна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна, заочна)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (денна,заочна)

292 Міжнародні економічні відносини  (денна, заочна)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (мова і література російська, українська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література російська, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) (денна, заочна)

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, німецька)

(денна)

014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська)

(денна)

014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) (денна)

014.02 Середня освіта (мова і література іспанська, англійська) (денна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(англійська) (денна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(переклад) (денна, заочна)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) (денна)

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна, заочна)

024 Хореографія (денна, заочна)

025 Музичне мистецтво (денна, заочна)

034 Культурологія (денна, заочна)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

016 Спеціальна освіта (денна, заочна)

242. Туризм (денна, заочна)

227 Фізична терапія, ерготерапія  (денна, заочна)

014.06 Середня освіта (хімія) (денна, заочна)

102 Хімія (денна, заочна)

226 Фармація, промислова фармація (денна, заочна)

Факультет психології, історії та соціології

014.03 Середня освіта (історія) (денна, заочна)

053 Психологія (денна, заочна)

054 Соціологія (денна, заочна)

032 Історія та археологія (денна, заочна)

231 Соціальна робота (соціальна робота) (денна, заочна)

231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) (денна, заочна)

Факультет технологій та сфери обслуговування

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (денна, заочна)

015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна, заочна)

015.20 Професійна освіта (транспорт) (денна)

241 Готельно-ресторанна справа (денна, заочна)

182 Технології легкої промисловості (денна)

Факультет фізики, математики та інформатики

014.08 Середня освіта (фізика) (денна, заочна)

104 Фізика та астрономія (денна, заочна)

014.04 Середня освіта (математика) (денна, заочна)

111 Математика (денна, заочна)

014.09 Середня освіта (інформатика) (денна, заочна)

121 Інженерія програмного забезпечення (денна, заочна)

122 Комп’ютерні науки (денна, заочна)

051 Економіка (Економічна кібернетика) (денна)

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна)

014.11 Середня освіта (фізична культура) скорочений термін (денна)

017 Фізична культура і спорт (денна, заочна)

017 Фізична культура і спорт скорочений термін (денна)

Факультет філології та журналістики

014.01 Середня освіта (українська мова та література) (денна, заочна)

014.01 Середня освіта (українська, англійська мова та література) (денна)

035.01 Філологія (українська мова та література) (денна)

061 Журналістика (денна, заочна)

Юридичний факультет

081 Право (денна, заочна)

293 Міжнародне право (денна, заочна)

 

- за ступенем освіти МАГІСТРА на основі СВО бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста за спеціальностями:

Факультет

Спеціальність/форма навчання

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (біологія) (денна, заочна)

091 Біологія (денна, заочна)

091 Біологія (Ботаніка) (денна, заочна)

014.07 Середня освіта (географія) (денна, заочна)

103 Науки про Землю (денна, заочна)

101 Екологія (денна, заочна)

106 Географія  (денна, заочна)

Факультет дошкільної та початкової освіти

012 Дошкільна освіта (денна, заочна)

013 Початкова освіта (денна, заочна)

Факультет економіки і менеджменту

051 Економіка (Економічна теорія) (денна, заочна)

051 Економіка (Економіка підприємства) (денна, заочна)

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) (денна, заочна)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом (за типом)) (денна, заочна)

281 Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

Факультет іноземної філології

014.02 Середня освіта (мова і література англійська) (денна, заочна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(англійська) (денна, заочна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(переклад) (денна, заочна)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)(німецька) (денна, заочна)

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) (денна)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)

(іспанська) (денна, заочна)

035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) (російська) (денна, заочна)

035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)

(французька) (денна, заочна)

Факультет культури і мистецтв

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна, заочна)

024 Хореографія (денна, заочна)

025 Музичне мистецтво (денна, заочна)

034 Культурологія (денна, заочна)

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

016 Спеціальна освіта (денна, заочна)

242. Туризм (денна, заочна)

227 Фізична терапія, ерготерапія (денна, заочна)

014.06 Середня освіта (хімія) (заочна)

102 Хімія (денна)

Факультет психології, історії та соціології

014.03 Середня освіта (історія) (денна, заочна)

053 Психологія (денна, заочна)

032 Історія та археологія (денна)

231 Соціальна робота (соціальна робота) (денна, заочна)

231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) (денна, заочна)

Факультет технологій та сфери обслуговування

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (денна, заочна)

015.18 Професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна, заочна)

241 Готельно-ресторанна справа (денна, заочна)

Факультет фізики, математики та інформатики

014.08 Середня освіта (фізика) (денна, заочна)

014.04 Середня освіта (математика) (денна, заочна)

121 Інженерія програмного забезпечення (денна)

122 Комп’ютерні науки (денна, заочна)

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна)

017 Фізична культура і спорт (денна, заочна)

Факультет філології та журналістики

035.01 Філологія (українська мова та література) (денна, заочна)

061 Журналістика (денна, заочна)

Юридичний факультет

081 Право (денна, заочна)

262 Правоохоронна діяльність (денна, заочна)

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися у вкладці «Правила прийому до ХДУ у 2017 році». Звертаємо Вашу увагу! У Правилах прийому відбулися зміни. Із змінами Ви можете ознайомитись У ВКЛАДЦІ  «Зміни до правил прийому до ХДУ у 2017 році».

    Основне про вступ для майбутніх магістрів за спеціальністю «Право»

  ШАНОВНІ МАЙБУТНІ МАГІСТРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО, затверджено Наказ МОН України від 11.04.2017 р. №579 "Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" в 2017 році":

Наказ МОН від 11.04.2017 року №579.pdf (2.3 Mb)

Положення ЗНО для вступу для здобуття СВО магістра за спеціальністю 081 Право в 2017 році.pdf (359.8 Kb).

  Прийом документів до приймальних комісій від вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році триватиме:

- з 12 по 25 липня 2017 року  (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за спорідненою спеціальністю (напрямом підготовки));

- з 12 по 17 липня 2017 року (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом  підготовки), проходитимуть додаткові вступні випробування у вищому навчальному закладі.

Реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня  магістра  за  спеціальністю  081 «Право»  в  2017 році для проходження єдиного фахового вступного випробування, триватиме:

з 12 по 25 липня 2017 року (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за спорідненою спеціальністю (напрямом підготовки));

- з 18 по 25 липня 2017 року (для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом  підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань  у вищому навчальному закладі).

Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

Вступне випробування проводитиметься 03 серпня 2017 року. Початок процедури о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • оригінал документа, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку).

Пункти тестування створюватимуться в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області.

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання тесту, що містить три блоки тестових завдань:

 • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення, логічне мислення;
 • другий блок – тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право;
 • третій блок – тест з іноземної мови.

Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року №409:

nmo-409.pdf (4.8 Mb).

Тестові завдання блоку Іноземна мова укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року №1121:

Inozem_2016.pdf (3 Mb).

Результати єдиного фахового вступного випробування буде розміщено на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» 15 серпня 2017 року. Доступ до інформаційної сторінки здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

 

 З ПОВАГОЮ, ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ХДУ!