Наукова робота

Оновлено: 15.05.2020

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Керівник: Співаковський Олександр Володимирович

Наказ ректора від 02.02.2017 № 69-Д відповідно до Положення про наукові школи Херсонського державного університету, на підставі рішення ученої ради університету (протокол від 26.12.2016 № 7)

Інформаційні технології навчання у вищих навчальних закладах та методика їх використання.

Науковий керівник – проф. О. В. Співаковський


Науково-методичні проблеми розробки сучасних педагогічних програмних засобів (електронних підручників нового покоління).

Науковий керівник – проф. О. В. Співаковський


Наукові та технологічні проблеми інформаційного забезпечення управління сучасним вищим навчальним закладом.

Науковий керівник – проф. О. В. Співаковський


Методи комп`ютерної алгебри та інерційного моделювання в системах статичного аналізу і верифікації програмного забезпечення.

Науковий керівник – проф. В.С. Песчаненко 


Кібербезпека та інсерційне моделювання.

Науковий керівник– проф. В.С. Песчаненко


Криптоекономіка та блокчейн.

Наукові керівники–проф. В.С.Песчаненко, доц. В.М. Кобець 


Розробка автоматизованих фінансових консультантів.

Науковий керівник – доц. В.М. Кобець


 Еволюційне моделювання економічних систем.

 Науковий керівник – доц. В.М. Кобець 


Системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів.

Науковий керівник – доц. Г. М. Кравцов


Методи алгебраїчних обчислень, комп’ютерної алгебри та їх застосування.

Науковий керівник – проф. М.С. Львов


Теоретичні та методичні основи побудови математичних систем навчального призначення. 

Науковий керівник – проф. М.С. Львов


Методичні проблеми викладання алгоритмізації та програмування студентам інформаційних спеціальностей.

Науковий керівник – проф. М.С. Львов


Методи і технології проєктування та розроблення систем дистанційного навчання.

Науковий керівник – доц. Г. М. Кравцов


Формування професійної компетентності морських фахівців засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Науковий керівник – проф. М.І. Шерман


Створення засобів комп’ютерної підтримки викладання юридичних дисциплін в умовах сучасного університету (на прикладі дисципліни «Правова статистика»).

Науковий керівник – проф. М.І. Шерман

  

Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Херсонського державного університету й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

Керівник: Кравцов Геннадій Михайлович

(Затверджено Вченою Радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,
протокол № 11 від  23.12.2010)

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти     

121 Інженерія програмного забезпечення   

Методи комп'ютерної алгебри та інерційного моделювання в системах статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення

Керівник: Львов Михайло Сергійович

(Державний реєстраційний номер: 0116U004732)

 

Розроблення системи управління якістю електронних освітніх ресурсів вищих навчальних закладів

Керівник: Львов Михайло Сергійович

(Державний реєстраційний номер: 0115U001128)

 

Теоретико-методичні засади формування інформаційної культури майбутніх фахівців в умовах сучасного університету.

Керівник: Шерман Михайло Ісаакович

(Державний реєстраційний номер:  0116U004733)

 

Організація науково-дослідної діяльності засобами STEM-технологій у освітньому процесі

Керівник: Валько Наталія Валеріївна

(Державний реєстраційний номер: 0120U101870. Дата реєстрації: 07-04-2020)

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук

Песчаненко Володимир Сергійович

Тема: Методи реалізації систем інсерційного моделювання

Спеціальність: 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Спеціалізована вчена рада: Д 26.194.02 Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

ДД 005053 від 15 грудня 2015, професор - АП 001448 від 16 грудня 2019

 

Кобець Віталій Миколайович

Тема: Еволюційне моделювання експериментальних мікроекономічних систем

Спеціальність: 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Спеціалізована вчена рада:  Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України

ДД 008711 від 20 червня 2019

 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Гнєдкова Ольга Олександрівна

Тема: Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Спеціалізована вчена рада:  К 67.051.02 Херсонський державний університет

№ 046120 від 1 лютого 2018 р. 

 
ПІП Orcid Scopus (URL на сторінку автора) Google Scholar (URL на сторінку автора) Publons WoS (ResearcherID) Semantic Scholar  
Співаковський Олександр Володимирович http://orcid.org/0000-0001-7574-4133 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16431204200 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=K5EZejwAAAAJ https://publons.com/researcher/3227160/oleksandr-spivakovskiy/ https://www.semanticscholar.org/author/%D0%9E.%D0%92.-%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/70186445
Архіпова Тетяна Леонідовна   https://orcid.org/0000-0002-7764-757X https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Arkhipova https://scholar.google.com.ua/citations?user=uu-yytMAAAAJ#http://%20http://scholar.google.com.ua/citations?user=uu-yytMAAAAJ https://publons.com/researcher/3587003/tetiana-arkhipova/   https://www.semanticscholar.org/author/T.-L.-Arkhipova/71112346
Валько Наталя Валеріївна   https://orcid.org/0000-0003-0720-3217 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56289839100 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5FCSAeQAAAAJ https://publons.com/researcher/L-6503-2018/ https://www.semanticscholar.org/author/Nataliia-Valko/152711454
Вейцбліт Олександр Йосипович   https://orcid.org/0000-0002-1476-8884 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006697200 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=g5M0lY8AAAAJ   https://www.semanticscholar.org/author/Alexander-J.-Weissblut/3239672
Вінник Максим Олександрович   https://orcid.org/0000-0002-2475-7169 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56435937300 https://scholar.google.com.ua/citations?user=FZNmMI4AAAAJ&hl=ru https://publons.com/researcher/2935364/maksym-vinnyk/ https://www.semanticscholar.org/author/Maksym-Vinnyk/2781143
Гнєдкова Ольга Олександрівна   https://orcid.org/0000-0001-5194-2194   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190128352   https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z2iD_CsAAAAJ&hl=ukXJ3wAAAAJ https://publons.com/researcher/2123036/olga-gnedkova/   https://www.semanticscholar.org/author/Olha-Hniedkova/71454206
Єрмолаєв Вадим Анатолійович   https://orcid.org/0000-0002-5159-254X https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13104107100 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=vaOHuLQAAAAJ https://publons.com/researcher/1741392/vadim-ermolayev/ https://www.semanticscholar.org/search?q=%22Vadim%20Ermolayev%22&sort=relevance
Зайцева Татьяна Васильевна   https://orcid.org/0000-0001-6780-719X https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006854700 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=m0UO8jgAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1 http://www.researcherid.com/rid/G-5424-2019  
Кобець Віталій Миколайович   http://orcid.org/0000-0002-4386-4103 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006224700 https://scholar.google.com.ua/citations?user=fbqYHIoAAAAJ https://publons.com/researcher/1941273/vitaliy-kobets/ https://www.semanticscholar.org/author/Vitaliy-Kobets/145917112
Козловський Євген Олегович   https://orcid.org/0000-0001-6630-083X https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y4TVTF4AAAAJ&hl=ru   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55966108400    
Кравцов Геннадій Михайлович   https://orcid.org/0000-0003-3680-2286   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55780812100   https://scholar.google.com.ua/citations?user=EjLwtBoAAAAJ   https://publons.com/researcher/1813752/hennadiy-kravtsov/   https://www.semanticscholar.org/author/Hennadiy-Kravtsov/144364111
Кушнір Наталія Олександрівна   https://orcid.org/0000-0001-7934-5308 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55557097300 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wqRXJ3wAAAAJ https://publons.com/researcher/3577089/nataliya-kushnir/ https://www.semanticscholar.org/author/40107319
Осипова Наталія Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-9929-5974   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56435818100 https://scholar.google.com/cita tions?user=A2QWxNsAAAAJ&hl=uk https://publons.com/researcher/3590853/nataliia-osypova/publications/ https://www.semanticscholar.org/author/Nataliya-Osipova/144891591
Песчаненко Володимир Сергійович https://orcid.org/0000-0003-1013-9877   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36190302600   https://scholar.google.com/citations?user=flI2UxkAAAAJ&hl=ru&oi=ao   https://publons.com/researcher/1904513/volodymyr-peschanenko/   https://www.semanticscholar.org/author/Volodymyr-Peschanenko/151248034  
Полторацький Максим Юрійович https://orcid.org/0000-0001-9861-4438 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56436805400 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=AQsDVuEAAAAJ https://publons.com/researcher/1891614/maksym-mp-poltorackiy/  
Самчинська  Ярослава Борисівна   https://orcid.org/0000-0003-1582-8129 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54973675000   https://scholar.google.com.ua/citations?user=gwIcPnoAAAAJ https://publons.com/researcher/P-6901-2019/ https://www.semanticscholar.org/author/Yaroslava-Samchynska/29838469
Черненко Ірина Євгенівна   https://orcid.org/0000-0003-2445-7366   https://scholar.google.com.ua/citations?user=uYP8I78AAAAJ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190126617    
Шерман Михайло Ісаакович   http://orcid.org/0000-0001-5120-620X https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7402148245   https://scholar.google.com.ua/citations?user=WIH-FhgAAAAJ&hl=uk https://publons.com/researcher/3451351/mykhailo-sherman/ (AAG-9120-2020)  
Шишко Людмила Станіславівна   https://orcid.org/0000-0001-9346-4338   https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jlz4WwIAAAAJ   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190122500    


ICTERI - рецензована міжнародна конференція з комп'ютерних наук, яка об'єднує науковців та практиків, зацікавлених у технологічному прогресі та бізнес-застосуванні інформаційних та комунікаційних технологій та інфраструктури.

ICTERI зосереджується на реальних додатках; тому автори повинні висвітлити переваги їх результатів чи досвіду для галузі та послуг, крім академічного світу. Документи, що описують сучасні прототипи, системи, інструменти та методи та загальні документи з опитування із зазначенням майбутніх напрямків, також рекомендуються. Вітаються як технологічні, так і методичні матеріали. Усі статті повинні описувати оригінальні роботи, раніше не опубліковані або подані в іншому місці.

Матеріали конференцій ICTERI опубліковані в CEUR-WS:

Workshops:

  • Rigorous Methods in Software Engineering and Blockchain Technologies (RMSEBT 2020)
  • 8th International Workshop Information Technology in Economic Research (ITER 2020)
  • 4th International Workshop Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (MROL 2020)
  • PhD Symposium
  • Poster and Demo Track

Переможці конкурсів студентських наукових робіт та студентських олімпіад:

Воропаєва Ірина

Розробка мобільного додатку візуалізації розкладу занять 

(Науковий керівник Валько Н.В.)

 

Базанова Тетяна

Проєктування та розробка інформаційної системи підтримки прийняття рішення з економіки

(Науковий керівник Осипова Н.В.)

Орлов Володимир

Розробка мобільних додатків

(Науковий керівник Осипова Н.В.)

Участь у конкурсах студентських наукових робіт 2019-2020:

Назва галузей знань, спеціальностей з яких проводиться конкурс Науковий керівник ПІБ студента Тема студентської роботи Місце, яке зайняла робота
Інформатика і кібернетика Доц. Гнєдкова О.О, к. пед. н. Іноземцев Е.А., 421 гр. факультету іноземної філології Автоматизована обробка інтернет-дискурсу на матеріалі текстових повідомлень в соціальних мережах Інформації про результати рецензування немає. 2 етап переноситься на невідомий період в зв’язку із карантином
Проф. Кобець В.М., д.е.н. Гетьман В.В., магістрант 1 курсу гр.131М;
Килинич Д.О., магістрант 2 курсу гр. 261М
Аналіз даних для персоналізованого прийняття інвестиційних рішень з використанням автоматизованих фінансових консультантів
Комп'ютерні науки Доц.. Осипова Н.В., к.тех.н. Шапарьов О.Ю. магістрант 1 курсу 131М гр. Проектування та розробка web-додатку Логічна гра «Всі дороги ведуть до ХДУ» Інформації про результати рецензування немає. 2 етап переноситься на невідомий період в зв’язку із карантином (можливо травень, або осінь)
Інженерія програмного забезпечення Ст.викладач Черненко І.Є. Корзун В.В. 441 гр. Розробка інформаційного порталу засобами Django Framework Інформації про результати рецензування немає. 2 етап переноситься на невідомий період в зв’язку із карантином
Економічна кібернетика Самчинська Я.Б., к. екон. н., доцент Тупік К.В. Магістрант 1 курсу, гр. 161М
(1 місце)
ІТ-інструменти компаній для взаємодії з клієнтами  
Сікелінда М.О.451гр.
(2 місце)
Інформаційні системи в діяльності юридичних установ  
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Доцент Валько Н.В., к.ф.-м.н Воропаєва І.В., 341гр Розробка мобільного додатку візуалізації розкладу занять 3 місце

Новий Модуль Скрипту

Новий Модуль Документ