Інформація про ХДУ

Оновлено: 04.07.2022

Сертифікація

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти: завантажити

Херсонський державний унiверситет

Херсонський державний університет сьогодні - це: багатопрофільний науково-педагогічний і культурно-освітній центр півдня України; денна, заочна форми навчання з контингентом майже 7000 осіб (до 5000 – очна (денна) форма навчання, понад 2000 - заочна форм навчання). Чисельність науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців за всіма рівнями освіти, складає майже 600 осіб, з них кандидатів наук, доцентів та осіб, що мають почесні звання, – понад 330, докторів наук, професорів та осіб, що мають почесні звання, – майже 60 (за основним місцем роботи – понад 50 науковців та митців). Серед викладачів університету почесні академіки українських і міжнародних галузевих академій, майже 40 осіб мають почесні звання у сферах професійної діяльності, зокрема народні художники і народні артисти; заслужені художники, заслужені артисти та заслужені тренери України, заслужені працівники у галузях освіти, науки і техніки, юриспруденції, культури тощо.

При університеті діє докторантура з 7 спеціальностей, аспірантура – з 35 наукових спеціальностей. Працюють Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук: Д 67.051.01 зі спеціальностей: 13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.02 – Теорія та методика навчання (російська мова); К 67.051.02 зі спеціальностей 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, 13.00.02 – Теорія та методика навчання (математика); К 67.051.05 зі спеціальностей 10.02.045 – Германські мови, 10.02.16 – Перекладознавство.

При Херсонському державному університеті функціонують Херсонський Академічний ліцей імені О. Мішукова Херсонської міської ради, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, центр довузівської підготовки. Матеріально-технічна база представлена 6 учбово-лабораторними корпусами, двома дев’ятиповерховими та одним п’ятиповерховим гуртожитками, санаторієм-профілакторієм, водно-спортивною базою на березі Дніпра, бібліотекою, спортивно-оздоровчим табором «Буревісник» на березі Чорного моря, обсерваторією, музеями наукових колекцій та історії ХДУ, трьома спортивними, двома актовими залами, спортивними та тренажерними майданчиками, парком сільськогосподарської техніки, ботанічним садом, пунктами гарячого харчування тощо.