Протокол 10 від 20.05.2019

Оновлено: 19.09.2019

1. Про затвердження складу редакційних колегій наукових фахових видань ХДУ.docx (20.7 Kb)

2. Про результати стажування Євтухової С.М..docx (18.9 Kb)

3. Про результати участі Кабельникової Н.М. і Лось О.М. у міжнародній програмі.docx (18.5 Kb)

4. Про результати стажування Штепенко О.Г..docx (19.5 Kb)

5. Про уточнення тем дисертацій.docx (19.5 Kb)

6. Про зміну гарантів освітніх програм 032 Історія та археологія 231 Соціологія.docx (18.7 Kb)

7. Про затвердження оновлених навчальних планів підготовки докторів філософії.docx (19.2 Kb)

8. Про переведення аспірантки Дмитренко Н.А. на вечірню форму навчання.docx (18 Kb)

9. Про затвердження освітньо-професійних програм.docx (17.3 Kb)

10. Про затвердження навчальних планів для 1 курсів.docx (16.6 Kb)

11. Про уточнення кваліфікацій факультету культури і мистецтв.docx (18.8 Kb)

12. Про затвердження Положення про проведення атестації працівників Наукової бібіліотеки.doc (33.5 Kb)

13. Про надання науковим видання грифа вченої ради Херсонського державного університету.doc (37 Kb)