Протокол № 17 від 23.06.2021

Оновлено: 04.11.2021

1. Про виконання рішення вченої ради ХДУ.pdf (87.9 Kb)

2. Інформаційний звіт про роботу прес-центру за ІІ квартал 2021 року.pdf (89 Kb)

3. Про атестацію Співаковської Є.О. на присвоєння вченого звання професора.pdf (117 Kb)

4. Про обрання Блинової О.Є. на посаду завідувача кафедри.pdf (93.3 Kb)

5. Про обрання Кузьменкова С.Г. на посаду завідувача кафедри.pdf (93.5 Kb)

6. Про обрання Таточенка В.І на посаду завідувача кафедри.pdf (93.8 Kb)

7. Про обрання Олексенка В.П. на посаду професора.pdf (92.9 Kb)

8. Про обрання Цапів А.О. на посаду завідувачки відділу аспірантури та докторантури.pdf (90.3 Kb)

9. Про внесення змін до Структури Херсонського державного університету.pdf (102.9 Kb)

10. Про затвердження Порядку відрахування поновлення та переведення здобувачів ступеня доктора філософії.pdf (91.2 Kb)

11. Про перегляд та затвердження ОНП третього рівня вищої освіти.pdf (98.2 Kb)

12. Про затвердження навчальних планів третього рівня вищої освіти на 2021-2022.pdf (89.9 Kb)

13. Про затвердження переліку ДВВ третього рівня вищої освіти на 2021-2022.pdf (106.3 Kb)

14. Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради.pdf (115.1 Kb)

15. Про затвердження Порядку замовлення виготовлення видачі обліку документів про вищу освіту.pdf (91.7 Kb)

17. Про затвердження освітньої програми Фізична культура і спорт другого рівня вищої освіти.pdf (91.1 Kb)

18. Про затвердження навчального плану за ОП Фізична культура і спорт другого рівня вищої освіти.pdf (93.6 Kb)

19. Про затвердження гаранта ОП Компютерне моделювання фізичних процесів.pdf (91.4 Kb)

20. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради навчально-методичним матеріалам.pdf (100 Kb)

21. Про затвердження Положення про роботу сервісу ХДУ 24.pdf (92.4 Kb)

22. Про затвердження Положення про інформаційну політику ХДУ.pdf (91.4 Kb)

23. Про затвердження Положення про ВЗАІКІ.pdf (91.7 Kb)

24. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.pdf (91.2 Kb)

25. Про рекомендацію студентів на отримання стипендій Президента України та Верховної Ради України.pdf (94.4 Kb)

26. Про затвердження навчальних планів Офісу доуніверситетської підготовки.pdf (92.3 Kb)

27. Про внесення змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році.pdf (93.8 Kb)

28. Про рекомендацію Блинової О.Є. до присвоєння почесного звання.pdf (89.4 Kb)

29. Про рекомендацію Воропай Н.А. до нагородження.pdf (88.7 Kb)

30. Про рекомендацію Глухова І.Г. до нагородження.pdf (89.4 Kb)

31. Про рекомендацію Барановської О.В. до нагородження.pdf (88.7 Kb)

32. Про рекомендацію Вінника М.О. до нагородження.pdf (89 Kb)

33. Про рекомендацію Малишевої Д.О. до нагородження.pdf (88.7 Kb)

34. Про рекомендацію Гоштанар І.В. до нагородження.pdf (88.1 Kb)