Протокол № 8 від 24.02.2020

Оновлено: 27.02.2020

1. Про атестацію Гончаренко Т.Л. на присвоєння вченго звання доцента.pdf (73.1 Kb)

2. Про атестацію Еделєва О.С. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (72 Kb)

3. Про внесення змін до структури ХДУ.pdf (80.7 Kb)

4. Про перейменування відокремлених структурних підрозділів ХДУ.pdf (68.7 Kb)

5. Про затвердження нових редакцій Положення про Генічеський фаховий коледж та Бериславський фаховий педагогічний коледж.pdf (69.5 Kb)

6. Про затвердження Правил прийому на навчання до Генічеського медичного училища та Бериславського педагогічного коледжу.pdf (69.3 Kb)

7. Про внесення змін до Положення про приймальну комісію ХДУ.pdf (68.3 Kb)

8. Про внесення змін до Показників діяльності НПП.pdf (68.3 Kb)

9. Про затвердження Положення про критерії преміювання НПП ХДУ.pdf (142.8 Kb)

10. Про затвердження Положення про освітню програму ХДУ.pdf (67.7 Kb)

11. Про затвердження Положення про підготовку доктора філолофії та доктора наук у ХДУ.pdf (67.1 Kb)

12. Про затвердження Кодексів академічної доброчесності здобувача вищої освіти та науково-педагогічного працівника ХДУ.pdf (68.4 Kb)

13. Про затвердження складу редколегії збірника Педагогічні науки.pdf (150 Kb)

14. Про визнання результатів підвищення кваліфікації НПП.pdf (147.4 Kb)

15. Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради ХДУ.pdf (72.2 Kb)

16. Про затвердження Порядку ХДУ визнання результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті.pdf (67.4 Kb)

17. Про затвердження структури Силабусу.pdf (66.1 Kb)

18. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради навчально-методичним матеріалам.pdf (91.4 Kb)

19. Про внесення змін до Положення про академічну мобільність студентів ХДУ.pdf (69.3 Kb)

20. Про реалізацію програм щодо міжнародної академічної мобільності студентів ХДУ.pdf (154 Kb)

21. Про подання проєктних заявок від Херсонського державного університету.pdf (148.3 Kb)