Протокол № 12 від 25.06.2020

Оновлено: 10.11.2020

1. Про атестацію Вінника М.О. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (67 Kb)

2. Про атестацію Єрмакової-Черченко Н.О. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (67 Kb)

3. Про атестацію Кушнір Н.О. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (67 Kb)

4. Про атестацію Суворової Т.М. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (66.5 Kb)

5. Про обрання Бєлєхової Л.І. на посаду професора кафедри.pdf (63.1 Kb)

6. Про обрання Сидорович М.М. на посаду професора кафедри.pdf (63.4 Kb)

7. Про обрання Смульського В.Л. на посаду професора кафедри.pdf (62.7 Kb)

8. Про обрання Співаковської Є.О. на посаду професора кафедри.pdf (63.6 Kb)

9. Про обрання Самаріна А.М. на посаду доцента кафедри.pdf (64.1 Kb)

10. Про обрання Онопрієнко А.Д. на посаду викладача кафедри.pdf (63.6 Kb)

11. Про результати перевірки на унікальність кваліфікаційних робіт.pdf (64.4 Kb)

12. Про перегляд та оновлення освітніх програм всіх рівнів вищої освіти.pdf (63.9 Kb)

13. Про затвердження Порядку опитування учасників освітнього процесу та стейкхолдерів.pdf (61.1 Kb)

14. Про затвердження Положення про гаранта та групу забезпечення ОП.pdf (62 Kb)

15. Про затвердження навчальних планів на 2020-2021 н.р..pdf (62.1 Kb)

16. Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисцплін на 2020-2021 н.р..pdf (61.6 Kb)

17. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради навчально-методичним матеріалам.pdf (156.3 Kb)

18. Про внесення змін до складу редакційних колегій наукових видань ХДУ.pdf (187.3 Kb)

19. Про затвердження результатів підвищення кваліфікації НПП.pdf (134.2 Kb)

20. Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради ХДУ.pdf (83.3 Kb)

21. Про затвердження оновлених ОНП підготовки докторів філософії.pdf (67.6 Kb)

22. Про затвердження оновлених навчальних планів підготовки докторів філософії.pdf (68.1 Kb)

23. Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури.pdf (64.4 Kb)

24. Про зміну наукових керівників та уточнення тем дисертацій.pdf (66.3 Kb)

25. Про зміни в структурі Наукової бібліотеки ХДУ.pdf (63.6 Kb)

26. Про затвердження нової редакції Положення про Наукову бібліотеку ХДУ.pdf (62.9 Kb)

27. Про затвердження Положення про інтернаціоналізацію.pdf (59.5 Kb)

28. Про затвердження нової редакції Положення про академічну мобільність здобувачів.pdf (152.6 Kb)

29. Про впровадження Концепції діджиталізації ХДУ.pdf (74.9 Kb)

30. Про направлення на стажування науково-педагогічних працівників.pdf (66 Kb)

31. Про затвердження навчальних планів ЦДП.pdf (62 Kb)

32. Про внесення змін до Правил прийому для здобуття освіти в ХДУ в 2020.pdf (63.2 Kb)

33. Про затвердження Положення щодо порядку роботи центру Крим-Україна.pdf (62.5 Kb)

34. Про затвердження Положення щодо порядку роботи центру Донбас-Україна.pdf (62.9 Kb)

35. Про затвердження Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності.pdf (61.1 Kb)

36. Про затвердження Положення про художню раду ХДУ.pdf (63.9 Kb)

37. Про затвердження Положення про гуманітарну раду ХДУ.pdf (63.9 Kb)

38. Про затвердження Декларації корпоративної культури ХДУ.pdf (60.9 Kb)

39. Про затвердження Положення про студентське містечко ХДУ.pdf (62.2 Kb)

40. Про рекомендацію студентів на отримання стипендій Президента України та Верховної Ради України.pdf (64.7 Kb)