Протокол № 13 від 26.04.2021

Оновлено: 03.11.2021

1. Про виконання рішень вченої ради.pdf (88 Kb)

2. Про внесення змін до структури ХДУ.pdf (103.7 Kb)

3. Про обрання Ільїнської Н.І. на посаду професора.pdf (90.1 Kb)

4. Про обрання Кобця В.М. на посаду професора.pdf (90.9 Kb)

5. Про атестацію Кобця В.М. на присвоєння вченого звання професора.pdf (93.8 Kb)

6. Про атестацію Соловйова А.І. на присвоєння вченого звання професора.pdf (94.7 Kb)

7. Про атестацію Синякової К.М. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (93.7 Kb)

8. Про внесення змін до складу комісії з академічної доброчесності.pdf (87.5 Kb)

10. Про затвердження наукових напрямів і галузей знань.pdf (129.9 Kb)

11. Про визнання результатів підвищення кваліфікації.pdf (120.9 Kb)

12. Про надання науковим видання грифа вченої ради.pdf (94.7 Kb)

13. Про затвердження Положення про атестацію здобувачів третього рівня.pdf (91.6 Kb)

14. Про внесення змін до Положення про підготовку здобувачів третього рівня.pdf (95.1 Kb)

15. Про відрахування з докторантури.pdf (94.6 Kb)

16. Про затвердження Положення про сертифікатні програми.pdf (91.4 Kb)

17. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок і умови обрання ОК.pdf (92.1 Kb)

18. Про затвердження Порядку відрахування переривання навчання поновлення і переведення осіб.pdf (91.6 Kb)

19. Про затвердження Положення про підготовчі курси для слухачів з ТОТ.pdf (92.2 Kb)

20. Про затвердження уточнення тематики випускних робіт.pdf (200.8 Kb)

21. Про надання рекомендаційного грифа навчально-методичним посібникам.pdf (100.6 Kb)

22. Про затвердження Положення про електронні навчальні курси.pdf (91.5 Kb)

23. Про внесення змін та доповнень до Брендбуку ХДУ.pdf (91.8 Kb)

24. Про внесення змін до Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти.pdf (91.8 Kb)

25. Про результати опитування здобувачів за дисциплінами І семестру 2020-2021.pdf (95.8 Kb)

27. Про затвердження нової редакції Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.pdf (96.2 Kb)