Протокол № 11 від 27.03.2017

Оновлено: 25.01.2018

1. Про обрання на посади науково-педагогічних працівників.docx (17.1 Kb)

2. Про затвердження ОНП з підготовки докторів філософії.docx (17.2 Kb)

3. Про перейменування спеціальності 011 Науки про освіту.docx (16.9 Kb)

4. Про перевення аспірантів зі спеціальності 011 Науки про освіту.docx (16.6 Kb)

5. Про внесення змін в обсяги підготовки через аспірантуру.docx (16.8 Kb)

6. Про уточнення теми докторської дисертації Рускуліс.docx (17.1 Kb)

7. Про відкриття кафедри військової підготовки.docx (18.6 Kb)

8. Про затвердження структури факультету іноземної філології.docx (18.3 Kb)

9. Про затвердження Положення про комісію з питань оренди державного майна.docx (16.8 Kb)

10. Про затвердження програм вступних випробувань у 2017 році.docx (27.6 Kb)

11. Про реорганізацію ради молодих учених.docx (18.4 Kb)

12. Про затвердження звітів про стажування Васильева Воробйова.docx (18.3 Kb)

13. Про рекомендацію до друку альманаху Магістерські студії.docx (18.2 Kb)

14. Про рекомендацію до друку наукових праць.docx (18.6 Kb)

15. Про внесення змін у редколегію Інформаційні технології в освіті.docx (18.8 Kb)