Протокол № 13 від 27.06.2018

Оновлено: 23.10.2018

1. Про атестацію Тюхтенко Н.А. на присвоєння вченого звання професора.docx (16.9 Kb)

2. Про обрання Місяк Н.В. на посаду доцента.docx (16.6 Kb)

4. Про зміни в структурі університету.docx (19.4 Kb)

5. Про заходи збалансування доховної та витратної частин спецфонду універистету.docx (18.8 Kb)

6. Про затвердження фінансового плану СОТ Буревісник на 2018 рік.docx (17.6 Kb)

7. Про внесення змін до Правил прийому на навчання до ХДУ в 2018 році.docx (17.5 Kb)

8. Про затвердження вартості навчання здобувачів вищої освіти 2018 року вступу.docx (17.8 Kb)

9. Про затвердження вартості навчання в аспірантурі.docx (17.7 Kb)

10. Про затвердження оновлених Програм вступних випробувань до аспірантури.docx (18.6 Kb)

11. Про уточнення тем дисертацій та зміну наукових керівників.docx (17.9 Kb)

12. Про затвердження оновлених навчальних планів підготовки докторів філософії.docx (18.3 Kb)

13. Про затвердження робочих навчальних планів підготовки докторів філософії на 2018-2019.docx (18.5 Kb)

14. Про затвердження спеціалізацій ФТСО.docx (16.5 Kb)

15. Про відкриття спеціалізації Гігієна та здоровий спосіб життя.docx (16.3 Kb)

16. Про результати міжнародного стажування Петухової.docx (18.5 Kb)

18. Про результати міжнародного стажування Волкович.docx (18.5 Kb)

19. Про результати міжнародного стажування Гасюк Бесчасного.docx (18.5 Kb)

20. Про направлення на стажування Шебанової Казібекової.docx (19.2 Kb)

21. Про направлення на стажування Мохненка Федорчука Макаренка.docx (19.3 Kb)

22. Про направлення на стажування Капаруліна.docx (19.2 Kb)

23. Про реалізацію програм академічної мобільності.docx (21 Kb)

24. Про рекомендацію кандидатур студентів на стипендії.doc (28.5 Kb)

26. Про затвердження проєкту створення національного парку.docx (17.3 Kb)

27. Про затвердження дизайну паркової зони ХДУ.docx (17.4 Kb)

28. Про внесення змін до складу редакційних колегій.docx (18.8 Kb)

29. Про надання науковим виданням грифа вченої ради.docx (20.8 Kb)

30. Про затвердження ОПП Міжнародне право.docx (16.4 Kb)

31. Про рекомендацію до друку посібників і навчально-методичних матеріалів.docx (43 Kb)

32. Про затвердження бланку свідоцтва ЦДП.docx (17.1 Kb)

33. Про направлення студентки Маркелюк на стажування до літньої школи Польща.docx (19.5 Kb)