Протокол № 5 від 27.12.2018

Оновлено: 22.04.2019

1. Про атестацію Федяєвої М.С. на присвоєння вченого звання доцента.docx (16.8 Kb)

2. Про затвердження звіту з наукової та науково-технічної діяльності за 2018 рік.docx (16.7 Kb)

3. Про функціонування збірників наукових праць ХДУ.docx (18.4 Kb)

4. Про участь в науково-освітньому проєкті В пошуках турецьких флотилій.docx (17.3 Kb)

5. Про внесення змін до Положення про наглядову раду ХДУ.docx (20.5 Kb)

6. Про внесення змін до складу наглядової ради ХДУ.docx (20 Kb)

7. Про внесення змін до Статуту ХДУ.docx (23.7 Kb)

8. Про затвердження Положення про соціально-психологічну службу ХДУ.docx (20 Kb)

9. Про затвердження тем дисертацій аспірантам і докторантам.docx (21.2 Kb)

10. Про реалізацію програм щодо міжнародної академічної мобільності студентів.docx (27.4 Kb)

11. Про результати стажування Лаврикової О.В..doc (34 Kb)

12. Про результати стажування Мойсієнка І.І..doc (33.5 Kb)

12. Про результати стажування Мойсієнка І.І..doc (33.5 Kb)

13. Про результати стажування Пермінової Л.А..doc (34.5 Kb)

14. Про результати стажування Базилевич Н.В..doc (35 Kb)

15. Про присвоєння звання Почесний працівник ХДУ Прохоренкову В.М..doc (34 Kb)

16. Про рекомендацію до друку посібників і навчально-методичних матеріалів.doc (49 Kb)

17. Про надання науковим видання грифа вченої ради.doc (39.5 Kb)

18. Про рекомендацію до друку альманаху Магістерські студії.doc (32.5 Kb)