Протокол № 3 від 28.09.2020

Оновлено: 11.03.2021

1. Про атестацію Лимаренко Л.І. на присвоєння вченого звання професора.pdf (98 Kb)

2. Про атестацію Бесчасного С.П. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (98.6 Kb)

3. Про атестацію Головченка І.В. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (98.7 Kb)

4. Про атестацію Шкуропат А.В. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (118.4 Kb)

5. Про делегування повноважень директорам коледжів.pdf (92.7 Kb)

6. Про аудиторний фонд університету та раціональне управління ним.pdf (97 Kb)

7. Про внесення змін до складу редакційних колегій наукових фахових видань.pdf (98 Kb)

8. Про надання грифа затвердження науковим фаховим виданням.pdf (108.1 Kb)

9. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р..pdf (100.3 Kb)

10. Про результати опитування студентів за дисциплінами 2 семестру 2019-2020 н.р..pdf (102 Kb)

11. Про внесення змін до Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти.pdf (101.1 Kb)

12. Про внесення змін до Положення про академічну мобільність НПП.pdf (100.2 Kb)

13. Про реалізацію програм щодо міжнародної академічної мобільності студентів.pdf (156 Kb)

14. Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення процедури таємного голосування.pdf (96.1 Kb)

15. Про затвердження Положення про голову вченої ради ХДУ.pdf (94.2 Kb)

16. Про зміни й доповнення до Положення про кваліфікаційну роботу здобувачів.pdf (95.8 Kb)

17. Про затвердження Положення про додаткові умови щодо навчання осіб.pdf (97.1 Kb)

18. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради посібникам і навчально-методичним матеріалам.pdf (107.4 Kb)

19. Про рекомендацію Буряк В.Г. до вступу в докторантуру.pdf (93.2 Kb)

20. Про попередню експертизу дисертацій здобувачів.pdf (103.1 Kb)

21. Про відрахування та переведення аспірантів ХДУ.pdf (102 Kb)

22. Про уточнення тем дисертаційних робіт та зміну наукових керівників.pdf (108.8 Kb)

23. Про зміну індивідуального плану аспірантам ХДУ.pdf (92.9 Kb)

24. Про атестацію докторантів другого року підготовки.pdf (97.9 Kb)

25. Про звітування викладача Чаури Н.С. про наукове стажування.pdf (96.6 Kb)

26. Про затвердження ключових показників діяльності ЦДП.pdf (149.7 Kb)

27. Про затвердження Положення про Центр довузівської підготовки та роботи з іноземцями.pdf (100.2 Kb)

28. Про затвердження навчального плану підготовки іноземних громадян.pdf (92.7 Kb)

29. Про затвердження програм підвищення кваліфікації.pdf (94.5 Kb)

30. Про створення археологічного музею ХДУ.pdf (96.2 Kb)

31. Про затвердження Переліку дисциплін вільного вибору на 2020-2021 н.р..pdf (100.4 Kb)

32. Про затвердження гарантів освітніх програм.pdf (96.6 Kb)

33. Звіт про роботу навчально-тренувального центру ХДУ.pdf (94 Kb)