Протокол № 3 від 29.10.2018

Оновлено: 05.04.2019

1. Про затвердження перспективного плану розвитку ХДУ на 2018-2023 рр..docx (16.5 Kb)

2. Про затвердження показників діяльності науково-педагогічних працівників університету.docx (17.1 Kb)

3. Про затвердження Положення про наглядову раду ХДУ.doc (30 Kb)

4. Про склад наглядової ради ХДУ.docx (19.3 Kb)

5. Про атестацію Петренко В.С. на присвоєння вченого звання доцента.docx (16.7 Kb)

6. Про обрання Водотики С.Г. на посаду професора.docx (16.4 Kb)

7. Про обрання Коника О.О. на посаду професора.docx (16.4 Kb)

8. Про обрання Шермана М.І. на посаду професора.docx (16.4 Kb)

9. Про обрання Бутенко Н.І. на посаду доцента.docx (16.6 Kb)

10. Про обрання Шипка А.Л. на посаду доцента.docx (16.6 Kb)

11. Про затвердження тематики дипломних робіт студентів СВО магістр (1,4 роки).docx (15.6 Kb)

12. Про затвердження тематики дипломних робіт студентів СВО магістр ЦПО.docx (18.7 Kb)

13. Про зміну, уточнення тем дисертаційних досліджень та зміну наукових керівників.docx (21.3 Kb)

14. Про зміну наукових спеціальностей аспірантів.docx (19.6 Kb)

15. Про переведення аспірантки Ільницької на бюджетну форму навчання.docx (19 Kb)

16. Про затвердження Положення про офіс управління проєктами ХДУ.doc (32.5 Kb)

17. Про рекомендацію Песчаненка і Кобця на комісію НАЗЯВО.doc (31 Kb)

18. Про результати стажування Мохненка Макаренка Федорчука.doc (34 Kb)

19. Про результати стажування Юріної Ю.М..doc (32.5 Kb)

20. Про направлення на стажування Мойсієнка І.І..doc (33 Kb)

21. Про рекомендацію студентів на призначення обласних стипендій.doc (33 Kb)

22. Про рекомендацію до друку посібників і навчально-мтеодичних матеріалів.doc (71.5 Kb)

23. Про надання науковим видання грифа вченої ради.doc (36 Kb)

24. Про присвоєння звання Почесний професор ХДУ.doc (38.5 Kb)

25. Про заснування періодичного друкованого видання Інсайт психологічні виміри суспільства.doc (41 Kb)

26. Про направлення на стажування Федяєвої В.Л. та Федяєвої М.С..doc (34 Kb)