Протокол № 12 від 30.03.2021

Оновлено: 03.11.2021

1. Про виконання рішень вченої ради ХДУ.pdf (88.4 Kb)

2. Інформаційний звіт про роботу прес-центру за І квартал 2021 року.pdf (89.5 Kb)

3. Про атестацію Яковлевої С.Д. на присвоєння вченого звання професора.pdf (96.6 Kb)

4. Звіт Вінника М.О. про діяльність на посаді проректора з фінансово-господарської та науково-педагоігчної роботи.pdf (89.6 Kb)

5. Звіт Пилипенка І.О. про діяльність на посаді декана.pdf (88.7 Kb)

6. Про затвердження принципів пріоритетності з розподілу навчального навантаження між НПП.pdf (127.1 Kb)

7. Про затвердження нової редакції Порядку виявлення та запобігання академічному плагіату.pdf (96.7 Kb)

8. Про затвердження нової редакції Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ.pdf (95.6 Kb)

9. Про затвердження нової редакції Положення про Комісію з питань академічної доброчесності ХДУ.pdf (95.7 Kb)

10. Про затвердження Положення про групу сприяння академічній доброчесності ХДУ.pdf (91.6 Kb)

11. Про внесення змін до складу редакційної колегії збірника Педагогічні науки.pdf (96.3 Kb)

12. Про надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради ХДУ.pdf (130.6 Kb)

13. Про атестацію наукової роботи стипендіата Дармостука В.В..pdf (87.8 Kb)

14. Про підготовку до акредитації PhD-програм у 2021 році.pdf (113.5 Kb)

15. Про утворення разової спеціалізованої ради зі спеціальності 015 Професійна освіта.pdf (98.4 Kb)

16. Про уточнення тем дисертаційних досліджень.pdf (103.2 Kb)

17. Про затвердження оновлених програм вступних випробувань до аспірантури у 2021 році.pdf (117.9 Kb)

18. Про затвердження програм вступних випробувань у 2021 році.pdf (93.2 Kb)

19. Про зміни в освітньому процесі ХДУ з 2021 року.pdf (102.8 Kb)

21. Про затвердження Положення про курсову роботу ХДУ.pdf (91.4 Kb)

22. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради навчальним посібникам.pdf (121 Kb)

23. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт.pdf (91.3 Kb)

25. Про затвердження Порядку ХДУ про облікування та прийняття на баланс нематеріальних ресурсів.pdf (92.6 Kb)

26. Про затвердження Порядку оснащення аудиторій для змішаного навчання.pdf (90.6 Kb)

27. Про затвердження фінансового звіту органів студентського самоврядування ХДУ.pdf (92.4 Kb)

28. Про затвердження кошторису органів студентського самоврядування ХДУ на 2021 рік.pdf (91.4 Kb)