Протокол № 6 від 30.11.2020

Оновлено: 11.03.2021

1. Про обрання Гунько Н.О. на посаду завідувача кафедри.pdf (115.7 Kb)

2. Про обрання Давидова О.В. на посаду завідувача кафедри.pdf (96.2 Kb)

3. Про обрання Климович С.М. на посаду завідувача кафедри.pdf (97.2 Kb)

4. Про обрання Раковича В.В. на посаду завідувача кафедри.pdf (97.1 Kb)

5. Про обрання Бойка М.Ф. на посаду професора.pdf (96.4 Kb)

6. Про обрання Мальчикової Д.С. на посаду професора.pdf (95.9 Kb)

7. Про обрання Ходосовцева О.Є. на посаду професора.pdf (96.6 Kb)

8. Про атестацію Орленко О.В. на присвоєння вченого звання професора.pdf (98.8 Kb)

9. Про атестацію Кузьміної М.С. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (98.4 Kb)

10. Про зміни в структурі ХДУ.pdf (100.4 Kb)

11. Про перерозподіл аудиторного фонду між факультетами.pdf (123.3 Kb)

12. Про внесення змін до складу редколегії журналу Інсайт.pdf (124.9 Kb)

13. Про надання грифа затвердження науковим фаховим виданням.pdf (111.2 Kb)

14. Про затвердження результатів виконання НДР № М59-2020.pdf (99.1 Kb)

15. Про затвердження нової редакції Положення про систему рейтингового оцінювання.pdf (98.8 Kb)

16. Про проходження попередньої експертизи дисертації.pdf (94.1 Kb)

18. Про внесення змін до Положення про освітню програму.pdf (99.6 Kb)

19. Про укрупнення освітніх програм.pdf (110.4 Kb)

20. Про уточнення тематики кваліфікаційних робіт.pdf (96 Kb)

21. Про зміну гарантів освітніх програм.pdf (93.4 Kb)

22. Про надання рекомендаційного грифа посібникам і навчально-методичним матеріалам.pdf (110.2 Kb)

23. Про надання рекомендаційного грифа альманаху Магістерські студії.pdf (92 Kb)

24. Про внесення змін і доповнень до брендбуку ХДУ.pdf (96.3 Kb)

25. Про введення посади проректора з інноваційної діяльності.pdf (95 Kb)