Протокол № 15 від 31.05.2021

Оновлено: 03.11.2021

1. Про виконання рішення вченої ради.pdf (88.1 Kb)

2. Про атестацію Гавловської А.О. на присвоєння вченого звання доцента.pdf (93.1 Kb)

3. Про затвердження складу групи сприяння академічній доброчесності ХДУ.pdf (98.1 Kb)

4. Про зміни у складі редакційних колегій наукових фахових видань.pdf (97.9 Kb)

5. Про надання науковим виданням грифа вченої ради ХДУ.pdf (92.6 Kb)

6. Про внесення змін до Положення про преміювання НПП.pdf (100.3 Kb)

7. Про перегляд оновлення ОП.pdf (94 Kb)

8. Про затвердження навчальних планів на 2021-2022.pdf (91.1 Kb)

9. Про затвердження переліку дисицплін вільного вибору на 2021-2022.pdf (94.1 Kb)

10. Про узгодження даних в інформаційних системах.pdf (93.9 Kb)

11. Про надання рекомендаційного грифа вченої ради навчально-методичним посібникам.pdf (97.8 Kb)

12. Про зміни та доповнення до Положення про освітню програму.pdf (140.8 Kb)

13. Про внесення змін до Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності НПП.pdf (95.7 Kb)

14. Про затвердження результатів рейтингового оцінювання НПП кафедр факультетів.pdf (94.7 Kb)

15. Про відповідність кадрового забезпечення новим ліцензійним умовам.pdf (98 Kb)

17. Про погодження ОПП Туризм Генічеського фахового коледжу.pdf (91.1 Kb)

18. Про відкриту заяву вченої ради ХДУ.pdf (89.6 Kb)

19. Про скасування конкурсної пропозиції за ОП 292 Міжнародні економічні відносини.pdf (92.9 Kb)