Оновлено: 18.03.2021

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ДЕЛЕГАТІВ

Конференції трудового колективу ХДУ на 2017-2022 рр.

(затверджено наказом ХДУ від 24.01.2017 № 16-Д, внесено зміни наказом ХДУ від 13.09.2017 № 579-Д, від 17.01.2018 № 26-Д, від 27.04.2018 № 340-Д, від 03.09.2018 № 671-Д, від 29.12.2018 № 1117-Д, від 27.12.2019 № 1130-Д, від 08.09.2020 № 810-Д, 30.12.2020 № 1315-Д) 

 1. Анісімова Олена Едуардівна – к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти.
 2. Арустамова Нателла Артемівна – директор Наукової бібліотеки.
 3. Барановська Олена Володимирівна – помічник ректора.
 4. Баштецька Анастасія Вячеславівна – студентка факультету психології, історії та соціології.
 5. Бережний Геннадій Вікторович – провідний фахівець АГЧ.
 6. Бєляєв Юрій Іванович – радник ректора.
 7. Білоус Марина Богданівна – керівник відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 8. Бибик Тетяна Григорівна – студентка факультету української й іноземної філології та журналістики.
 9. Блах Валерія Сергіївна – к.п.н., доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова.
 10. Блинова Олена Євгенівна  – завідувач кафедри загальної та соціальної психології.
 11. Бокій Каріна Олександрівна – студентка факультету культури і мистецтв.
 12. Васильєва Наталія Олегівна – к.б.н., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії.
 13. Вертяшкін Роман Віталійович – студент факультету фізичного виховання та спорту.
 14. Вінник Максим Олександрович – проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи.
 15. Возний Сергій Степанович – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.
 16. Волошин Олександр Володимирович – керівник служби охорони.
 17. Воропай Наталія Анатоліївна – учений секретар університету.
 18. Галіченко Максим Володимирович – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.
 19. Гасюк Олена Миколаївна – завідувач кафедри біології людини та імунології.
 20. Гладкова Рита Яківна – в.о. завідувач кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова.
 21. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту.
 22. Головачова Альона Ігорівна – студентка факультету комп’ютерних наук,  фізики та математики.
 23. Головченко Ігор Валентинович – голова первинної профспілкової організації викладачів і співробітників університету, к.б.н., доцент кафедри біології людини та імунології.
 24. Голяка Сергій Кіндратович – к.б.н., доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.
 25. Гончаренко Тетяна Леонідівна – декан факультету комп’ютерних наук, фізики та математики.
 26. Горлова Анастасія Василівна – к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти.
 27. Городинська Інна Володимирівна – к.п.н., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.
 28. Гоштанар Ірина Вікторівна – декан факультету української й іноземної філології та журналістики.
 29. Грекова Анна Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Генічеського фахового коледжу.
 30. Григорків Анна Костянтинівна – студентка медичного факультету.
 31. Гунько Наталія Олександрівна – завідувач кафедри музичного мистецтва.
 32. Гурова Антоніна Іванівна – завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії.
 33. Давидов Олексій Віталійович – завідувач кафедри географії та екології.
 34. Дука Микола Сергійович – студент факультету бізнесу і права.
 35. Еделєв Олександр Сергійович – к.н. з фізичного виховання, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту.
 36. Заболотська Ольга Олександрівна – завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання.
 37. Захаров Олексій Олексійович – студент факультету біології, георгафії та екології.
 38. Зінченко Світлана Андріївна – студентка факультету бізнесу і права.
 39. Зик Олена Ігорівна – студентка факультету психології, історії та соціології.
 40. Ізмайлова Оксана Андріївна – викладач кафедри німецької та романської філології.
 41. Ільїна Наталія Володимирівна – доцент кафедри спеціальної освіти.
 42. Казаннікова Олена Василівна – доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти.
 43. Казанчан Андрій Аркадійович – доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.
 44. Карпінська Анастасія Олександрівна – студентка факультету української й іноземної філології та журналістики.
 45. Кіщенко Юлія Володимирівна – в.о. завідувача кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики.
 46. Костюк Андрій Михайлович – директор Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського.
 47. Климович Світлана Миколаївна – в.о. завідувача кафедри української філології та журналістики.
 48. Кобець Віталій Миколайович – проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи.
 49. Коваль Вікторія Юріївна – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
 50. Козлова Анастасія Юріївна – студентка педагогічного факультету.
 51. Корнішева Тетяна Леонідівна – доцент кафедри музичного мистецтва.
 52. Коробова Ірина Володимирівна – к.п.н., професор кафедри фізики та методики її навчання.
 53. Коршун Тетяна Василівна – завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології.
 54. Костючков Сергій Карпович – професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології.
 55. Котова Ольга Володимирівна – к.ф.-м.н., доцент кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу.
 56. Котрубенко Катерина Ігорівна – студентка педагогічного факультету.
 57. Крапівнікова Анастасія Віталіївна – студентка факультету бізнесу і права.
 58. Кузнецов Сергій Володимирович – проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної  роботи.
 59. Кузовова Наталя Миколаївна – завідувач кафедри історії, археології та методики викладання.
 60. Кушнір Наталія Олександрівна – проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи.
 61. Лаврикова Оксана Валентинівна – проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної  роботи та комунікаційних технологій.
 62. Лазарук Валерія Євгенівна – студентка педагогічного факультету.
 63. Левченко Микола Григорович – декан факультету культури і мистецтв.
 64. Лимаренко Лідія Іванівна – завідувач кафедри культурології.
 65. Мальчикова Дар’я Сергіївна – професор кафедри географії та екології.
 66. Михайленко Галина Миколаївна – доцент кафедри історії, археології та методики викладання.
 67. Мойсієнко Іван Іванович – завідувач кафедри ботаніки.
 68. Москова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти.
 69. Мохненко Андрій Сергійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та підприємництва.
 70. Олексенко Володимир Павлович – професор кафедри української філології та журналістики.
 71. Омельчук Сергій Аркадійович – перший проректор.
 72. Орленко Олена Владиславівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 73. Парасочкіна Ксенія Вікторівна – начальник юридичного відділу.
 74. Песчаненко Володимир Сергійович – завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
 75. Пермінова Людмила Аркадіївна – завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова.
 76. Петухова Любов Євгенівна – декан педагогічного факультету.
 77. Пилипенко Ігор Олегович – декан факультету біології, географії та екології.
 78. Поліщук Ірина Євгенівна – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.
 79. Попова Ірина Михайлівна  – головний бухгалтер.
 80. Попович Ігор Степанович – професор кафедри психології.
 81. Попович Тетяна Анатоліївна – к.тех.н., доцент кафедри хімії та фармації.
 82. Правоторова Ольга Михайлівна – д.ю.н., професор кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.
 83. Пришва Олесь Борисович – в.о. завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання.
 84. Раєвська Ірина Миколаївна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти.
 85. Ракович Віталій Володимирович – завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.
 86. Рембецька Ольга Віталіївна – доцент кафедри української філології та журналістики.
 87. Рехліцька Алла Євгенівна – завідувач кафедри хореографічного мистецтва.
 88. Речицький Олександр Наумович – в.о. завідувача кафедри хімії та фармації.
 89. Риженко Ірина Миколаївна – в.о. завідувача кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності.
 90. Савченко Ольга Юріївна – асистент кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова.
 91. Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти.
 92. Саінчин Олександр Сергійович – завідувач кафедри галузевого права.
 93. Самойленко Анастасія Валентинівна – студентка факультету української й іноземної філології та журналістики.
 94. Самсакова Ірина Владиленівна – керівник музейно-архівного центру.
 95. Солдатова Світлана Миколаївна – завідувач кафедри німецької та романської філології.
 96. Соловйов Андрій Ігорович – декан факультету бізнесу і права.
 97. Соломахін Андрій Федорович – доцент кафедри української філології та журналістики.
 98. Співаковський Олександр Володимирович – ректор університету.
 99. Стратонов Василь Миколайович – професор кафедри галузевого права.
 100. Стрикаленко Євгеній Андрійович – завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту.
 101. Ступіна Ельвіра Зекіївна – в.о. завідувач кафедри медицини.
 102. Тавровецька Наталія Іванівна – завідувач кафедри практичної психології.
 103. Таточенко Володимир Іванович – завідувач кафедри алгебри, геометрії та  математичного аналізу.
 104. Терешенко Наталя Віталіївна – доцент кафедри хореографічного мистецтва.
 105. Толубець Галина Олегівна – директор Генічеського фахового коледжу.
 106. Тюхтенко Наталія Анатоліївна – професор кафедри економіки, менеджменту та адміністрування.
 107. Ушкаренко Юлія Вікторівна – завідувач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування.
 108. Форостян Анатолій Федорович – к.п.н., доцент кафедри культурології.
 109. Ходосовцев Олександр Євгенович – д.б.н., професор кафедри ботаніки.
 110. Цапів Алла Олексіївна – к.філол.н., доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики.
 111. Чала Катерина Вікторівна – студентка педагогічного факультету.
 112. Чепеляк Олександра Олександрівна – студентка факультету фізичного виховання та спорту.
 113. Чмут Анна Володимирівна – к.е.н., старший викладач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування.
 114. Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, історії та соціології.
 115. Шахман Наталія Володимирівна – декан медичного факультету.
 116. Шебанова Віталія Ігорівна – д.психол.н., професор кафедри практичної психології.
 117. Штепенко Олександра Геннадіївна – завідувач аспірантури та докторантури.
 118. Юрчук Юрій Юрійович – викладач кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти.
 119. Якимчук Дмитро Михайлович – доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 120. Яковлева Світлана Дмитрівна – завідувач кафедри спеціальної освіти.