Склад вченої ради ХДУ на 2020-2025 рр.

Оновлено: 26.03.2021

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджено наказом ХДУ від 16.10.2020 р. № 987-Д, внесено зміни наказом від 30.12.2020 № 1316-Д, наказом від 25.03.2021 № 378-Д)

 1. Арустамова Нателла Артемівна – директор Наукової бібліотеки ХДУ.
 2. Бєляєв Юрій Іванович – радник ректора, кандидат філологічних наук, професор, голова Конференції трудового колективу ХДУ.
 3. Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор.
 4. Болгар Анастасія Сергіївна – студентка факультету української й іноземної філології та журналістики.
 5. Вінник Максим Олександрович – проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України.
 6. Воропай Наталія Анатоліївна – учений секретар ХДУ, кандидат педагогічних наук, доцент.
 7. Гладкова Рита Яківна – в.о. завідувача кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова, кандидат філологічних наук, доцент.
 8. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук, доцент.
 9. Головченко Ігор Валентинович – голова профкому викладачів та співробітників ХДУ, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та імунології людини.
 10. Голяка Сергій Кіндратович – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, кандидат біологічних наук.
 11. Гончаренко Тетяна Леонідівна – декан факультету комп’ютерних наук, фізики та математики, кандидат педагогічних наук, доцент.
 12. Гоштанар Ірина Вікторівна – декан факультету української й іноземної філології та журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент.
 13. Григорків Анна Костянтинівна – голова студентської ради медичного факультету.
 14. Заболотська Ольга Олександрівна – завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор.
 15. Кіщенко Юлія Володимирівна – доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, кандидат педагогічних наук, доцент.
 16. Костюк Андрій Михайлович – директор Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету.
 17. Кузнецов Сергій Володимирович – проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, доцент кафедри культурології, кандидат філологічних наук, Заслужений працівник культури України..
 18. Кузьменков Сергій Георгійович – професор кафедри фізики та методики її навчання, доктор фізико-математичних наук, професор.
 19. Кушнір Наталія Олександрівна – проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 20. Левченко Микола Григорович – декан факультету культури і мистецтв, професор кафедри культурології, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник культури України.
 21. Лимаренко Лідія Іванівна – завідувач кафедри культурології, доктор педагогічних наук, доцент.
 22. Майба Анна Миколаїівна – голова студентського парламенту ХДУ.
 23. Мальчикова Дар’я Сергіївна – проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, доктор географічних наук, професор
 24. Мандич Тамара Михайлівна – аспірантка, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.
 25. Мохненко Андрій Сергійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та підприємництва, доктор економічних наук, професор.
 26. Новікова Катерина Сергіївна – голова студентської ради соціально-психологічного факультету.
 27. Олексенко Володимир Павлович – професор кафедри української філології та журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 28. Омельчук Сергій Аркадійович – перший проректор, доктор педагогічних наук, доцент.
 29. Орленко Олена Владиславівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент.
 30. Парасочкіна Ксенія Вікторівна – начальник юридичного відділу.
 31. Пермінова Людмила Аркадіївна – завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, кандидат педагогічних наук, професор.
 32. Петухова Любов Євгенівна – декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 33. Пилипенко Ігор Олегович – декан факультету біології, географії та екології, доктор географічних наук, професор
 34. Поліщук Ірина Євгенівна – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент.
 35. Попова Ірина Михайлівна – головний бухгалтер ХДУ.
 36. Руденко Ангеліна Андріївна – голова профкому студентів та аспірантів ХДУ.
 37. Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 38. Соловйов Андрій Ігорович – декан факультету бізнесу і права, доктор економічних наук, доцент.
 39. Співаковський Олександр Володимирович – ректор університету, доктор педагогічних наук, професор.
 40. Стратонов Василь Миколайович – професор кафедри галузевого права, доктор юридичних наук, професор.
 41. Ступіна Ельвіра Зекіївна – доцент кафедри медицини та фізичної терапії, кандидат медичних наук.
 42. Толубець Галина Олегівна – директор Генічеського фахового коледжу Херсонського державного університету.
 43. Ходосовцев Олександр Євгенович – професор кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 44. Шапошникова Ірина Василівна – декан соціально-психологічного факультету, доктор соціологічних наук, професор.
 45. Шахман Наталія Володимирівна – декан медичного факультету, кандидат медичних наук, доцент.
 46. Штепенко Олександра Геннадіївна – завідувач аспірантури та докторантури, доктор філологічних наук, доцент.
 47. Яковлева Світлана Дмитрівна – завідувач кафедри спеціальної освіти, доктор психологічних наук, доцент.