Berislav Specialty Pedagogical College named after V.F. Benkovsky

Updated: 8/4/2022

Бериславський фаховий педагогічний коледжімені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету – це сучасний заклад фахової передвищої освіти, що відповідає вимогам суспільства.

На сьогодні коледж є відокремленим структурним підрозділом Херсонського державного університету.

Сьогодні коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів із галузі знань 01 Освіта за спеціальностями:

– 012 «Дошкільна освіта» з додатковими кваліфікаціями «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп», «Вихователь дошкільного закладу та організатор музичної діяльності в дошкільному закладі».;

– 013 «Початкова освіта» з додатковими кваліфікаціями «Вчитель початкових класів з правом викладання іноземної мови», «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями», «Керівник спортивних секцій і клубів»,«Вчитель фізичної реабілітації», «Вчитель інформатики в початкових класах».

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст” та освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра студенти мають можливістьпродовжити навчання за освітнім рівнем бакалавра з відповідного напряму підготовки на старших курсах Херсонського державного університету.

 

Офіційний сайт Бериславськького фахового педагогічного коледжуімені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету.

New Document Module

Updated: 12/31/2020

New Document Module

Updated: 8/4/2022

Пирожок Галина Юріївна

New Contacts Module

Юридична адреса: 74300, м. Берислав, Херсонська обл., вул. Слобідська, 45 

Фактична адреса: вул. Шевченка, 14, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

Пошта: bfk@ksu.ks.ua

Phone: 050 739 63 75
Email: