Бухгалтерія

Оновлено: 11.07.2022


БУХГАЛТЕРІЯ,

є структурним підрозділом Херсонського державного університету, підпорядкований ректорові. У своїй роботі бухгалтерія керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, Статутом Херсонського державного університету, Положення про бухгалтерію ХДУ.doc (89 Kb)

Діяльність підрозділу полягає в забезпеченні ведення бухгалтерського обліку, складанні на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності університету, здійсненні заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан, здійсненні контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРІЇ:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, здійснення платежів;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності;

6) здійснює поточний контроль за:

 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 • правильністю зарахування та використання власних надходжень університету;

7) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

8) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

9) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни її працівників;

10) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами університету, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог  бюджетного законодавства.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД БУХГАЛТЕРІЇ:

Попова Ірина Михайлівна – головний бухгалтер.

Сундрунова Наталя Анатоліївна – заступника головного бухгалтера;

 Грицуняк Наталія Олександрівна - заступника головного бухгалтера

 Суханова Євгенія Вікторівна - заступника головного бухгалтера

 • Багненко Вікторія Володимирівна - провідний бухгалтер
 • Барбашина Світлана Олександрівна – провідний бухгалтер
 • Вдовиченко Наталія Миколаївна -  провідний бухгалтер
 • Деркач Тамара Миколаївна -  провідний бухгалтер
 • Касаткіна Анна Павлівна – провідний бухгалтер
 • Кубік Світлана Вікторівна - бухгалтер 2 категорії
 • Ляшенко Людмила Анатоліївна - провідний бухгалтер
 • Овчаренко Наталія Іванівна - провідного бухгалтера
 • Павленко Маргарита Борисівна - провідний бухгалтер
 • Порядіна Ірина Юріївна - провідний бухгалтер
 • Потуля Ірина Миколаївна – провідний бухгалтер
 • Скурська Ольга Іванівна - провідний бухгалтер
 • Танигіна  Олена Олександрівна  - провідний бухгалтер
 • Цвєткова Олександра Володимирівна - бухгалтер 1 категорії
 • Чабаненко Олена Миколаївна - провідний бухгалтер
 • Швець Наталя Володимирівна - провідний бухгалтер
 • Шубенко Надія Володимирівна - провідний бухгалтер

ГРАФІК РОБОТИ:

з понеділка по четвер

з 8.30 до 17.15

п’ятниця

з 8.30 до 16.00

Обідня перерва з 12.00 до 12.30

Для отримання інформації з питань, що стосуються оренди , зберігання, спимання та передачі матеріальних цінностей університету звертатися:

Електронна адреса:  

Контактна інформація

Бухгалтерія
Email: