Загальний відділ

Оновлено: 11.07.2022

Кадровий склад:

Присяжна Світлана Анатоліївна – в.о. керівника загального відділу;

Павленко Олена Валентинівна – провідний фахівець загального відділу;

Пироженко Наталя Олексіївна – провідний фахівець загального відділу;

Яковлєва Олена Францівна – провідний фахівець загального відділу;

Середенко Тамара Юріївна – провідний фахівець загального відділу;

Нікішенко Вікторія Миколаївна – фахівець загального відділу.

Загальний відділ –  структурний підрозділ університету, який підпорядковується безпосередньо ректорові. Керівництво роботою загального відділу здійснює керівник відділу.

Загальний відділ у своїй діяльності керується:

-                     законами і постановами Верховної Ради України;

-                     актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

-                     нормативними актами МОН України;

-                     Статутом університету;

-                     правилами внутрішнього розпорядку університету;

-                     наказами та вказівками керівництва університету та діючою Інструкцією з діловодства в університеті, яка затверджена наказом ректора від 01.10.2019 № 754-Д (далі - Інструкція з діловодства);

-                     Інструкцією з діловодства за зверненням громадян в Херсонському державному університеті;

-                     планом-регламентом роботи університету.

e-mail: