Цапів Алла Олексіївна

Оновлено: 11.12.2022

Цапів Алла Олексіївна

Посада: проректорка з міжнародної, соціально-гуманітарної й науково-педагогічної роботи; професорка кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова; заступниця головного редактора Наукового вісника Херсонського вісника державного університету Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»; учена секретарка спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 при Херсонському державному університеті із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня 10.02.04 – германські мови
Науковий ступінь: доктор філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови)
Учене звання: доцент  

Покликання на профіль:  

 Коло наукових інтересів: наратологія, англійськомовні художні тексти для дітей, мультимодальна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвопоетика.

Основні публікації

Дисертація:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.02.04 – германські мови) «Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах XIX–XX століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти»;

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (10.02.04 – германські мови) «Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей» 

Науково-практичні конференції: 

 1. PALA 2016 Conference In/Authenticity styles: language, discourse and contexts (Кальярі, 2016),
 2. 5th Global conference on linguistics and foreign language teaching (Анталія, 2017), 
 3. Second International conference on pragmatics and philosophy (Лісабон, 2018),
 4. Second International conference on pragmatics and philosophy (Лісабон, 2018),
 5. IALS 2018 Symposium: Text Image Music: Crossing the Borders (Краків, 2018),
 6. IALS 2019 Wor(l)ds  (Рейкьявік, 2019),
 7. Філологічні науки в III тисячоріччі (Будапешт, 2016, 2018, 2019),
 8. Лінгвістика XXI століття: здобутки та перспективи (Херсон, 2019),
 9. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»  (Київ, 2019),
 10. Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС (Румунія, Мая-Баре, 2019). 
 11. Інтермедіальність на перетині наукових парадигм : ретроспектива і сучасність (КНЛУ, Київ, 20−21 травня 2021)
 12. IALS 2021 A Game of Theories (Вільнюс, 2021)
 13. Multimodality and Transmediality: Cognitive, Pragmatic, and Semiotic Vantages (Харків, 2022).
 14. “Applied Linguistics-3d: Language, It, Elt”, (Житомир, 2022)

 Усеукраїнські конференції 

 1. Поетика художнього тексту (Херсон, 2018),
 2. V Таврійські філологічні читання (Херсон, 2018),
 3. «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, 2018),
 4. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу (Житомир, 2019),
 5. Лінгвістичні обрії XXI сторіччя (Херсон, 2019).  

Конференція з міжнародною участю

 1. «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2020). 
 2. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» (25 листопада 2020 Київський університет імені Бориса Грінченка); 
 3. ІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами», (3 грудня 2020 року, Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Київська область, Україна); 
 4. Інтенсивний онлайн-курс "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА, (Київський університет імені Бориса Грінченка) (12–14 листопада 2020 р.); 
 5. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція науковців, студентів і молодих учених «Актуальні питання теоретичної та прикладної лінгвістики» м. Полтава ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (Полтавський інститут економіки і права, кафедра філології та соціально-гуманітарних дисциплін 10 грудня 2020 року), 
 6. Міжнародна науково-практична конференція для перекладачів, молодих учених і студентів “Індустрія перекладу: теорія в дії” (TITA 2020), в онлайн-режимі (11-12 грудня 2020 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут філології, кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови та EU funded project association4u – “Support for the implementation of the Eu-Ukraine association agreement phase ii”; 
 7. Перший віртуальній міжнародній конференції зі сталої освіти SEVIC 2020 (sevic.org), організованій Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (11-13 грудня 2020 року)

Неформальна / інформальна освіта:

 1. Сертифікат про проходження інтенсивного онлайн-курсу "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА (12–14 листопада 2020 р.), (1 кредит ЄКТС).
 2. Сертифікати учасника семінару «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», що проходив за ініціативи Проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національної команди експертів з реформування вищої освіти» (від 18 листопада 2020 р.) (0,2 кредити ЄКТС).
 3. Сертифікат Всеукраїнської наукової онлайн конференції Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека (AtomsHub–Нова Українська школа) (1 кредит ЄКТС).
 4. Сертифікат підвищення кваліфікації за видом «вебінар» з теми: «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу» (0,2 кредити ЄКТС від 10.11.2020 ) (Всеосвіта).
 5. Online EMI Teacher Development Programme (40 hours), University of Leicester (Great Britain)  (12 вересня 2022 – 19 жовтня 2022);
 6. Editorial School for Journal Editors  (15 hours) (4-6 жовтня,  2022), Польська Академія Наук, Варшава (Республіка Польща)

Робота зі студентами:

1)  Назва студентського наукового об’єднання: “Наратологічні дослідження у когнітивному та культурологічному вимірах” (керівник – доц. Цапів А.О.).
2)  Конкурсні роботи: Керівництво науковою роботою Гусак Анастасії Дмитрівни «Феміністичні казкові наративи: гендерний та наративний аспекти (на матеріалі казкових наративів про Попелюшку) » – 1 місце у  II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання).
3)  Член комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) (2019-2020 рр.).
4)  Одноосібні публікації студентів:

Керівництво науковими публікаціями студентів

Стажування: Чорноморський національний університет імені Петра  Могили 01.12.2016, серія МК № 000024. Дата звіту 05.12.2016

2022 рік – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра англійської філології. Тема «Вивчення досвіду міжнародного співробітництва в аспекті викладацької та перекладознавчої діяльності викладача закладу вищої освіти»

2022 рік – Поморська Академія, м. Слупськ (Республіка Польща). Тема стажування «Вивчення досвіду міжнародного співробітництва закладів вищої освіти країн ЄС»

Почесні нагороди/подяки/грамоти: почесна грамота ХДУ за ефективне керівництво науковою роботою студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р. із романо-германських мов і літератур (з методикою їх викладання); почесна грамота за вагомий внесок у розвиток університету, сумлінну працю та з нагоди 98-ї річниці ХДУ;  Почесна грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2020 р.).

Додаткова інформація:

Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:

1. Коваленко Романа Вікторовича «Вербалізація концептів WAR/ВІЙНА PEACE/МИР в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі», поданої на присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (Спеціалізована вчена рада К 17.051.02 у Запорізькому національному університету, 2015 рік).
2. Кузьменко Анастасії Олексіївни з теми  «Лінгвоспецифічні  властивості  інфантичних  віршованих  текстів (на матеріалі англомовних творів для дітей дошкільного віку)» (Спеціалізована вчена рада К 17.051.02 у Запорізькому національному університету, 2017 рік).
3. Скобнікової Оксани Володимирівни  «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах». (Спецрада Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2020 рік ).
4. Бучіна Катерина Володимирівна «Німецькомовна фольклорна бувальщина: когнітивно‑дискурсивний підхід» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія  (Спецрада ДФ 64.051. 009  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 2021 рік).
5. Івченко Наталя Сергіївна  «Карнавалізований екодискурс  (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів)»  (Спецрада ДФ 64.051. 070  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 2021 рік)

Спікер на Всеукраїнському Форумі вищої освіти-2021 (24.04.2021): ділилася успішним кейсом створення Офісу іншомовної освіти ХДУ.