Remote quarantine hour

Updated: 10/29/2021

Карантин «COVID-19» Викладачам та студентам ХДУ про дистанційне навчання

Постанова КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19


Наказ МОН У від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню короно вірусу COVID - 19» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19


Лист МОН 1/9-154 від 11.03.2020  "Про рекомендації щодо запровадження карантинних заходів"

https://mcusercontent.com/dfd5553f7eca49c6470a38bc4/files/9333d3f3-726f-4e00-8f75-033b63e8c4d2/1_9_154.pdf


Тимчасовий порядок проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку

https://naqa.gov.ua/акредитація/


Лист ХОДА "Про тимчасове призупинення освітнього процесу"

Лист ХОДА про карантин.pdf (165.8 Kb)


Наказ Херсонського обласного управління освіти від 12.03.2020 № 5 «Про призупинення освітнього процесу у закладах освіти Херсонської області»

Наказ ХОУО про призупинення освітнього процесу.pdf (822.3 Kb)


Наказ Херсонського державного університету від 12.03.2020 № 276-Д «Про виконання заходів щодо запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19, в університеті»

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/.docx?id=76ea0342-d16e-4189-977a-47e9c1291a35


Розпорядження проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи від 13.03.2020 № 56 "Про  організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2019-2020 н.р."

Розпорядження № 56.docx (16.2 Kb)


Наказ Херсонського державного університету від 23.03.2020 № 300-Д «Про підготовку до дистанційного проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку у ІІ семестрі 2019-2020 н.р."

Наказ 300-Д.docx (20 Kb)


Розпорядження проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи  від 23.03.2020 № 57 «Про забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання під час карантину»

Розпорядження № 57.doc (34 Kb)


Наказ Херсонського державного університету від 24.03.2020 № 301-Д "Про виконання навчального навантаження під час карантину за дистанційною формою"

Наказ № 301-Д.doc (56 Kb)


Наказ Херсонського державного університету від 24.03.2020 № 302-Д "Про виконання організаційних заходів щодо запобігання поширенню оронавірусу COVID-19 в університеті"

№ 302-Д про виконання оргзаходів щодо запобігання поширенню коронавір. в університеті.docx (15 Kb)


Розпорядження ректора від 24.03.2020 № 23 "Про роботу редакційних колегій наукових видань університету в період карантину"

Розпорядження від 24.03.2020 № 23.doc (43 Kb)

Наказ Херсонського державного університету від 27.03.2020 № 317-Д "Про організацію роботи університету в період карантину"

Наказ від 27.03.2020 № 317-Д.docx (19.2 Kb)


Розпорядження першого проректора від 31.03.2020 № 4 "Про інформальну освіту науково-педагогічних працівників університету в пе"ріод карантину"

Розпорядження від 31.03.2020 № 4.doc (77.5 Kb)


Лист МОН від 27.03.2020 №1-9-178 Про завершення 2019-2020 навчального року.pdf (3.4 Mb)


Розпорядження від 02.04.2020 № 25 Про організацію та проведення засідання ректорату в онлайн-режимі

№ 25 Про організацію та проведення засідання ректорату в онлайн-режимі.docx (15 Kb)

№ 25 Коротка інструкція.docx (15.5 Kb)

№ 25 Для мобильних пристроїв.docx (177.2 Kb)


Розпорядження від 03.04.2020 № 11 Про використання шаблонів електронної Google таблиці

№ 11 про використання шаблонів електронної Google таблиці (Перелік покликань).docx (14.4 Kb)

№ 12 про внесення змін до №11 Про використання шаблонів.docx (14.3 Kb)


Наказ від 03.04.2020 № 328-Д Про забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання під час карантину

№ 328-Д про забезпечення самостійноі роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання екзамени заліки.doc (53.5 Kb)

№ 338-Д про внесення змін та доповнень до наказу № 328-Д Сам.робота.doc (34 Kb)


Розпорядження від 03.04.2020 № 61 Про організацію дистанційного проведення навчальної та виробничої практик у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

№ 61 про організацію дистанційного проведення навчальної та виробничоїпрактик карантин.docx (16.5 Kb)


Наказ від 07.04.2020 № 336-Д Про підготовку до проведення акредитації в дистанційному режимі у квітні 2020 року

№ 336-Д про підготовку до проведення акредитації в дистанційному режимі у квітні 2020 року.docx (18.2 Kb)

Уточнений план-регламент роботи ХДУ з урахуванням карантину до 11.05.2020 р.

Уточнений план-регламент.PDF (113.6 Kb)

Наказ від 10.04.2020 № 358-Д "Про організаційні заходи щодо дистанційного проведення практики студентів у ІІ семестрі 2019-2020 н.р."

Наказ від 10.04.2020 № 358-Д.docx (15.6 Kb)

Розпорядження проректора з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи від 16.04.2020 №5 "Про проведення дистанційного опитування студентів Херсонського державного університету"

Розпорядження проректора від 16.04.2020 № 5.docx (23.6 Kb)

Розпорядження ректора від 27.04.2020 №32 "Про анкетування здобувачів і НПП  щодо використання технологій дистанційного навчання в умовах карантину"

Розпорядження ректора від 27.04.2020 № 32.docx (14.9 Kb)

Наказ від 04.05.2020 № 404-Д "Про використання технологій дистанційного начання в освітньому процесі Херсонського державного університету"

Наказ від 04.05.2020 № 404-Д.doc (40 Kb)

Наказ від 15.05.2020 № 433-Д "Про організацію, внесення та збереження інформації з платформи ZOOM"

 Наказ № 433-Д.pdf (129.1 Kb)


УВАГА!!! Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи у період карантину розміщені на сторінках факультетів та кафедр ХДУ.

 


Закон України «Про вищу освіту» (редакція від 16.01.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Розділ IX. Організація освітнього процесу.

Стаття 49. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти


Наказ МОНУ від 25.04.2013 №466 (редакція від 21.08.2015) «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13


«Положення про дистанційне навчання в Херсонському державному університеті» (Наказ ХДУ від 14.02.2014 №140-Д) http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/quarantine.aspx


 «Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри Херсонського державного університету»  (Наказ ХДУ від 01.11.2019 №889-Д) http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx


«Положення про організацію освітнього процесу у Херсонському державному університеті» (Наказ ХДУ від 01.11.2019 №881-Д)

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx


Розпорядження Про організацію дистанційного навчання в університеті від 19.03.2020 № 9

№ 9 про організацію дистанційного навчання в університеті.docx (18.9 Kb)

№ 9 Додаток до розпорядження (викладач-студент).docx (13.5 Kb)


Наказ № 454-Д про організацію роботи університету на період карантину до 22.06.2020.docx (16.6 Kb)


Про організацію роботи університету з 01 червня 2020 року в умовах послаблення карантинних обмежень (Наказ від 28.05.2020 № 475-Д.docx).