Робота зі студентами

Оновлено: 26.01.2022

Оскільки важливе місце у науковій діяльності студентів посідає  відвідування ними створених на базі університету проблемних лабораторій, робота нашого відділу зі студентами забезпечує їх повну інтеграцію до науково-дослідницького процесу, а саме надає студентам можливість тісної співпраці з провідними фахівцями відділу та професорсько-викладацьким складом кафедри.

Отже, паралельно з навчанням, до відділу цифрової інфраструктури мають змогу працевлаштуватися кращі студенти та магістранти спеціальностей «Інформатика» та «Програмна інженерія».

Крім цього студенти вказаних спеціальностей можуть обирати відділ для проходження щорічної виробничої комп’ютерної практики.

За матеріалами науково-дослідних робіт, що проводяться на базі відділу, розробляються визначені програмою курсові та дипломні проєкти, публікуються статті та тези.

Щорічно студенти та магістранти виступають на всеукраїнських та міжнародних конференціях з доповідями, у яких представляють результати як своєї, так і науково-дослідної роботи відділу в цілому.

Окрім описаної вище діяльності на базі відділу працює творча група по підготовці здібних студентів до участі в олімпіадах з програмування. Окрім участі в олімпіадах студенти також допомагають у їх організації, підготовці та проведенні.

Практичні знання, набуті в процесі роботи у відділі, дають студентам змогу успішно проходити співбесіди у відомих компаніях, таких як DataArt, Logicify, Aricent, PostIndastria та ін.