Software tool for educational purposes "Terra Mathematics: Algebra, Grade 7"

Updated: 3/24/2014

Повна назва проекту (скорочена назва проекту) Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 7 клас»(«Терра Математика: Алгебра, 7 клас»)
Анотація (стислий опис) Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» призначено для комп’ютерної підтримки проведення уроків з алгебри у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів та використання учнями при самостійній роботі.
Розширений опис проекту

Основним призначенням програмно- методичного засобу «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» є використання його на уроках алгебри в 7 класі загальноосвітньої школи і в процесі самостійного вивчення учнями для наочної демонстрації навчального матеріалу та формування відповідних теоретичних знань та практичних умінь. Теми, які підтримує даний програмний продукт, повністю відповідають державній навчальній програмі:

• Рівняння.

• Цілі вирази.

• Перетворення цілих виразів.

• Системи лінійних рівнянь.

«Терра Математика: Алгебра, 7 клас» має два робочих місця: місце вчителя і місце учня. У програмно- методичному модулі «Підручник» викладено теоретичний матеріал , який в свою чергу доповнюється програмним модулем «Вправи». «Опорні конспекти» - бібліотека наочностей, призначених для демонстрації вчителем під час пояснення нового матеріалу. Програмний модуль «Задачник» служить бібліотекою завдань, які користувач може вирішувати в «Середовищі розв'язання». «Середовище розв'язання» є основним модулем ПМ кошти «Терра Математика: Алгебра, 7 клас», а також потужним інструментом. Основна функція даного модуля - перевірка правильності перетворень, виконаних користувачем. Вирішені завдання зберігаються в «Алгебраїчних задачах». Програмний модуль «Вирішувач» - це класичний модуль комп'ютерної алгебри. Модуль призначений для вирішення , тобто отримання відповіді стандартних завдань курсу «Терра Математика: Алгебра, 7 клас». «Калькулятор» призначений для вирішення типових задач, які вивчаються в рамках курсу алгебри 7 класу загальноосвітньої школи України. Програмний модуль «Графіки» призначений для вирішення завдань графічним способом. Результат роботи в даному модулі можна зберегти в «Графічних побудовах». Програмний модуль «Уроки» надають вчителям можливість заздалегідь готуватися до заняття. Учитель може сформувати урок з певної теми, використовуючи матеріали «Підручника» та «Опорних конспектів». Основним результатом виконання проекту стало створення Математичного ядра, яке використовується в «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» і дозволяє досягти якісно найвищого рівня навчання.

Автори Львов М.С., Співаковський О.В., Круглик В.С., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Грабовський А.Ю., Вінник М.О., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Пуляєв С.В., Кльонов Д.М., Блинов І.О., Сервуля М.Ю.