Публікації науковців Херсонського державного університету в наукометричних базах даних