Бібліометрика української науки

Оновлено: 06.09.2022

Бібліотека Вернадського подарувала усім нам додатковий інтерфейс для зручнішого пошуку профілів вітчизняних науковців у Google Академія. Інформаційно-аналітична система Бібліометрика української науки призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

"Бібліометрика української науки" функціонує в тестовому режимі. Її розвиток передбачає, насамперед, розширення інформаційно-ресурсної бази — повне охоплення наявних профілів і методичне сприяння їх створенню вченими та колективами, що дозволить одержати більш об'єктивну в статистичному плані картину стану науки в Україні.