Оновлено: 02.09.2021

Результати опитувань

Оновлено: 02.09.2021

Працівники відділу

Оновлено: 20.02.2020

Кількість відвідувань

Матеріали для обговорення

Актуальні опитування

Оновлено: 27.12.2022

Відповідно до Розпорядження ректора Херсонського державного університету, протягом січня 2023 року проходитиме опитування здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання щодо якості організації та змістового наповнення практик в ХДУ

З розпорядженням можна ознайомитися за покликанням: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/111.pdf?id=6c4ea9e0-2a02-4676-b967-09aea86b51c1  

Новини відділу забезпечення якості освіти


 • 12 грудня 2022 р.

  Про затвердження результатів опитування здобувачів усіх рівнів вищої освіти за освітніми компонентами ІІ семестру 2021/2022 н.р.

  Уведено в дію рішення вченої ради ХДУ від 28.11.2022 про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за освітніми компонентами ІІ семестру 2021/2022 н.р.

  Переглядів(38)   Детальніше

 • 31 серпня 2022 р.

  Наказом ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського від 30.08.2022 р. № 405-Д було затверджено результати рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів ХДУ.

  Ознайомитися із результатами рейтингування можна 


 • 9 серпня 2022 р.

  Результатати рейтингового оцінювання дільності НПП для ознайомлення

  09.08.2022 р.на засіданні рейингової комісії ХДУ було схвалено результати діяльності НПП за 2019-2021 рр.

  Ознайомится з рейтинговим оцінюванням діяльності НПП можна за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1Twg29Gfx2F8JFj8Cj2ZKNfBSA48QbvtZ/edit?usp=sharing&ouid=118295933154172940285&rtpof=true&sd=true

  Науково-педагогічним працівникам, що є учасниками рейтингування, до 16 серпня 2022 року в разі потреби подати апеляційні заяви щодо оскарження результатів рейтингового оцінювання до ВЗЯО в електронній формі на корпоративну пошту .


 • 29 червня 2022 р.

  Про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за освітніми компонентами І семестру 2021/2022 н.р.

  На засіданнях вченої ради університету протягом травня - червня 2022 р. було розглянуто та затверджено питання щодо результатів опитування здобувачів усіх рівняв вищої освіти за ОК І семестру 2021/2022 н.р.

  Переглядів(143)   Детальніше

 • 16 червня 2022 р.

  Про результати опитування здобувачів щодо якості організації та змістового наповнення практик

                19.05.2022 на засіданні науково-методичної ради університету розглядалось питання "Про результати опитування щодо якості організації та змістового наповнення практик
  здобувачів випускних курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання Херсонського державного університету"

                 16.06.2022 на засіданні науково-методичної ради університету розглядалось питання "Про результати опитування щодо якості організації та змістового наповнення практик
  здобувачів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання Херсонського державного університету"


  Переглядів(472)   Детальніше

 • 22 жовтня 2021 р.

  Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р.

  21 жовтня 2021 року на засіданні науково-методичної ради університету розглядалося питання про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. здобувачів денної та заочної форм навчання.

  Керівниця відділу забезпечення якості освіти ознайомила членів науково-методичної ради університету та гарантів освітніх програм з результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р.

  Переглядів(403)   Детальніше

 • 29 вересня 2021 р.

  Про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми компонентами ІІ семестру 2020/2021 н.р.

  27 вересня 2021 року на засіданні вченої ради університету розглядалося питання про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми компонентами ІІ семестру 2020/2021 н.р.

  Керівниця відділу забезпечення якості освіти ознайомила членів вченої ради університету із результатами проведеного опитування та подальшими можливостями щодо їх використання для підвищення якості освітніх програм.

  Переглядів(422)   Детальніше

 • 28 вересня 2021 р.

  Про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості організації та змістового наповнення практик

  16 вересня 2021 року на засіданні науково-методичної ради університету розглядалося питання про результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості організації та змістового наповнення практик.

  Керівниця відділу забезпечення якості освіти повідомила про результати цього опитування.

  Переглядів(415)   Детальніше

 • 22 вересня 2021 р.

  Про результати акредитації освітніх програм у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року

  30 серпня 2021 року на вченій раді розглядалося питання про результати акредитації освітніх програм у ІІ семестрі 2020/2021 н.р.

  Інформацію детально представлено у графіках, цифрах та таблицях. Аналіз експертних висновків дав змогу виділити сильні і слабкі сторони за кожним критерієм та сформувати рекомендації щодо подальшого вдосконалення освітнього процесу та середовища.  Гарантам освітніх програм І-ІІІ рівнів вищої освіти врахувати результати акредитацій та надані рекомендації в процесі удосконалення освітніх програм та з метою забезпечення їх якісної реалізації

  Переглядів(399)   Детальніше

 • 14 вересня 2021 р.

  Про реалізацію накопичувальної системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті

  20 серпня 2021 року на засіданні науково-методичної ради університету розглядалося питання про реалізацію накопичувальної системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті.

   Інформацію детально представлено у графіках та цифрах.

  Переглядів(528)   Детальніше