ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Оновлено: 23.04.2020

 В.о. завідувача кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

ВОРОПАЙ

НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

В.о. завідувача кафедри педагогіки дошкільної та початкової  освіти. Кандидат педагогічних наук, доцент. Член вченої ради факультету. Учений секретар ХДУ 

 


ПОЛЄВІКОВА
ОЛЬГА БОРИСІВНА


кандидат педагогічних наук, доцент,

відповідальна за організацію підготовки студентів факультету до олімпіад,

куратор 471; 481; 491 гр.

Ольга Борисівна – випускниця факультету педагогіки та методики початкового навчання Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської – переможець І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2000” у номінації «Учитель початкових класів», переможець міського конкурсу „Класний керівник: крок у ХХІ століття” (2001 рік), делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти від учителів Херсонщини.
Понад 15 років працювала за фахом. Захистила 24 квітня 2004 року в якості здобувача при Херсонському державному університеті кандидатську дисертацію з теми „Творчі вправи з мови та мовлення як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів” зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).
Коло наукових інтересів Полєвікової О.Б. охоплює лінгводидактичні аспекти формування професіоналізму майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти та вчителя початкових класів на засадах акмеології. Різні творчі підходи до вирішення цього питання висвітлені у більш як 200 наукових та науково-методичних публікаціях викладача.
01.04-30.04.13 пройшла стажування на кафедрі дошкільної освіти Барановицького державного педагогічного університету (м. Барановичі, Республіка Білорусь);
24.10.08-24.11.08 – стажування у Єв.Фрьобельсемінарі (м.Кассель, Німеччина).
23 квітня 2009 року Українська Академія акмеологічних наук обрала Полєвікову Ольгу Борисівну академіком по відділенню «Педагогічна акмеологія».


Авторські профілі дослідника у базах даних:


https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YpVDT8EAAAAJ


https://orcid.org/0000-0002-8144-1806

Друковані праці доцента Полєвікової О.Б.

 

КАЗАННІКОВА
ОЛЕНА ВАСИЛІВНА


кандидат психологічних наук, доцент,

керівник секції "Дитяча психологія", консультант Центру корекції та розвитку дитини, куратор 111М групи

Казаннікова О.В. – випускниця факультету теорії і методики початкового навчання Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н,К, Крупської.  Має 38-річний досвід трудової діяльності; працювала психологом Центру реабілітації дітей-інвалідів; здійснює консультування з проблем дитинства, аномалій розвитку, сімейної психології, співпрацює з Цюрупинським інтернатом для дітей-інвалідів; психолог суспільної організації «Катюша».


У 2008 році в Інституті психології ім. Г.С. Костюка захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6-8-річного віку» (спеціальність 19.00.07 - педагогічна і вікова психологія). Коло наукових інтересів: популяризація психологічних знань; діагностика проблем розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; діагностика аномалій розвитку; корекція проблем розвитку дітей; сімейне консультування.


Результатом наукових досліджень є навчально-методичні рекомендації та наукові публікації (понад 50) у фахових виданнях.


До 100-річчя ХДУ нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.


Авторські профілі дослідника у базах даних:


https://scholar.google.com.ua/citations?user=41xmxbQAAAAJ&hl=uk&authuser=1


https://orcid.org/0000-0002-7207-3749

Друковані праці доцента Казаннікової О.В.

ЛОСЬ

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук,

доцент  кафедри,

відповідальна за наукову роботу секції дошкільної освіти, відповідальна за сайт кафедри, куратор 212 М гр.

Закінчила Херсонський державний університет, здобувши спеціальність "Практичний психолог".

 У травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію з теми  «Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної сестри)» , 19.00.01. - загальна психологія, історія психології. Науковий керівник: Блінова О.Є., доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології.

У 2011 році пройшла стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті, на кафедрі педагогіки та психології (дошкільної); завідувач кафедри: професор Поніманська Т.І.

 У 2015 році - у Барановицькому державному педагогічному університеті (м.Барановичі, республіка Білорусь).

Має більше 42 друкованих праць, із них шість - у фахових виданнях ВАК України, дві - у збірнику наукових праць з імпакт-фактором.

Коло наукових інтересів: діагностика і корекція сфери взаємодії дитини і дорослого в умовах обмежених соціальних контактів, витоки девіантної поведінки, сімейне консультування.

У травні 2016 року пройшла стажування у Поморській академії (м. Слупськ, Польща).

Авторські профілі дослідника у базах даних:

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=mgRPWWMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0177-9381

https://publons.com/researcher/3433548/oksana-los/ 

Друковані праці

АНІСІМОВА
ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА


кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри,  член вченої ради факультету,
керівник секції дошкільної освіти, координатор «Освітнього центру Фрідріха Фребеля», відповідальна за міжнародні зв'язки кафедри

Куратор 112М групи

Анісімова Олена Едуардівна працює на кафедрі з 2010 року. Має більше 50 друкованих праць.

У жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію  з теми «Підготовка майбутніх вихователів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля», 13.00.04. - теорія і методика професійної освіти.  Науковий керівник: доктор педагогічних наук,  професор Петухова Л.Є.

Анісімова Олена Едуардівна у співавторстві з професором Петуховою Л.Є. є укладачем хрестоматії «Фребельпедагогіка», методичного посібника "Методика використання дидактичного матеріалу "Дари Ф.Фребеля" у роботі з дітьми дошкільного віку", ВЕБ-мультимедіа енциклопедії "Дари Фрідріха Фребеля".

У травні 2016 року пройшла стажування у Поморській академії (м. Слупськ, Польща).

У 2017 році у складі делегації з Херсонщини відвідала Фребельсемінар (м. Кассель, Німеччина) для продовження та зміцнення міжнародних партнерських відносин.

Член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 

Авторські профілі дослідника у базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7lM_eJQAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-9467-3975

 

ВОЛЯНЮК

АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 


Старший лаборант кафедри, аспірант 1 року навчання

спеціальності 015 "Професійна освіта"

Волянюк Анастасія Сергіївна працює на посаді старшого лаборанта кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти з 2018 року.

У 2017 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Початкова освіта», СВО "Бакалавр". У 2019 р. - СВО "Магістр" спеціальності "Початкова освіта".

Бере активну участь у роботі та організації конференцій різних рівнів. Має близько 10 друкованих праць. Редактор методичного посібника "Методика використання дидактичного матеріалу "Дари Ф.Фребеля" у роботі з дітьми дошкільного віку".

Є аспіранткою 1 року навчання спеціальності 015 "Професійна освіта" (науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Л.Є.Петухова).

 

Авторські профілі дослідника у базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=a_-p6d8AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-2890-4787

 

ЦЮПАК
ІРИНА МИКОЛАЇВНА

\

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри,

голова науково-методичної ради факультету, голова науково-методичного семінару секції дошкільної освіти, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених факультету, куратор 106 гр.

Цюпак Ірина Миколаївна – перша випускниця факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ напряму підготовки «Дошкільна освіта». Закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки та психології Херсонського державного університету.
У червні 2014 року захистила кандидатську дисертацію з теми: «Виховання дошкільників у вітчизняних навчально-виховних закладах Херсонщини (друга половина ХХ століття)»
(Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
  З листопада 2012 працює викладачем на постійній основі. Має 50 друкованих праць, з яких 15 надруковані у фахових виданнях. Автор навчально-методичного посібника "Динаміка виховного процесу в дошкільних закладах Херсонщини (ХХ століття)».

 

Авторські профілі дослідника у базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WXY-oXsAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-7427-8588

ФОМІНА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Кандидат психологічних наук, старший викладач

Куратор 107 групи.

 Авторські профілі дослідника у базах даних: 

https://scholar.google.com/citations?user=CImlrIAAAAAJ&hl=uk&authuser=2

https://orcid.org/0000-0002-3279-5245

 

 
 

 

Контакти

73000 м.Херсон,

вул.Університетська 27,
Херсонський державний університет,
Педагогічний факультет,
Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти (секція дошкільної освіти)
ауд. 206

Вн. тел.: 261
Email: