Участь у конференціях

Оновлено: 13.03.2020

Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова є організатором щорічних науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, на яких розглядаються актуальні питання сучасної педагогічної науки

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень», 10-11 квітня 2019 року

Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10-11 квітня 2019 р. – Херсон: Айлант, 2019. – 160 с.

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту» (2017 р.)», 22-23 березня 2018 року

Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.) / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. – Херсон: ХДУ, 2018. – 330 с. http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPedagPsychology/12.aspx

- Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи», 15-16 листопада 2017 року

Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи / Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції, (15-16 листопада 2017р, м. Херсон). –  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 280 с.

- Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід», 10-11 листопада 2016 року

Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід / Матеріали Всеукраїнської (з міжн. уч.) наук.-практ. конф.,  10-11  листопада  2016.  –  Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2016.   –  208 с.

- Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція: «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ціннісні виміри в освіті», 2009 рік.

- Всеукраїнська науково-практична конференція: «Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства», 2007рік.

- Всеукраїнська науково-практична конференція: «Історико-педагогічні дослідження: методологія, періодизація, методика», 2005 рік.

     

Новий Модуль Документ

Оновлено: 04.11.2019

Конференція 2018 р.

Оновлено: 26.02.2020

Науково-практична Інтернет-конференція

 «ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» (2017 р.)


Збірник тез конференції 2018 р. 

Програма конференції 2018 р.

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань