Теми для самостійного опрацювання

Оновлено: 26.03.2021

Сьогодні, в рамках проходження практики здобувачів третього науково-освітнього рівня,  Олександра Писларь, аспірантка третього року навчання, провела лекційне заняття з дисципліни "Психологія брехні" з теми: "Найбрехливіші сфери соціуму". Враховуючи сьогоденні умови, заняття було проведено за допомогою технологій дистанційного навчання.

 

Мета аспірантської практики - формування професійних компетентностей, необхідних для подальшої самостійної науково-педагогічної діяльності, одне з основних завдань - формування   психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи. Тому проведення лекційних і семінарських занять - невід'ємна частина практичної підготовки третього науково-освітнього рівня.

На лекційному занятті були присутні професорка кафедри Валентина Федяєва, доцент Віталій Щербина

 

Сьогодні на кафедрі педагогіки, психології  й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова розпочалася науково- педагогічна практика аспірантів 3- го року навчання із засідання науково-методологічного семінару «Архівні джерела у методології сучасних педагогічних досліджень». У його роботі взяли участь викладачі кафедри, аспіранти , фахівці музейно-архівного центру університету. Розпочинаючи роботу, керівник семінару- професорка кафедри Валентина Федяєва, закцентувала увагу на сучасних підходах у використанні архівних матеріалів у педагогічних дослідженнях.  

У рамках заходу виступила провідна фахівчиня музейно-архівного центру, заслужена працівниця культури України Луїза Виноградова, познайомивши аспірантів із специфікою роботи в архівних установах, наголосила на здобутках у дослідженні історії і врорядкуванні джерел Державним архівом Херсонської області. 

Аспіранти ознайомилися з архівними особовими  справами викладачів університету, зокрема проф. Є.Петухова і першого декана педагогічного факультету О. Прилепського. 

Майбутні доктори філософії активно долучилися до обговорення важливих питань з методології  педагогічного дослідження , переконалися, що архівні документи- це ті джерела, що складатимуть основу їхнього наукового дослідження.


Шановні аспіранти І курсу, до Вашої уваги додаткові питання до екзамену з навчальної дисципліни: "Методологія та методи історико-педагогічного дослідження: нові підходи"

Індивідуальні консультації за телефоном: 067-551-50-34 - професор В. Федяєва

Завантажити файл

Шановні аспіранти ІІ курсу, до Вашої уваги додаткові питання до екзамену з навчальної дисципліни: "Педагогіка та психологія вищої школи"

Індивідуальні консультації за телефоном: 067-551-50-34 - професор В. Федяєва

Завантажити файл 

 Шановні аспіранти ІІІ курсу, до Вашої уваги додаткові питання до екзамену з навчальної дисципліни: "Джерельна база - основа наукового пошуку"

Індивідуальні консультації за телефоном: 067-551-50-34 - професор В. Федяєва

Завантажити файл

 

 

Шановні аспіранти!

          У зв’язку з карантином, надаємо інформацію щодо тем, які необхідно опрацювати самостійно здобувачам вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Пєтухова.

  Теми для самостійного опрацювання для здобувачів І курсу з навчальної дисципліни: «Методологія та методи історико-педагогічних досліджень: нові підходи» 

 Завантажити файл

 Теми для самостійного опрацювання для здобувачів ІІ курсу з навчальної дисципліни: «Дидактичні концепції в історичному вимірі: нові підходи»

Завантажити файл

Теми для самостійного опрацювання для здобувачів ІІ курсу з навчальної дисципліни: «Історія виховання»

Завантажити файл

Теми для самостійного опрацювання для здобувачів ІІІ курсу з навчальної дисципліни: «Джерельна база – основа наукового дослідження»

Завантажити файл

Теми для самостійного опрацювання для здобувачів ІІІ курсу  з навчальної дисципліни: «Освітній менеджмент»

Завантажити файл

 

Шановні аспіранти!! У процесі роботи над виконанням модуля самостійного вивчення за конкретною навчальною програмою, рекомендую доповнити список літератури тими джерелами, якими Ви  додатково користувалися, особливо новими, навіть дотичними. Одночасно опрацюйте самостійно тему "Дотичні джерела в джерельній базі наукового дослідження з історії педагогіки". 

                                                       Дякую за співпрацю!! З повагою В . Федяєва.