Силабуси. Навчально-методичне забезпечення кафедри

Оновлено: 21.10.2021

 

Денна форма навчання

1 курс

Математика 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1414  

Сучасний ІКТ інструментарій інструментарій в професійній діяльності 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1413

Основи культури і техніки мовлення

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3869

Українська мова (за професійним спрямуванням)

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1432

Іноземна мова

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160087 

Анатомія та фізіологія дітей та підлітків 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2855

                Основи природознавства              

   http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1417

           Вікова фізіологія і валеологія      

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1416          

2 курс

Логопсихологія з психолінгвістикою

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160034

Риторика та культура мовлення корекційного педагога

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4200

Методика навчання інформатики 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1418

Сучасна українська мова з практикумом

http://ksuonline.kspu.edu/enrol/index.php?id=4216

Українознавство з методикою навчання (соціолінгвістика, етнолінгвістика,

сучасний український правопис, основи мовленнєвої діяльності)

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4197

Виховання щасливої дитини

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158943

Мови національних меншин. Сучасна російська мова з практикумом

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158945

Іноземна мова фахового спрямування: практичний курс

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4202

Методика навчання математичної освітньої галузі

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1854

Основи природознавства з методикою

http://webnc.kspu.edu/pluginfile.php/3420

Іноземна мова

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160084

Іноземна мова фахового спрямування (Практичний курс, Історія англійської мови)

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160080

Анатомія, патологія слуху та мовлення

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4213

3 курс

Основи культури і техніки мовлення

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1441

 Українознавство з методикою навчання: українознавство. Демографія України

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2865

Українознавство з методикою навчання (соціолінгвістика, етнолінгвістика,

сучасний український правопис, література рідного краю)

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4198

Дошкільна лінгводидактика

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158950

Виховання щасливої дитини

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158944

Методика навчання іноземної мови

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4203

Спеціальна методика навчання математики

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4205

Методика навчання математичної освітньої галузі

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1854

Методика навчання української мови

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159525

4 курс

Культура мовлення і виразне читання

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2866

Шкільний курс інформатики з методикою навчання в початкових класах 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4210

Спецметодика навчання української мови

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160032

Методика навчання українознавства

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2868

Дошкільна лінгводидактика

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158954

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158956

 Методика навчання мов національних меншин. Методика навчання російської мови

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158951

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159011

Методика навчання математичної освітньої галузі

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1423

Методика навчання української мови 1 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159896

Методика навчання української мови 2 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159897

Іноземна мова фахового спрямування (Практичний курс, Теоретична граматика)

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160081

Магістри

1 курс

Технологія мовленнєво-ігрової діяльності дітей

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158958

Основи наукової комунікації іноземною мовою

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3311

Технологія математичної освітньої галузі у початковій школі

 http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2870

Технології мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159992

 

Заочна форма навчання

1 курс

 Основи культури і техніки мовлення

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3869

Математика 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1414  

Сучасний ІКТ інструментарій інструментарій в професійній діяльності 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1413

Методика навчання інформатики 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1418

Анатомія та фізіологія дітей та підлітків 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2855

     Основи природознавства              

   http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1417

       Вікова фізіологія і валеологія      

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1416   

2 курс

Мови національних меншин. Сучасна російська мова з практикумом

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158946

Дошкільна лінгводидактика (скорочений термін навчання) 1 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158947

Дошкільна лінгводидактика (скорочений термін навчання) 2 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158948

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень (скорочений термін навчання) 1 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159118

Методика навчання математичної освітньої галузі(скорочений термін навчання)

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1854

Анатомія, патологія слуху та мовлення

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4213

3 курс

Дошкільна лінгводидактика

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158953

Шкільний курс інформатики з методикою навчання в початкових класах 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4210

Методика навчання іноземної мови

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4203

Спеціальна методика навчання математики

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=4205

Методика навчання математичної освітньої галузі

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1854

Методика навчання української мови

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159893

4 курс

Культура мовлення і виразне читання

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2866

Спецметодика навчання української мови

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160033

Дошкільна лінгводидактика

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158955

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158957

Методика навчання мов національних меншин. Методика навчання російської мови

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158952

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159011

Методика навчання математичної освітньої галузі

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1423

Методика навчання української мови 1 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159898

Методика навчання української мови 2 семестр

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/159900

Формування вмінь розв’язування математичних задач у початковій школі    

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3160

Магістри 

1 курс

Технологія мовленнєво-ігрової діяльності дітей

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/158959

Основи наукової комунікації іноземною мовою

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=3311

Технологія математичної освітньої галузі у початковій школі

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2870

Технології мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

http://ksuonline.kspu.edu/pluginfile.php/160014