Креативні проєкти

Оновлено: 16.09.2020

Комп'ютерна програма "Web-мультимедіа "Фребельпедагогіка”надасть такі дидактичні можливості: доступ до інформації в будь-який зручний для студента та викладача час; виконання творчих завдань та перевірки своїх знань; дистанційний спосіб комунікації між викладачем і студентом; забезпечить краще ознайомлення з педагогічною спадщиною, оригінальною виховною системою відомого педагога, засновника першого дитячого садка Фрідріха Вільгельма Августа Фребеля; допоможе засвоїти методику роботи з «дарами» запропонованими Ф.Фребелем; навчить студентів вміло реалізувати свої знання; спонукатиме студентів опанувати виховну систему відомого педагога і вміло застосовувати її у роботі з дітьми.

 

Web-мультимедія енциклопедія «Історія педагогіки» - продукт інтеграції досягнень науки та інформаційних технологій, який має на меті розширити та визначити рівень історико-педагогічних знань, сформувати уміння та прагнення студентів використовувати інформаційно-комунікаційні технології у самоосвіті та подальшій професійній діяльності.

 

Web-мультимедія енциклопедія "Історія загальної та дошкільної педагогіки" - певна спроба створити компонент майбутнього освітнього середовища, у якому буде комфортно як викладачам, так і студентам, де нові інформаційні технології стануть служити такій традиційній, але дуже важливій дисципліні, як «Історія загальної та дошкільної педагогіки». Ми спробували, створюючи цю WEB-енциклопедію, не лише розширити за рахунок мультимедіа зміст курсу, але і створити структуру, що відповідає сучасним вимогам кредитно-модульної системи, включити до його складу сучасну WEB-систему оцінювання якості підготовки і самопідготовки студентів.

Освітній центр Фрідріха Фребеля20 жовтня відбулася урочиста церемонія відкриття «Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля»створення якого стало можливим завдяки зусиллям ректорату ХДУ після того, як у квітні 2009 року на базі факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ була офіційно зареєстрована Херсонська обласна громадська організація «Фрьобельтовариство».

Центр інтелектуального розвитку - сьогодні інтелектуальний розвиток людини є актуальним в сучасних умовах, в умовах розвитку інформаційного суспільства. Інтелектуальний розвиток є найважливішим компонентом діяльності людини. Для задоволення людських потреб у навчанні, спілкуванні, праці, вона повинна вміти сприймати світ, звертати увагу на різні види діяльності, обирати, обмірковувати, аналізувати і систематизувати отриману інформацію, формувати здатність до оволодіння і користування різними типами мислення, увагою, пам’яттю, уявою. Також не менш важливим є вміння робити правильні висновки, самоаналіз. Отже, виникає необхідність для цілеспрямованого та систематичного розвитку інтелектуальних здібностей. Саме тому на педагогічному факультеті Херсонського державного університету у 2018 році був створений Центр інтелектуального розвитку.

Діагностично-корекційний центр розвитку дитиниМетою діяльності Центру є максимальне сприяння психічному розвитку особистості кожної дитини, яка опинилась у колі уваги працівників Центру. Пріоритетними аспектами діяльності Центру є психолого-педагогічна підтримка дітей з ускладненою поведінкою, проблемами у навчанні, психологічна допомога дітям з особливими потребами, психолого-педагогічна підготовка дітей до школи. 

Сервіс “KSU Feedback” призначений для проведення анонімного або звичайного опитування за чітко визначеними критеріями серед певної кількості респондентів.

Меню