Керівництво факультету

Оновлено: 21.03.2023

Петухова Любов Євгенівна – декан факультету, доктор педагогічних наук, професор 

Цюпак Ірина Миколаївна - заступник декана з навчально-методичної роботи та практики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Горлова Анастасія Василівна – заступник декана з організаційної роботи та працевлаштування, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти, гарант ОП 013 Початкова освіта СВО Бакалавр

Юрчук Юрій Юрійович - заступник декана з дистанційної освіти, помічник декана з цифровізації, відповідальний секретар приймальної комісії ХДУ, викладач кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Воропай Наталія Анатоліївна - в.о. завідувача кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар університету, заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХДУ, гарант ОП 013 Початкова освіта СВО Магістр

Саган Олена Валеріївна - завідувач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Кабельнікова Наталія Володимирівна – завідувач кафедри спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми «Логопедія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Пермінова Людмила Аркадіївна - завідувач кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту ім. Є.І.Петухова, кандидат педагогічних наук, професор

Яковлева Світлана Дмитрівна - доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної освіти, гарант освітньо-професійної програми «Олігофренопедагогіка» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Швець Тетяна Анатоліївнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, гарант ОП 012 Дошкільна освіта СВО Магістр

Анісімова Олена Едуардівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти, гарант ОП 012 Дошкільна освіта СВО Бакалавр

Ільїна Наталія Володимирівна – помічник декана з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцентк кафедри спеціальної освіти, гарант освітньої програми «Логопедія» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта спеціалізацією 01 Логопедія

Ляшко Віра Віталіївна - заступник завідувача кафедри спеціальної освіти, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти, гарант освітньо-професійної програми «Олігофренопедагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Чабан Олена Вікторівна - керівник практики факультету; доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти

Голінська Тетяна Миколаївна - помічник декана з мистецької діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Раєвська Ірина Миколаївна - профорг факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти

Волянюк Анастасія Сергіївна - помічник декана з міжнародних звязків, викладач кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Родіонова Оксана Іванівна - методист відділення заочного навчання

 

Меню