Навчально-методична робота

Оновлено: 11.08.2022

Навчально-методична робота факультету

Провідним напрямом діяльності факультету є науково-методична робота.

Основною задачею є забезпечення належного рівня підготовки майбутніх фахівців початкової та дошкільної ланок освіти.  

 Навчально-методична рада факультету: 

-   проводить моніторинг якості знань студентів;

-   вивчає та аналізує навчально-методичну документацію факультету та кафедр;

-   вивчає, розглядає та рекомендує до друку навчально-методичні рекомендації, розроблені викладачами факультету;

-   розглядає питання впровадження в навчальний процес нових інноваційних методів і освітніх технологій навчання;

-   бере участь у підготовці та проведенні конференцій різного рівня;

-   координує навчально-методичну роботу кафедр і методичних кабінетів;

-   узагальнює та розповсюджує передовий досвід навчально-методичної роботи викладачів університету та провідних фахівців даних галузей. 

На факультеті працюють:

-   кабінети: навчально-методичний кабінет; логопедії;  дошкільної педагогіки; інформатики;

-   спеціалізовані аудиторії: педагогіки, естетичного виховання, природознавства, народознавства, методики викладання української мови.

-   Освітній центр Фрьобеля;

Всі вони мають навчальну та науково-методичну літературу, яка допомагає кращій підготовці студентів.