Оновлено: 01.11.2018

2015-2018 рр.

«Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем»
561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP

ERASMUS MASTIS.pdf (398.6 Kb)

http://mastis.pro/

Тривалість проєкту: 15 жовтня 2015 –  31 вересня 2019

Цільова група: студенти, PhD, LLL

Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція

Координатор:

Проф. Жан-Юг Шоша

Контакти: 

тел.: +33 6 78 98 12 06

факс: +33 4 72 71 98 44

е-адреса:

Партнерство:

 • Університет Ліон 2 ім. Люм’єра, Франція
 • Гвідо Карлі Міжнародний Незалежний Університет соціальних досліджень, Італія
 • Університет Мюнстера, Германія
 • Каунаський технологічний університет, Літва
 • Університет Марібор, Словенія
 • Університет Агдер, Норвегія
 • Технологічний університет Лулео, Швеція
 • Вища школа Ліхтенштейну
 • Італійська асоціація інформатики і автоматичного розрахунку
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, України
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Національний університет "Львівська політехніка", Україна
 • Вінницький національний технічний університет, Україна
  • Херсонський державний університет, Україна
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна
  • Міністерство освіти і науки України
  • Університет Дон’я Гориця, Чорногорія
  • Університет "Середземноморський" , Підгірці, Чорногорія
 

Мета та завдання проєкту:

Мета проєкту полягає  покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.

 Завдання проєкту:

 • удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;
 • модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних системах. Перегляд профілю компетентностей  та навчальних програм буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  національною рамкою кваліфікації;
 • створення  інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
 • забезпечення / модернізація навчально-лабораторної  інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем.
 • Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS  та Tuning методології.
 • Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
 • Поширення і використання результатів проєкту.
 • Забезпечення якості реалізації проєкту і досягнення запланованих результатів.

Очікувані результати:

https://mastis.pro/project-results/

 1. Удосконалено магістерську  програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.

Аналіз вимог щодо підготовки магістрів в галузі ІС

Анкета для роботодавців

Механізм удосконалення навчальної програми

 

 1. Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та   Національної кваліфікаційної рамки.

Профіль магістерської програми в галузі ІС

Опис нормативних дисциплін

Управління архітектурою підприємства

Розробка та впровадження ІС

Стратегія ІС

Безпека ІС

Бази даних та сховища даних

Управління проєктами ІС

Інновації та підприємництво в галузі ІС

ІТ інфраструктура

 

 1. Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану  навчальну програму на основі використання ECTS  та Tuning методології.
 2. Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.

MASTIS MOODLE online platform

 1. Результати проєкту поширені.

Звіт за періоди 1-3

Звіт за період 4

Звіт за період 5

 1. Технічні звіти:

першого періоду

другого періоду

третього періоду

четвертого періоду

п'ятого періоду

Координатор проєкту від України:

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, www.hneu.edu.ua

тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717

Відповідальна особа:

Професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,

Контакти:

тел: +380677596158; +380997218145,

e-адреса:

Основна мета проєкту – створення сучасної магістерської програми з «Інформаційних систем» в європейських та українських університетах для підвищення компетенцій випускників на ринку праці у відповідності до вимог роботодавців. проєкт розрахований на 3 роки (2015 – 2018 рр.) і складається з 6 етапів, за кожним з яких закріплені університети-учасники проєкту з України та ЄС.

Завдання проєкту:

 1. Удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.
 2. Оновлення поточної навчальної програми в області інформаційних систем відповідно до вимог Болонського процесу і нових розробок в області інформаційних технологій.
 3. Розробка, впровадження та ліцензування нової спеціальності.
 4. Розвиток інноваційного академічного середовища за програмою інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, Long Life Learning (навчання упродовж життя).
 5. Забезпечення / модернізація лабораторій для вивчення інформаційних систем.

Партнери:

 • University Lyon2 (France)
 • Guido Carli Free International University for Social Studies (Italy)
 • University of Muenster (Germany)
 • Kaunas University of Technology (Lithuania)
 • University of Maribor (Slovenia)
 • University of Agder (Norway)
 • Lulea University of Technology (Sweden)
 • University of Liechtenstein (Liechtenstein)
 • Italian Association for Informatics and Automatic Calculation (Italy),
 • University Donja Gorica (Montenegro)
 • University "Mediterranean" Podgorica (Montenegro)
 • Ministry of Education and Science of Ukraine (UA)
 • Simon Kuznetz Kharkiv National University of Economics (UA)
 • National Technical University of Ukraine “KPI”(UA)
 • Lviv Polytechnic National University(UA)
 • Vinnytsia National Technical University(UA)
 • Kherson State University(UA)
 • National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (UA)