Оновлено: 08.12.2021

 Черненко Ірина Євгенівна

 ORCID 

 SCOPUS 

 Citation Metrics (Google Scholar)


Освіта:

  1986 р. -  Херсонський державний педагогічний інститут.  Спеціальність: фізика та математика

 1998 р. -   Аспірантура при Херсонському національному технічному університеті


Мови:

українська, російська, англійська

 

Посада:

Херсонський державний університет. Заступниця декана факультету комп'ютерних наук, фізики та математики, старша викладачка  кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженеріїії

 

 Професійний досвід:

 • 1986р. - 1989р. – вчитель зош № 41;
 • 1989р. - 2010р. - викладач кафедри інформатики Херсонського державного педагогічного університету;
 • 1989р. - 2010р. - старший викладач кафедри інформатики Херсонського державного університету.

 

 Стажування:

 

Проєкти:


 Курси що викладаються:  Наукові інтереси: 
 • теорія груп,
 • розробка методичного забезпечення для математичних систем навчального призначення,
 • методика викладання математики з використанням ІКТ.


Публікації:

 1. Неперіодичні 2-породжені групи, що є розширеннями деякої квазіцентральної підгрупи за допомогою групи кватерніонів. Доповіді НАН України. Зб. наук. пр. - Київ – 2005. - № 8.-С.11-12.
 2. About periodic extensions of quasicentral subgroups by the quaternion group of order Матер. V міжнар. алгебр. конф. в Україні. – Одеса.- 2005.-С.23.
 3. Інформаційні технології в управлінні кафедрою. Географічні інформаційні системи в аграрних університетах: Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції . Збірник наукових праць.- Херсон: Айлант, 2007.-С.185-189
 4. Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас” Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 190 с.   (ст.174 - 177)
 5. Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас”
 6. 6. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 156 с.    (125 - 129)
 7. Доповідь на науково-практичному семінарі:
 8. «Розширення деяких підгруп за допомогою групи кватерніонів» Червень, 2008
 9. Четверта міжнародна науково-практична конференція
 10. «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальнихзакладах»
 11. Навчально-методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Програмування на Delphi Pascal” / Шишко Л.С. / Херсон: Видавництво ХДУ. 2004.– 44 с.
 12. Інформаційні технології в управлінні кафедрою. Географічні інформаційні системи в аграрних університетах: Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції . Збірник наукових праць.- Херсон: Айлант, 2007.-С.185-189
 13. Розробка автоматизованої системи управління кафедрою. / Шишко Л.С., Кобицький  Є.О. , Ткачук І.М. / Пошук молодих. Вип.6. Зб. мат. Всеукр. студ. наук-практ. конф. «Проектування навчального середовища к методична проблема» - Херсон: Вид. ХДУ, 2007. – С.62-64.4.  Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас” Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – C.174 – 177.
 14. Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас” / Шишко Л.С. /  Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. –C.  125-129 с.
 15. Методичні особливості контролю знань у педагогічному програмному засобі “Aлгебра, 8 клас” / Шишко Л.С. / Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 3. - Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С.161-168.
 16. Про формування професійної інформаційної культури майбутнього вчителя математики / Шишко Л.С. / Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип. 6. - Херсон: Вид. ХДУ. 2010. – С.79-85.
 17. Вивчення алгебри у 7-9 класах з використанням програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей” / Шишко Л.С. /Матер. Конф. ІКТ в освіті, дослідженнях та індустр. додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань. - Херсон: Вид. ХДУ. 2011. – С.133-134.
 18. Досвід впровадження в навчальний процес комп’ютерних систем для формування активної математичної діяльності учня  / Шишко Л.С. / Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 11. - Херсон: Вид. ХДУ. 2012. – С.68-72.
 19. Програмування: Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки:6.040201 “Математика”, 6.040203 “Фізика” / Львов М.С., Зайцева Т.В., Шишко Л.С. / Херсон Айлант: Видавництво ХДУ, 2012.– 192 с.
 20. Про організацію контролю знань як зворотного зв’язку в системах комп’ютерної математики навчальної призначення / Львов М.С. , Шишко Л.С./ Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 16. - Херсон: Вид. ХДУ. 2013. – С.29-42.
 21. Інформаційна система навчального призначення з математики як засіб формування професійної спрямованості навчання студентів ІТ спеціальностей / Шишко Л.С. , Козловський Є.О. / Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць/ ред. кол.: Співаковський О.В. (гол. ред.) та ін. ].  - Херсон: Вид-во ХДУ. - 2016. – Вип. 26. - С.166-176.
 22. Systems of computer mathematics for educational purposes as the means of reception of procedural knowledge /  M. Lvov, L. Shishko, E. Kozlovsky / CEUR Workshop Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, P. 215-130.
 23. Mathematical Models of Supporting the Solution of the Algebra Tasks in Systems of Computer Mathematics for Educational Purposes / M. Lvov,
  L. Shishko, E. Kozlovsky / CEUR Workshop Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018,  P. 472-487
 24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» /  Львов М.С., Співаковський О.В. та ін. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» №52886 від 30.12.2013
 25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» / Львов М.С., Співаковський О.В та ін. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» №52883 від 30.12.2013
 26. Мультимедійна інформаційна система навчального призначення як засіб вивчення математики / Шишко Л.С. , Козловський Є.О.,Борисенко К.І.  Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2019)», (Херсон 11-14 вересня 2019 р.) / Херсон: ХДМА, 2019. – С. 75 – 78.
 27. Mathematical Models of Supporting the Solution of the Algebra Tasks in Systems of  Computer  Mathematics  for Educational  Purposes  / M. Lvov,           L. Shishko, E. Kozlovsky / CEUR Workshop Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2019,  P. 472-487.

 

Телефон:  (0552) 32-67-68 (додатковий 270) 

 e-mail: